Samfunn

Shelter bo- og integrerings­senter

Shelter er Norges eneste bo- og integreringssenter hvor flyktninger med oppholdstillatelse bor sammen med nordmenn. Her lærer vi hverandres kulturer å kjenne.

Shelter bo- og integreringssenter ligger midt i Kristiansand sentrum. Det eies av Filadelfia. Her bor nordmenn og flyktninger side om side på tross av ulik kultur, og ulik religiøs bakgrunn. Vi har 7 leiligheter av forskjellig størrelse og i tillegg fellesarealer ute og inne.

Integrering på en ny måte

Shelter er en ny måte å tenke integrering på. Vi tror at den har kommet for å bli. Shelter er vanlige boenheter og en storfamilie på samme tid. Vi bor alle i egne leiligheter og kan lukke døra hjemme når vi ønsker det. Men vi deltar også i felleskapet utenfor leilighetene våre. Om sommeren møtes vi til kaffe eller grilling i bakgården. Her leker barna trygt inne på Shelters område og møter mange shelternaboer som ser og har tid til dem. Om vinteren treffes vi i fellesstuene eller i allrommet. Vi har også treningsrom og verksted for oss som bor her.

Hvem kan bo på Shelter?

Målgruppen er flyktninger bosatt i Kristiansand kommune og kommunen har tildelingsrett på boligene. Vi samarbeider også med andre instanser. Behovene vil variere, og Shelter kan skreddersy tilbud til den enkelte der det er behov for dette. Shelter skal være en startpakke, og kontraktstiden er to år. I enkelte tilfeller kan denne utvides.

Det er både familier og enslige som bor i Shelter. På det meste har 19 personer bodd i Shelter samtidig, og totalt 39 mennesker har bodd her (pr. 1.1.2021) siden oppstarten i oktober 2016.

Jan og Monica Kjosavik bor fast på Shelter med sin familie og har ansvaret for den daglige driften. Jan er pastor i Filadelfia.

Husene i Tordenskjolds gate har tilhørt Filadelfia i en årrekke, og menigheten har drevet Filadelfia Omsorgssenter der. I oktober 2016 ble virksomheten flyttet, og lokalene skulle selges for å finansiere ettervernsleiligheter i Q42. Kjosavikfamilien tok da initiativet til å starte et senter for flyktninger.

Shelter har en egen blogg! Der kan du lese om hverdagen på Shelter, sterke historier fra dem som bor der og se hvordan du kan engasjere deg.