Menighet

Trivselsarbeidet

Møter, turer og fellesskap med målgruppe for deg over 60.

Filadelfia Kristiansand er en generasjonsmenighet. Det betyr at vi har mange barn, på lik linje med mange ungdom, voksne og eldre i blant oss. Vi ønsker å være en menighet som ikke lager kunstige skiller mellom generasjonene, derfor har vi stort fokus også på de eldre i menigheten.

Vi opplever større fokus på en ny generasjon seniorer i disse dager. Som den tradisjonsrike menigheten Filadelfia Kristiansand er har vi over 300 medlemmer i aktuell alder, og med alt snakk om den kommende eldrebølgen sier det seg selv at vi ønsker å bidra. Bidra med tilbud og utvikling som kan bedre livskvaliteten til en ny generasjon seniorer. Bidra til fellesskap mellom generasjonene.

Vi vet at det er takket være mange menneskers innsats i generasjoner av år, at vi er der hvor vi er i dag. Derfor ønsker vi å være en inkluderende menighet for de eldre i menigheten, men også for de eldre i byen generelt.

Det drives besøkstjeneste og sykebesøk, i tillegg til egne samlinger for den aktuelle aldersgruppe.

Formiddagstreff

Motto: I Ordets og bønnens tjeneste!

Annenhver tirsdag er du hjertelig velkommen til formiddagstreff i KRS LIVE, Elvegata 11b. Fra kl. 11:00 til omtrent kl. 13:00 samles vi til sang og musikk, en appell/tale, enkel bevertning og fellesskap. Samlingene er åpne for alle og rettet mot deg i alderen 60+. Kanskje vet du om andre du kan invitere?

Ønsket er sterke samlinger som formidler Ordet og Ånden. At gløden og begeistringen for Jesus bevares, og at mennesker bevares i nåden.

Turgruppe

Annenhver tirsdag fra april til november utforsker vi Kristiansand og omegns turperler sammen. Ofte har vi med oss lokalkjente som byr på historier og omvisning i området. Av og til legger vi ut på lengre turer.

Turgruppa har alltid oppmøte i Marvika kl. 11:00 eller fra Trivselsenteret kl. 10:30.

Trivselsenteret

Trivselsenteret finner du i etasjen over KRS LIVE, med inngang i Elvegata 11 B. Det er et stort og åpent lokale med to stuer, kjøkken, treningsrom og behandlingstilbud.

På dagtid fylles Trivselsenteret av beboere i bygget og andre besøkende/brukere. Her er det hverdagslig fellesskap og jevnlige arrangementer. Ensomhet er en stor utfordring for mange og gjennom Trivselsenteret får man oppleve et inkluderende miljø.

Utleie

Trivselsenteret kan leies og er ypperlige lokaler for bursdager, konfirmasjoner, brullypsfester o.l. Utleiepriser vil kunne variere i forhold til tidspunkter.

Beboere i Q42 og medlemmer i menigheten vil få rabatt i forhold til eksterne forespørsler. Et kveldsarrangement m/kjøkken i stue vil eksempelvis koste kr. 1.000 i leie + kr. 500 i renhold for medlemmer i Filadelfia. Større selskaper og konfirmasjoner koster kr. 2.500 i leie + kr. 1.000 i renhold for medlemmer. Renhold kan ikke velges bort.

Henvendelser skal skje til Trivselsenteret ved Bodil Valvik på telefon 480 90 858, eller post@trivselsenteret.no.

Virtuell visning av Trivselsenteret

Her kan du klikke deg rundt i en virtuell visning av trivselsenteret.