Samfunn

PUFF avlastning

PUFF – Positiv Ungdom Fremover i Fellesskap

PUFF er et avlastningstilbud for barn og ungdom med særskilte behov. I PUFF blir hver enkelt deltaker sett og hørt og de møter omsorgsfulle voksne. Noen ganger trenger barn og ungdom et trygt PUFF fra en voksen for å møte nye utfordringer og for å få nye mestringsopplevelser. Andre ganger trenger de tid til å sitte ned på en PUFF for å hvile og bare være en del av felleskapet. Alt dette rommer vårt avlastningstilbud.

Vi jobber målrettet for at deltakerne får gode opplevelser, opplever mestring og utvikler vennskap i trygge rammer. Filadelfia driver dette arbeidet på anbud fra Kristiansand kommune.

Mål

  • Foresatte skal få avlastning fra den daglige omsorgen.
  • Deltakere skal oppleve gode og positive relasjoner i trygge rammer.
  • Deltakere skal oppleve mestring og glede gjennom ulike aktiviteter.

Visjon

Barn og ungdom skal utvikle bedre selvbilde og sosial kompetanse gjennom positive og trygge relasjoner, og gjennom mestring av oppgaver og aktiviteter. Gjennom deltagelse i PUFF skal de stå bedre rustet til livet!

Praktisk informasjon

PUFF består av en barnegruppe (9-12 år) og to ungdomsgrupper (13-23 år).

For ungdom består tilbudet årlig av 11 helgeturer fra fredag til søndag og en sommeruketur fra mandag til søndag.

For barn er PUFF et dagtilbud bestående av 11 helger med samlinger lørdag og søndag, og en sommeruke bestående av 6 dager fra mandag til lørdag.

For å delta må deltakerne bo hjemme hos foresatte og de må få innvilget søknad om avlastning fra Kristiansand kommune/Forvaltning og koordinering.

Vårt tilbud blir gjennomført i tett samarbeid mellom kommune, foreldre og ansatte.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om PUFF, eller har spørsmål, kan du kontakte avdelingsleder Hilde Lauvland Andresen.

Hilde Lauvland Andresen

Send en e-postTlf. 934 92 800