Menighet

Trivselsarbeidet

Møter, turer og felleskap for deg over 50.

Filadelfia Kristiansand er en generasjonsmenighet. Det betyr at vi har mange barn, på lik linje med mange ungdom, voksne og eldre i blant oss. Vi ønsker å være en menighet som ikke lager kunstige skiller mellom generasjonene, derfor har vi stort fokus også på de eldre i menigheten.

Vi opplever større fokus på en ny generasjon seniorer i disse dager. Som den tradisjonsrike menigheten Filadelfia Kristiansand er har vi over 300 medlemmer i aktuell alder, og med alt snakk om den kommende eldrebølgen sier det seg selv at vi ønsker å bidra. Bidra med tilbud og utvikling som kan bedre livskvaliteten til en ny generasjon seniorer. Bidra til fellesskap mellom generasjonene.

Vi vet at det er takket være mange menneskers innsats i generasjoner av år, at vi er der hvor vi er i dag. Derfor ønsker vi å være en inkluderende menighet for de eldre i menigheten, men også for de eldre i byen generelt.

Det drives besøkstjeneste og sykebesøk, i tillegg til egne samlinger for den aktuelle aldersgruppe.

Formiddagstreff

Motto: I Ordets og Bønnens tjeneste!

Annenhver tirsdag er du hjertelig velkommen til foriddagstreff i Q42, Elvegata 11b. Fra kl. 11:00 til omtrent kl. 13:00 samles vi til sang og musikk, en appell/tale, enkel bevertning og felleskap. Samlingene er åpne for alle og rettet mot deg i alderen 60+. Kanskje vet du om andre du kan invitere?

Ønsket er sterke samlinger som formidler Ordet og Ånden. At gløden og begeistringen for Jesus bevares, og at mennesker bevares i nåden.

Turgruppe

Annenhver tirsdag fra april til november utforsker vi Kristiansand og omegns turperler sammen. Ofte har vi med oss lokalkjente som byr på historier og omvisning i området. Av og til legger vi ut på lengre turer.

Turgruppa har alltid oppmøte i Marvika kl. 11:00 eller fra Trivselssenteret i Q42 kl. 10:30.

Trivselssenteret

Trivselssenteret finner du i Q42. Det er et stort og åpent lokale med to stuer, kjøkken, treningsrom og behandlingstilbud.

På dagtid fylles Trivselssenteret av beboerne i Q42. Her er det hverdagslig felleskap og jevnlige arrangementer. Ensomhet er en stor utfordring for mange og gjennom Trivselssenteret får man oppleve et inkluderende miljø.

Utleie

Trivselssenteret kan leies og er ypperlige lokaler for bursdager, konfirmasjoner, brullypsfester o.l. Utleiepriser vil variere i forhold til tidspunkter.

Beboere og medlemmer i menigheten vil få rabatt i forhold til eksterne forespørsler. Et kveldsarrangement m/kjøkken i stue vil eksempelvis koste kr. 1.000 + kr. 500 i vask for medlemmer og beboere. For eksterne leietakere er prisen kr. 2.000 + kr. 500 i vask. Større selskaper og konfirmasjoner har en høyere pris.

Henvendelser skal skje til Trivselsenteret ved Bodil Valvik på telefon 480 90 858, eller post@trivselsenteret.no.

Virtuell visning av Trivselssenteret

Her kan du klikke deg rundt i en virtuell visning av trivselssenteret.