Bli med i tjeneste

«Dere, søsken, er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. For hele loven blir oppfylt i dette ene budet: Du skal elske din neste som deg selv.» Galaterne 5,13–14

Hver uke er det mange frivillige i sving som muliggjør våre gudstjenester og aktiviteter. Lovsangere, renholdere, forbedere, møteverter, ledere i barne- og ungdomsarbeid og våre andre treffpunkter og arbeid er med en eller flere ganger i måneden som frivillige. Vi kaller dette «å tjene» ettersom Jesus ber oss om å tjene hverandre.

Ønsker du å være med «å tjene»? Ta kontakt med aktuell tjenesteleder under her eller en av dem du ser er med i en tjeneste på neste gudstjeneste. Du kan også klikke her for å sende en e-post til administrativ leder.

Tjenesteledere:


Barn- og junior: Turi Jorud, 951 03 747
Medarbeidere på søndager og-/eller junior på fredager

Bønn- og samtale: Terje Gustavsen, 416 59 085
Samtalepartnere og forbedere i bønnearbeidet, fleksibel tid

Damer i byen: Berit Iversen Drivdal, 416 68 805
Medarbeidere og gruppeledere i Damer i byen tirsdager

Fotografering: Frode Daland, 982 68 454
Fotografering under og etter gudstjenester på søndager

Fredheim leirsted: Vidar Myhre, 959 61 957
Praktisk vedlikehold (sesongavhengig)

Fundament: Kent Ruben Andersen, 466 26 838
Medarbeidere og evt. undervisere på åpen bibelskole onsdager

Kafé og servering: Vera Valsgård, 480 37 473
Medarbeidere og gruppeledere til servering på søndager

Klubben: Julie Lunde, 404 56 284
Medarbeidere og andaktsholdere på torsdager

Lydteknikk: Ole Morten Eftevand, 480 34 640
Lydteknikere på menighetens møter og arrangement

Puff: Hilde Lauvland Andresen, 934 92 800
Medarbeidere og vikarer til avlastningstilbud for barn og ungdom

Sang- og musikk: Åsmund Reksten Scheie, 413 75 202
Sangere og musikere på våre møter og konferanser

Seniorarbeid: Michel Andreas Rivas, 991 57 253
Medarbeidere til tirsdager på dagtid

Servicekontakten og matutdeling: Stine Kallevik, 995 19 991
Medarbeidere til praktisk hjelpearbeid etter avtale/behov

Simultantolking: Mona Anita Mortensen, 911 64 897
Simultantolkere til russisk (ukrainsk) og engelsk på søndager

Skjermteknikk: Frank-Werner Unsgaard, 994 16 198
Skjermteknikere til tekst og visuelt på storskjerm på gudstjenester

Ungdom: Thomas Natvig (vikar), 958 42 870
Medarbeidere på fredager

UngVoksen: Thomas Natvig, 958 42 870
Medarbeidere søndag kveld

Veiledere: Ingunn Vige Sanne, 924 41 381
Samtalepartnere og forbedere i forbindelse med gudstjenester

Vertskap: Øyvind Grimestad, 482 95 130
Vertskap og vakter i forbindelse med gudstjenester