Lederskap

Pastorer og ledelse

Menighetens øverste organ er menighetsmøte og Eldsteråd. Eldsterådet, også kalt lederrådet, består av Billy Øksendal, Cathrine Marie Johannesen, Monica Valvik Sannarnes, Wenche Egeland, Daniel Steinsland og Thomas Natvig.

Karine AbrahamsenKarine Abrahamsen
Karine Abrahamsen
80% stilling som ungdomspastor (p.t. 50% permittert).
Michel Andreas RivasMichel Andreas Rivas
Michel Andreas Rivas
40% stilling som medpastor.
Billy ØksendalBilly Øksendal
Billy Øksendal
Medlem av eldsterådet. Konsulent for Filadelfia Kristiansand AS.
Cathrine Marie JohannesenCathrine Marie Johannesen
Cathrine Marie Johannesen
Medlem av eldsterådet.
Daniel SteinslandDaniel Steinsland
Daniel Steinsland
Medlem av eldsterådet. Verneombud. 40% stilling i Servicekontakten og Filadelfia Omsorgssenter.
Monica Valvik SannarnesMonica Valvik Sannarnes
Monica Valvik Sannarnes
20% stilling som leder for bønn- og veiledningssenteret og 20% stilling for møteplanlegging. Medlem av eldsterådet og bønneleder.
Thomas NatvigThomas Natvig
Thomas Natvig
Medlem av eldsterådet. 20% stilling som leder for UngVoksen.
Wenche EgelandWenche Egeland
Wenche Egeland
Medlem av eldsterådet.