Bli med i tjeneste

«Dere, søsken, er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. For hele loven blir oppfylt i dette ene budet: Du skal elske din neste som deg selv.» Galaterne 5,13–14

Hver uke er det mange frivillige i sving som muliggjør våre gudstjenester og aktiviteter. Lovsangere, renholdere, forbedere, møteverter, ledere i barne- og ungdomsarbeid og våre andre treffpunkter og arbeid er med en eller flere ganger i måneden som frivillige. Vi kaller dette «å tjene» ettersom Jesus ber oss om å tjene hverandre.

Ønsker du å være med «å tjene»? Ta kontakt med en av dem du ser er med i en tjeneste på neste gudstjeneste, eller klikk her for å sende en e-post til administrativ leder.