Bli kjent med menigheten

Hva tror vi på?

Her er noen av hovedelementene i menighetens trosgrunnlag. Vi tror at Jesus Kristus er verdens frelser, kalles ofte Pinsevenner og er en del av Pinsebevegelsen i Norge.