Kirkelige handlinger

Filadelfia er en menighet for hele livet og alle dets begivenheter. Her kan du finne informasjon og komme i kontakt med riktig person angående forskjellige seremonier.

Barne­velsignelse

I Filadelfia vil vi feire livet som en gave fra Gud. Vi strekker oss for at barn skal tas imot og ønskes velkommen i et godt fellesskap fra de er små. Dette er noen av grunnene til at vi har regelmessige barnevelsignelser i våre gudstjenester.

I 2024 er datoer for barnevelsignelser hver første søndag i måneden, med unntak av 7. juli.

Les mer

Under barnevelsignelsen kommer familien frem og blir presentert for menigheten. En av våre pastorer løfter frem barnet og ber en enkel bønn om velsignelse. Alle barn som velsignes i Filadelfia mottar en barnebibel samt ett diplom som bevitner hendelsen.

Det er selvsagt frivillig å la et barn bli barnevelsignet i pinsebevegelsen. Det er vanlig å ha barnevelsignelsen når barnet er noen måneder gammelt.

Kontakt oss gjerne om du lurer på mer rundt barnevelsignelser.

Tentro – alternativ til konfirmasjon

Tentro er Filadelfia Kristiansand sitt alternativ til konfirmasjon. Gjennom tentro ønsker vi at ungdommene skal få et ekte og levende møte med kristen tro.

Dåp

Dåpen skjer på grunnlag av personlig tro og et ønske om å knytte seg til den lokale menighet som medlem. Ønsker du å la deg døpe?

Vielse

Ønsker dere å vie dere i Filadelfia, eller vil dere bli viet av en av våre pastorer et annet sted?

Foto: Jonas Stefan Ntibigarura
Foto: Jonas Stefan Ntibigarura

Begravelse

Filadelfia er en menighet for hele livet – også utgangen. Kontakt oss for å avtale begravelses­seremoni og/eller mottakelse i våre lokaler, eller at en av våre pastorer forretter begravelsen.