Media

Se, lytt og les
når du vil

I Filadelfia har vi et aktivt mediearbeid, primært i forbindelse med våre gudstjenester og arrangement.

I tillegg gir vi ut medlemsbladet FiladelfiaMagazinet fire ganger i året.

Video

Filadelfia sender for tiden ikke møtene direkte på nett-tv, men vi legger opp til streaming i forbindelse med konferanser.

Sommerkonferansen 7. til 11. august 2024 er neste planlagte produksjon.

Filadelfia
Magazinet

FiladelfiaMagazinet er menighetens medlemsblad. Det gis ut to ganger i året og inneholder reportasjer, intervjuer av menneskene i menigheten og oppdateringer fra våre pastorer og ledere.

Jubileums­bok

I 2019 fylte menigheten 100 år og ga i den sammenheng ut jubileumsboken «Jordnær og himmelvendt».