Bli med i tjeneste

«Dere, søsken, er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. For hele loven blir oppfylt i dette ene budet: Du skal elske din neste som deg selv.» Galaterne 5,13–14

Hver uke er det mange frivillige i sving som muliggjør våre gudstjenester og aktiviteter. Lovsangere, renholdere, forbedere, møteverter, ledere i barne- og ungdomsarbeid og våre andre treffpunkter og arbeid er med en eller flere ganger i måneden som frivillige. Vi kaller dette «å tjene» ettersom Jesus ber oss om å tjene hverandre.

Ønsker du å være med «å tjene»? Ta kontakt med aktuell tjenesteleder under her eller en av dem du ser er med i en tjeneste på neste gudstjeneste. Du kan også klikke her for å sende en e-post til administrativ leder.

Tjenesteledere:
Barn- og junior: Turi Jorud, 951 03 747
Bønn- og samtale: Terje Gustavsen, 416 59 085
Damer i byen, Berit Iversen Drivdal, 416 68 805
Fotografering: Frode Daland, 982 68 454
Fredheim leirsted: Vidar Myhre, 959 61 957
Fundament: Kent Ruben Andersen, 466 26 838
Kafé og servering: Roy Wigardt, 918 35 511
Klubben: Julie Lunde, 404 56 284
Lydteknikk: Ole Morten Eftevand, 480 34 640
Puff: Hilde Lauvland Andresen, 934 92 800
Sang- og musikk: Åsmund Reksten Scheie, 413 75 202
Seniorarbeid: Michel Andreas Rivas, 991 57 253
Servicekontakten og matutdeling: Stine Kallevik, 995 19 991
Simultantolking: Mona Anita Mortensen, 911 64 897
Skjermteknikk: Frank-Werner Unsgaard, 994 16 198
Ungdom og UngVoksen: Andreas Fjellvang, 908 39 901
Veiledere: Ingunn Vige Sanne, 924 41 381
Vertskap: Øyvind Grimestad, 482 95 130