Lederskap

Pastorer og ledelse

Menighetens øverste organ er menighetsmøte og Eldsteråd. Eldsterådet, også kalt lederrådet, består av Wenche Egeland, Heidi Øksendal Natvig, Jostein Hasselquist Larsen, Kasper Pagels og Snefrid Straume Aateigen. Den daglige driften ivaretas av administrativ leder sammen med pastorene Michel Andreas Rivas, Terje Gustavsen og Øyvind Haugland.

Øyvind HauglandØyvind Haugland
Øyvind Haugland
30% stilling som pastor. Medlem av eldsterådet.
Wenche EgelandWenche Egeland
Wenche Egeland
Medlem av eldsterådet.
Heidi Øksendal NatvigHeidi Øksendal Natvig
Heidi Øksendal Natvig
Medlem av eldsterådet.
Jostein Hasselquist LarsenJostein Hasselquist Larsen
Jostein Hasselquist Larsen
Medlem av eldsterådet.
Kasper PagelsKasper Pagels
Kasper Pagels
Medlem av eldsterådet.
Snefrid Straume AateigenSnefrid Straume Aateigen
Snefrid Straume Aateigen
Medlem av eldsterådet.
Michel Andreas RivasMichel Andreas Rivas
Michel Andreas Rivas
40% stilling som pastor.
Terje GustavsenTerje Gustavsen
Terje Gustavsen
50% stilling som pastor.
Øyvind HauglandØyvind Haugland
Øyvind Haugland
30% stilling som pastor. Medlem av eldsterådet.
Andreas FjellvangAndreas Fjellvang
Andreas Fjellvang
100% stilling som ungdomspastor.
Thomas NatvigThomas Natvig
Thomas Natvig
40% stilling som pastor med ansvar for UngVoksen. Vikar som pastor for ungdom.