MAtutdeling og praktisk hjelp

Servicekontakten

Filadelfia sitt utadrettede og sosiale hjelpearbeid, hvor målet er å være til hjelp og glede for Kristiansands befolkning gjennom praktisk arbeid, matutdeling og sosial kontakt.

Hvem er vi?

Vi er frivillige som ønsker å hjelpe mennesker som står alene eller er i en krevende livssituasjon med enkle praktiske oppdrag, besøk, ulike sosiale tjenester og gjøre en forskjell i forhold til ensomhet, fattigdom og utenforskap.

Hva kan vi hjelpe med?

All hjelp vi tilbyr er gratis!

Praktisk arbeid:

Til deg som opplever hverdagen som krevende med få støttespillere rundt deg – vi er her for deg!

Vi vet at enkle praktiske gjøremål kan for noen oppleves som svært krevende når en ikke har ressurser eller et nettverk rundt seg. Det kan være du som går inn i alderdommen med sviktende helse, aleneforsørger eller har andre utfordringer.

Vi hjelper med praktisk arbeid som hagearbeid, enkle reparasjoner, rengjøring, rydding, handle, snømåking, osv. med varighet på opptil to timer.

Vi er ikke fagfolk, men utfører tjenestene etter beste evne. Tjenesten er helt gratis og uten forpliktelser.

Matutdeling:

Et tilbud til deg som sliter med å få endene til å møtes og mangler ressurser til å komme igjennom en verdig hverdag.

Vi ønsker å være til hjelp med en matpose for deg som er i en svært vanskelig livssituasjon.

Matutlevering:

Drop-in tilbud i hjørnebygget: Onsdag hver uke kl. 11:00.
Adresse: Dronningensgate 87

Bli frivillig medarbeider eller samarbeidspartner

Ønsker du å være med å gjøre en forskjell for andre gjennom praktisk hjelp og/eller besøkstjeneste? Eller ønsker du kanskje å sponse arbeidet med din bedrift? Ta kontakt med Servicekontakten på e-post.