Misjon

Filadelfia har siden stiftelsen i 1919 vært engasjert i evangelisk arbeid i inn- og utland.

I Norge har misjonsarbeidet i hovedsak handlet om å bygge lokalmenigheten i Kristiansand, men i tillegg har man med jevne mellomrom også støttet andre behov her til lands.

Det internasjonale misjonsarbeidet har i stor grad handlet om å plante og bygge menigheter, men også en hel del sosialt arbeid har fått nødvendig hjelp.

Hovedfokus har i en årrekke vært Sør-Amerika, men de senere år har det også vært til dels store engasjement i Europa. I Europa har Filadelfia blant annet vært utsendermenighet for en misjonærfamilie i Spania, og i samarbeid med Assemblies of God i Alicante hatt delansvar for en menighetsplantning i Petrer i Spania.

Det foreligger ingen spesifikk strategi eller visjon for misjonsarbeidet isolert sett. Men som menighet har vi et sterkt ønske om å få være med å spre budskapet om Jesus der hvor vi opplever det naturlig og riktig for oss å delta. Dette kan gjøres på ulike måter, gjennom ulike mennesker og i ulike kulturer, alt for å nå mennesker og gjøre Jesus kjent for dem.

Pr. dags dato har vi egne misjonærer, eller støtter misjonærer/arbeid i Spania, Albania, Peru, Midtøsten, Latvia, Russland, Danmark og Jordan.

I tillegg støtter Filadelfia arbeid flere steder i Norge på ulike måter.

Arbeidet er underlagt eldsterådet og driftes i det daglige vår misjonskontakt Michel Andreas Rivas, men det er takket være den enkelte misjonær og alle menighetsmedlemmene som støtter økonomisk at virksomheten er det den er i dag.

José Dorich og Elisabeth Olmos

Alicanteprovinsen, Spania.

Koli og Ester Puka

Albania.

Liv Haug og Gladys Cardenas

Chanchamayo, Peru

Daniel Magli

Midtøsten.

Pastor Jan Kjosavik intervjuer Daniel Magli.

Kaspars og Tatanja Roscins

Jelgava, Latvia.

Tor Arild og Anja Svanes

Tuva, Russland.

Prosjekt kirke

Hjørring, Danmark.