Informasjon til menigheten

På denne siden vil du finne informasjon fra ledelsen i Filadelfia Kristiansand.

Publisert
15.9.2023
kl.
12:50

Kandidat til Lederråd: Heidi Øksendal Natvig

På menighetsmøtet den 3. september ble Heidi Øksendal Natvig (51 år) presentert som ny kandidat til menighetens lederråd. Det vil bli valg den 17. september kl. 19:00. Heidi står på valg for en 3-års periode og det må være 2/3 flertall.

Heidi Øksendal Natvig

«Jeg er 51 år gammel, gift med Leif-Otto, og sammen har vi fire voksne barn, hvorav et fosterbarn fortsatt bor hjemme. Vi har tre barnebarn og verdsetter tid med dem veldig høyt. Jeg kommer fra Kristiansand, og er bosatt i Vågsbygd. Jeg har hele livet hatt Filadelfia som mitt åndelige hjem, og er selv femte generasjon her i menigheten.

Mitt arbeidssted har siden 2018 vært Oasen skole, Birkelid. Der jobber jeg som sosiallærer og stortrives med det. Før dette hadde jeg mange år som utvikler i Solkollen barnehagene.

Som en del av lederrådet håper jeg å kunne bidra til å skape et åpent fellesskap, hvor trivselen er høy og hvor det er kultur for å spille hverandre gode. Jeg brenner for at alle skal oppleve seg som en verdifull del av fellesskapet og kunne bidra med det den enkelte har av gaver og talenter.

Det er viktig for meg at menigheten har stort fokus på formidling av 'de gode nyhetene', og at vi har som mål å nå nye mennesker med evangeliet.

Det å bli sett og etablere vennskap er kriterier for at mennesker som søker oss, blir hos oss. Jeg ser på meg som en som er god til å se mennesker, og som kan bidra til at de finner tilhørighet og innlemmes i fellesskapet.»

Publisert
4.9.2023
kl.
8:42

To nye pastorer lansert på menighetsmøte for en midlertidig periode

Søndag kveld den 3. september kl. 19:00 ble menighetsmøte avholdt hvor Øyvind Haugland (47 år) og Terje Gustavsen (57 år) ble innstilt som pastorer for en periode fra henholdsvis 1. oktober 2023 til 31. desember 2024 og 1. oktober 2023 til 30. september 2024. Det vil bli valg den 17. september kl. 19:00.

«Vi er glade for å kunne lansere Terje Gustavsen og Øyvind Haugland som kandidater til hver sin pastorstilling. Terje Gustavsen har lang og viktig erfaring som pastor for Familiekirken i Mandal, med et stort hjerte for mennesker. Øyvind er en dyktig og strategisk leder, med hjerte på rett plass, med lang erfaring fra både menighetsarbeid og arbeidslivet. Kombinasjonen av Terje og Øyvind, sammen med vårt eksisterende pastorteam, tror vi blir en god løsning for menigheten i tiden fremover.» Menigheten har de siste årene vært tynt bemannet med pastorer og det har derfor vært en høy prioritet for ledelsen å styrke pastorteamet for menigheten.

F.v.: Øyvind Haugland og Terje Gustavsen.

Terje Gustavsen er ikke ukjent for menigheten, men har vært tilknyttet menigheten i mange år. Terje er gift med Torhild, som i en årrekke har jobbet som avdelingsleder for menighetens ettervern. Terje har 18 års erfaring som pastor fra blant annet Familiekirken i Mandal, hvor han er pastor i dag. Terje har et utpreget hyrde- og omsorgs-hjerte, brenner for mennesker, og det å snakke sant og ekte om livet til tro og oppmuntring for mennesker. Nettopp tyngdepunktet på det pastorale er det Terje vil ha som fokusområde og passer godt inn i situasjonen menigheten er i dag. Dersom Terje blir valgt vil han fortsette å jobbe 50 % som pastor for Familiekirken i Mandal, samtidig med at han bistår Filadelfia Kristiansand i en 50 % stilling.

Øyvind Haugland er fra Kristiansand, gift med Kristin, og har vært tilknyttet menigheten siden 1994. Han har en treårig utdannelse innenfor teologi og ledelse og var også ansatt i menigheten fra 1995–2002.

Øyvind har også vært med på å starte en menighet i Bergen (2003–2007) kalt Salt Bergen, sammen med Øystein Gjerme, som nå er leder for Pinsebevegelsen Norge og pastor i Salt Bergen. Øyvind vil i sin stilling fokusere på menighetsutvikling, med fokus på gudstjenester, smågrupper og ledertrening. Øyvind er i dag leder av Oasen Skolene, hvor han gjør en uvurderlig jobb i få utviklet skolene og etablert nye. Dersom Øyvind blir valgt vil han fortsette som leder for Oasen skolene samtidig som han bistår Filadelfia Kristiansand i en 30 % stilling.

Endringer i staben

Marius W. Wigardt avsluttet 1. juli sin 50 % stilling som leder for sang- og musikk. Monica Valvik Sannarnes avsluttet 1. august sin 20 % stilling som avdelingsleder for Filadelfia bønn- og veiledningssenter. Begge avsluttet sine stillinger etter eget ønske. Lederrådet ønsker å takke Marius og Monica for den store innsatsen de har gjort gjennom mange år i menigheten.

Stillingen som lovsangsleder, musikk- og sangansvarlig er lyst ut. Åsmund Reksten Scheie har trått til i en midlertidig stilling under sommerkonferansen og ut september, hvilket menigheten er veldig takknemlig for. Stillingen i bønn- og veiledningssenteret vil ikke bli lyst ut igjen, men det vil fortsatt være mulighet for å få samtaler via menighetens andre virkegrener.

Besøk av spennende gjesteforkynnere

Det er med stor glede å meddele at menigheten får besøk av Øystein Gjerme, Egil Svartdahl og Knut Idland en gang hvert semester de neste to år, fra høsten 2023 frem til høsten 2025. Det er viktig og en velsignelse å stå sammen med forkynnere fra Pinsebevegelsen sentralt i tiden fremover.

Publisert
11.8.2023
kl.
15:18

Menighetsmøte 13. august utsettes

Menighetsmøtet som var planlagt søndag 13. august utsettes til søndag 3. september kl. 19:00. Det har tatt litt mer tid enn antatt å få ferdigstilt alle detaljene rundt de ulike sakene. Vi ser oss derfor nødt til å utsette menighetsmøtet.

Vi skjønner at dette kan føre til spørsmål og spekulasjoner, men det er ingen dramatikk i dette. Vi jobber godt med en total løsning for pastorteamet, og gleder oss til å presentere vårt forslag til menigheten. Vi er de første til å beklage en slik utsettelse. Samtidig er vi opptatt av å levere gode og mest mulig helhetlige løsninger for menigheten. Derfor trenger vi litt mer tid.

Vi er svært takknemlig for en flott sommerkonferanse som fremdeles pågår, og gleder oss til det som ligger foran.

Har du spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med ledelsen.

Til slutt ønsker vi å oppmuntre alle til å fortsette å be for menigheten, snakke vel om hverandre, løfte hverandre opp, vise omsorg og fortsette å ta ansvar for menighetsfellesskapet.

Publisert
21.4.2023
kl.
9:00

Q42 Media AS solgt til Oasen Holding Søgne AS

Filadelfia har over tid hatt dialog med Oasen Holding Søgne AS (OHS) om en overtakelse av Q42 Media AS. Vi er nå glade for å kunne meddele at OHS har overtatt selskapet med virkning fra og med 20.04.2023.

Som en del av en større omstrukturering av Filadelfia-konsernet, har salg av Q42 Media AS vært et av de aktuelle tiltakene. Vi er nå veldig glade for at OHS overtar selskapet og kan videreutvikle dette som en lokal aktør som Filadelfia kommer til å samarbeide tett med videre. Q42 Media AS vil fortsatt ha sin base i Q42 og kunne betjene de behovene som er i huset, både i forhold til Filadelfia og ellers den kommersielle delen av driften i Q42. I tillegg vil OHS kunne tilføre selskapet nye ben å stå på.

Det er stor glede over at dette har løst seg på en veldig god måte og vi er sikre på at dette vil tjene til det beste for Q42 Media AS.

Publisert
20.3.2023
kl.
13:30

Filadelfia gjennomførte søndag den 19. mars sitt årsmøte

Etter at Filadelfia har vært gjennom et av sine mest krevende år i sin over hundreårige historie, er det gledelig å kunne konstatere at menighetens videre virke er sikret gjennom en god økonomisk løsning initiert av vennligsinnede investorer. Filadelfia er nå leietaker i lokalene som har tynget konsernets økonomi og som uten gode løsninger kunne ført til et totalt oppbud.

Menigheten kan framover konsentrere seg om sin egen kjernevirksomhet uten å måtte forsvare en kommersiell arrangementsdrift som har belastet konsernet tungt siden innflytting i 2016. Det gledelige er videre at menigheten er sikret en gjenkjøpsmulighet av eiendommen om det skulle være mulig en gang i framtiden.

Etter at all selskapsmessig rydding er unnagjort nå i 2023, vil konsernets samlede gjeld være redusert med ca. 180 MNOK. Videre rentebærende gjeld vil være på i underkant av 20 MNOK som i hovedsak da relaterer seg til de eiendommer som menigheten fortsatt sitter på.

Denne løsningen som nå foreligger gjør at menigheten kan konsentrere seg om å drive menighet fremover i høyere grad. Viktige satsningsområder er prosessen med å få en ny hovedpastor på lang sikt og dermed styrke pastorteamet i menigheten. Det jobbes målrettet med struktureringen i menighetens avdelinger, kommunikasjonskanaler og tilrettelegging for at enda flere kan bli med å bidra med sine evner og talenter. Menigheten har vært gjennom et turbulent farvann, og da er det godt å oppleve at menigheten nå kan gå inn i et mer rolig farvann. Menigheten løfter nå blikket, ser fremover og vil igjen bruke all sin energi og tid på å bety noe for enkeltmennesker, byen og samfunnet rundt oss.

Publisert
17.2.2023
kl.
9:24

Oppbud Kristiansand Kongressenter AS

Kristiansand Kongressenter AS er ikke i stand til å gjøre opp gjelden og styret har derfor besluttet å begjære oppbud. Selskapet har bare én ekstern kreditor i form av et statsgarantert covid-lån. Resten er intern gjeld til selskaper i konsernet.

Selskapet har før oppbud avviklet all drift i egen regi, og Madhuset AS har overtatt driften og viderefører nå denne.

Alle ansatte er også overtatt av Madhuset AS og alle arrangementer er godt ivaretatt og gjennomføres derfor som planlagt uten stans i driften.

Publisert
3.2.2023
kl.
10:35

Nyhetsoppdatering

Nye medlemmer i lederrådet

På menighetsmøte 22. januar 2023 ble tre nye medlemmer valgt inn i lederrådet. Vi ønsker velkommen til Kasper Kjærvik Pagels (43), Jostein Hasselquist Larsen (42) og Snefrid Straume Aateigen (52). Medlemmene i interim-lederrådet er fremdeles Wenche Egeland, Daniel Steinsland og Thomas Natvig, som sitter til menighetens årsmøte i mars og stiller til nytt valg dersom de ønsker å gå for en ny periode.

Budsjett for 2023 vedtatt

Det er laget et nøkternt budsjett for 2023 med forventede kostnader, og inntektene er basert på gaveinntektene i 2022. Det er et stort ønske fra ledelsen om at menighetens medlemmer vil bidra til en trygg og god økonomi for menigheten gjennom fast givertjeneste.

Trykk her for å inngå fast givertjeneste: Fast giver (mycornerstone.com)

LED23 (Pinsebevegelsens årlige lederkonferanse)

Pastoral ledergruppe og lederrådet var sammen med staben i bibelskolen på lederkonferanse i Lillestrøm i januar. Tema for årets nasjonale lederkonferanse var «Sammen om kirken».

Vi fikk være med å ønske velkommen mange menigheter fra DFEF (Den frie evangeliske forsamling) og Puls (tidl. Hillsong) inn i Pinsebevegelsen.

Leder for Pinsebevegelsen, Øystein Gjerme (pastor i Salt Bergenskirken) åpnet konferansen med tema «Gud bygger».

Vi hadde også gleden av å høre Nobels fredsprisvinner i 2018 og menneskerettighetsaktivist Dr. Denis Mukwege dele fra sitt arbeid og hjerte. Han kombinerer sine røtter fra pinsebevegelsen og sin utdanning som lege med et imponerende samfunnsengasjement i Kongo, dette rørte oss dypt.

Konferansens gjestetaler var seniorpastor Dave Smith fra KingsGate Community Church i England. Hans liv ble radikalt forandret da han begynte å sette Gud først i alt. Han har vært med å bygge menigheter og arbeidet har vokst seg stort, og er fortsatt i stor vekst.

LED Agder læringsfellesskap

Vi er også som menighet koblet på LED Agder. Vi treffer andre kollegaer og venner til sosialt og åndelig fellesskap omkring tre ganger i året.

Lederskapet har gjennom dette blitt en del av «læringsfellesskapet» og vil delta på ledertreningskurs. Vi gleder oss til å bli enda bedre kjent med andre pinsemenigheter i Agder og stå sammen om Guds rike for landsdelen vår.

Publisert
31.1.2023
kl.
9:00

Investorgruppe overtar kongressenteret i Q42

Seks investorer går sammen om å overta kongressenteret i Q42 fra menigheten Filadelfia. Investeringen inkluderer bl.a. eiendommen og alt av teknisk utstyr.

De tre største investorene i det nye eierselskapet Elvegata Eiendom AS er Einar Johan Rasmussen, BRG AS og SG Armaturen AS. Disse tre investorene har til sammen vel 73 prosent eierandel i Elvegata Eiendom AS, hvorav Rasmussen er den største investoren. De andre investorene er L-G eiendom AS (Gumpen-familien), Kristenfolkets Pressestøttefond og Q42 Næring AS.

David F. Reme i BRG AS sier overtakelsen skal sikre kommersiell og lønnsom drift av kongressenteret, samtidig som Filadelfia som leietaker i anlegget får forutsigbare og akseptable rammevilkår for egen virksomhet.

– Eiergruppen ser på dette som en langsiktig eiendomsinvestering på forretningsmessige vilkår og overtakelsen representerer et skille mellom menighetsvirksomheten og den kommersielle driften av kongressenteret i Q42, sier Reme.

Madhuset AS blir leietaker for seksjonen og skal stå for den kommersielle driften. Daglig leder Line Byremo uttaler at hun ser frem til å fylle byens flotteste arena for kongresser, konferanser, konserter og events med masse nytt innhold.

For menigheten har kongressdriften vært krevende og vi er nå tilfreds med at eksterne aktører kan ta seg av driften, mens vi selv kan ha 100 % fokus på menighet.

Publisert
2.1.2023
kl.
9:41

Misjonsturer 2023

Vi planlegger to misjonsturer fra menigheten i 2023. Den ene er til misjonsarbeidet som menigheten har i Albania i oktober, den andre er til Peru i november hvor Liv Haug har vært 50 år i tjeneste.

Publisert
2.1.2023
kl.
9:40

Flertall for ny økonomisk løsning

På menighetsmøtet 21. desember stemte 94 % av de som var tilstede ja til den økonomiske løsningen som blant annet innebærer salg av eiendom.

Et nytt eierselskap bestående av flere investorer blir nye eiere av bygget. Menigheten blir leietagere i bygget.

Publisert
2.1.2023
kl.
9:29

Nye kandidater til lederrådet

Jostein Hasselquist Larsen, Snefrid Straume Aateigen og Kasper Pagels er fremmet som kandidater til lederrådet. De skal til valg på menighetsmøtet 22. januar.

Jostein Hasselquist Larsen

Jeg er 42 år gammel, er gift med Therese, og har tre barn; en gutt på 14 og to jenter på 12 og 9 år. Kommer fra Karmøy. Bor i Vennesla hvor jeg jobber som lærer. Er tillitsvalgt på min arbeidsplass. Har bodd i Bergen i 9 år hvor jeg var aktiv i Pinsekirken Tabernaklet.

I 2009 flyttet vi til Sørlandet, og har vært medlem i Filadelfia Kristiansand siden. Jeg har vært aktiv i lovsangstjenesten hele tiden. Jeg liker å være i aktivitet, er glad i å lage god mat og være sammen med venner og familie. Jeg har alltid vært glad i å synge og opplevde allerede som guttunge at sangen og lovsangen var en tjeneste for meg.

Jeg er veldig glad i Filadelfia Kristiansand, og setter stor pris på at vi er en flergenerasjonsmenighet. Det er også noe jeg ønsker å være med å tilrettelegge for at vi fortsatt skal være.

Snefrid Straume Aateigen

Jeg er 52 år. Gift med Lasse. Sammen har vi tre voksne barn som alle har flyttet hjemmefra. Vi bor på Lund og er blant de få som spaserer til gudstjeneste i Filadelfia!

Jeg har vært medlem i Filadelfia siden 1992.

Jeg jobber som rektor på Oasen skole Birkelid og har jobbet i Oasenskolene siden 2003.

Jeg ønsker nå å bidra inn i lederskapet i menigheten vår, og jeg brenner for at vi skal kjenne oss som en familie med alle generasjoner som sammen bidrar på mange ulike måter i menighetsfamilien.

Jeg har også stor tro på at så mange som mulig er en del av et mindre fellesskap, i tillegg til å delta på storsamlinger som gudstjenestene er.

Jeg ønsker særlig å bidra med min kompetanse og erfaring når det gjelder organisering og struktur inn i lederskapet i menigheten.

Kasper Pagels

Jeg er 43 år gammel, er gift med Elisabeth, og har to jenter på 9 og 12 år. Kommer fra Bornholm, Danmark. Bor i Kristiansand, på Søm.

Jeg jobber i dag som selvstendig konsulent innen IT. Jeg har som bakgrunn en 5-årig utdannelse i Kommunikasjon og IT og har jobbet som prosjektleder, avdelingsleder og systemutvikler.

Dro til Kvinesdal i 1999 til Troens Bevis Bibel- og Misjonsinstitutt, hvor jeg gikk på Bibel- og Misjonslinjen og deretter lederlinjen på 2. året, hvor jeg også møtte Elisabeth, min kone.

Etter bibelskolen dro jeg til Danmark fra 2001–2007, hvor jeg studerte samtidig med at jeg ansatt som ungdomspastor i Korsør Pinsekirke. Jeg var samtidig med i eldsterådet/lederteamet og lovsangstjenesten i menigheten.

Vi flyttet til Kristiansand og ble med i Filadelfia i 2010 og er i dag aktiv i lovsangsarbeidet, hvor jeg spiller piano, og er barneleder i barnearbeidet.

Jeg har vokst opp i menighet fra jeg var helt liten og ble tidlig gira for Jesus, lovsang og det å tjene Ham.

Jeg er som person en brobygger og har erfaring fra yrkeslivet i å skape overblikk og struktur. Jeg setter stor pris på menigheten og ønsker i en vanskelig tid å være med å bidra.

Publisert
20.12.2022
kl.
10:21

Ekstraordinært menighetsmøte 21. desember

Menighetens medlemmer inviteres til ekstraordinært menighetsmøte onsdag 21. desember kl. 19:00.

Saksliste er sendt på e-post til menighetens medlemmer.

Publisert
5.12.2022
kl.
9:16

Menighetsmøte 12. desember

Menighetens medlemmer inviteres til menighetsmøte mandag 12. desember kl. 19:00.

Saksliste sendes på e-post til medlemmer før møtet.

Publisert
14.11.2022
kl.
11:10

Kommende ekstraordinært menighetsmøte

Det jobbes godt og intenst med den nye økonomiske løsningen. Ekstraordinært menighetsmøte blir mest sannsynlig annonsert i løpet av de neste 14 dagene.

Publisert
30.10.2022
kl.
22:00

Menighetens videre drift er sikret gjennom en fantastisk og uventet løsning i siste stund.

Menigheten Filadelfia har hatt store ambisjoner og satset uvanlig offensivt de siste 15 årene. Det har vært sterk vekst og utvikling med store ringvirkninger både lokalt og nasjonalt. Økonomisk har det imidlertid kostet menigheten alt. I tillegg har mange rundt oss tapt penger på sine engasjement, noe vi er svært lei oss for. Vi har ikke lykkes økonomisk med de opprinnelige planene og strategiene. Forskjellige satsninger lagt ut i egne selskap har ikke gått som forventet. Noe skulle nok ikke vært igangsatt sett fra et økonomisk perspektiv i ettertid, men som på andre måter har vært positivt.

Leilighetskonseptet i Q42 for eksempel, ble pionert opp som et konsept flere år foran sin tid. Trivselskonseptet som lå til grunn for satsningen på seniorleiligheter med tilhørende sosialt tilbud har vært en suksess. Det har vært gjenstand for lokal og nasjonal oppmerksomhet, og blitt et forbilde for andre som satser på boliger tilrettelagt for seniorer. Radio 3,16 er et annet eksempel, som økonomisk sett ikke har vært bærekraftig i sine første fem år, men som har fått interesse og lyttertall som må kalles en suksess. Radioen ble etablert som en reklamefinansiert radio da DAB-nettet åpnet, og har side da gått ut til store deler av landet 24/7.

Driften av kongressenteret har vi ikke lykkes med. Den har vært utfordrende fra første dag, og har vært den største byrden å bære rent økonomisk for konsernet. I etterpåklokskapens lys ser vi at dette skulle vært gjort annerledes. Det har vært ulike krevende faser, både rent forretningsmessig, men også andre utenforliggende årsaker som den langvarige pandemi med sin virkning og ettervirkning. Alt dette har ført oss til det stedet vi er på nå, hvor vi må erkjenne at våre økonomiske verdier er tapt.

I vinter ble menigheten reddet fra konkurs ved at lokale finanskreditorer ettergav flere titalls millioner. Siden den gang har det vært jobbet med kapitalisering og refinansiering uten at en har klart å komme i mål. En av utfordringene har vært driften, som med dagens set-up ikke gir nok til å betjene eiendommens gjeld, selv ved en refinansiering. Utenforstående har likevel gitt hjelp hele dette året slik at banken har fått sitt. Uten nye løsninger på kapitalsiden og et annet set-up på driften, ville ikke menigheten kunne forsvart videre drift. De siste ukene har det imidlertid vært forhandlinger med banken om salg av eiendommen som reelt sett kunne løst menighetens utfordring. Dette har ikke vært den mest ønskelige løsning, men i en fase den eneste mulige løsning, uten å gå nærmere inn på det.

Denne løsningen strandet uventet fredag 28. oktober. I samme stund kom en god og uventet melding fra annet hold.

Løsningen

En gruppering av bekjente og venner av huset har helt uventet reist en solid egenkapital på 60MNOK og foreløpig fått en uformell, men positiv respons fra en bankforbindelse for restfinansieringen. Denne meldingen fikk vi fredag ettermiddag denne uka, og vi for vår del kan ikke kalle dette noe annet enn et guddommelig under inn i vår pressede situasjon.

De ulike elementene i denne løsningen skal endelig bekreftes kommende uke og ulike detaljer skal framforhandles mellom partene så snart som mulig. Dette er solide og vennligsinnede investorer som ønsker menighetens eksistens framover, og som har til hensikt å hjelpe oss til en trygg og langvarig veksttilværelse i det framtidsrettede og funksjonelle bygget vi har bidratt til å reise i sentrum av byen. I tillegg vil de ta ansvar for driften av den kommersielle delen av kongressenteret. Dermed blir menigheten fri den byrden som til nå har tynget oss aller mest. Dette vil bidra til at menigheten på alle måten kan konsentrere seg om egen kjernevirksomhet framover. I tillegg sikrer og styrker denne løsningen driften av kongressenteret, slik at planlagte arrangement og nye bookinger kan gå som planlagt. Menigheten vil også sikres en mulighet til å hente tilbake eiendommen, om og når det måtte være mulig i framtiden.

Ytterligere detaljer kan vi ikke på nåværende tidspunkt gå ut med.

Vi er utrolig takknemlige for det som nå skjer. Alt ligger til rette for en bærekraftig løsning som vi håper generasjoner etter oss kan nyte godt av. Menigheten kan nå løfte blikket, se fremover og igjen bruke all sin energi og tid på å bety noe for enkeltmennesker, byen og samfunnet.

Publisert
3.10.2022
kl.
8:56

Fremdeles krevende, men også mye bra som skjer

Permitteringer

Som det over lang tid har vært informert om, og som menigheten lenge har kjent til, så er menigheten i en krevende økonomisk situasjon. Det jobbes iherdig med en mulig løsning, men dessverre er vi også i en presset likviditetssituasjon. Selv om vi gjerne skulle unngått det, så var det eneste ansvarlige i situasjonen å sende varsel om permitteringer til de ansatte. Det blir tatt fortløpende vurderinger på hvem som blir berørt og i hvilket omfang.

Menighetens aktiviteter

Gudstjenester, bønnemøter og andre aktiviteter i menigheten vil foregå som vanlig selv om flere av de ansatte blir permittert.

Ny driver i kaffebaren

Nora Prebensen som driver Sval Gelato og Kaffe i Markensgate starter opp aktivitet igjen i kaffebaren i Q42 sammen med sine medarbeidere. De vil servere kvalitetskaffe, rundstykker, sandwicher, bakst og en spennende vaffelmeny. Sval vil holde åpent i forbindelse med formiddagsgudstjenesten på søndager og kl. 11.00-14.00 alle hverdager fra og med mandag 10. oktober. De vil også holde åpent under konferanser og andre eventer. Ta turen innom kaffebaren og ønsk dem varmt velkommen.

Kongressenteret gjennomfører alle arrangement

Kristiansand Kongressenter går inn i en hektisk julebordsesong med flere arrangement og eventer. Planen slik det ser ut nå er at alle arrangement gjennomføres som planlagt.

Publisert
6.9.2022
kl.
14:36

Høst-oppstart

Et nytt semester er i gang og det er mye godt som skjer i alle virkegrener. Takk til alle dere frivillige som stiller opp og gjør en fantastisk innsats. Gitt situasjonen vi er i vet vi at flere er spente på høsten og hvordan vi som lederskap jobber med de oppgavene vi har foran oss. Det er store og viktige saker som vi trenger visdom og kunnskap til å møte, og er takknemlige for alle som ber for oss og menigheten.

Vi har siden begynnelsen av august hatt møter i interim-lederrådet annenhver uke.

De som nå sitter i interim-lederrådet er: Wenche Egeland, Daniel Steinsland, Thomas Natvig, Monica Sannarnes, Cathrine Johannesen og Billy Øksendal. Hilde Lunde møter i kraft av å være administrativ leder, men har ikke stemmerett. I tillegg møter to eksterne observatører, Kjartan Håvik, daglig leder i OKS og Sigmund Kristoffersen, leder av ad-hoc gruppen.

Vi har de siste møtene brukt mye tid til å snakke sammen om situasjonen menigheten har vært igjennom og hvorfor vi er der vi er. Vi lytter til hverandres tanker rundt dette, og hva vi opplever av bekymringer og tilbakemeldinger fra dere som medlemmer. Vi er ny i sammensetningen og det har vært fint å lytte, reflektere sammen og få utvidet forståelsen. Vi er opptatt av at prosessen vi startet i april blir fulgt opp, og vurderer jevnlig status her.

Andre tema vi har hatt oppe de siste møtene er daglig ledelse og pastoral ledelse – hvordan lede menigheten trygt i denne fasen. Prosess rundt valg av ny hovedpastor, økonomi, struktur og organisering, innhold i høstens menighetsmøter og gudstjenestene er andre tema vi har brukt tid på. Vi har og hatt en evaluering av sommerkonferanse og visjonssøndagen.

Tjenestesamling 4. september

Vi valgte å utsette tjenestesamlingen 4. september rett og slett fordi vi ikke klarte å planlegge den godt nok til å gjennomføre den på en god måte, i alt som skjer akkurat nå. Det vil komme ny dato.

Møte rundt økonomi og struktur mandag 29. august

Administrativ leder innkalte mandag 29. august til et drøftingsmøte med etterfølgende workshops rundt Filadelfiakonsernets økonomi og struktur. Det var invitert inn 10–15 personer fra menigheten som har kompetanse på området. Det ble etter møtet satt ned to grupper som vil jobbe videre med dette. De neste 2–3 månedene blir avgjørende for om vi kommer i havn med en langsiktig økonomisk løsning.

Fundament

Det er mange tilbud i menigheten. Fundament er åpne samlinger med grunnleggende bibelundervisning. Alle er velkomne og dette er noe vi tror er flott for alle å være med på. Vi er svært takknemlig for at Kent Ruben Andersen starter opp igjen dette arbeidet denne høsten. Se mer om dette i egen artikkel som kommer på nettsiden om ikke lenge.

Menighetsmøte 18. september

Minner om neste menighetsmøte den 18. september. Det er flere viktige saker på dette møtet. Interim-eldsterådet vil blant annet orientere litt om prosessen rundt rekruttering av ny hovedpastor. Saksliste vil bli sendt i god tid før møtet til alle medlemmer som har registrert sin e-postadresse.

Publisert
8.8.2022
kl.
9:31

Salg av Tordenskjolds gate og endringer i staben

Fortsatt god sommer til dere alle, håper dere har hatt noen gode dager med fri. Det har vært gudstjenester og bønnemøter gjennom sommeren, men vi gleder oss til å starte opp for fullt nå i august. Ekstra flott er det å få avslutte sommeren og starte høstsemesteret med sommerkonferansen! Les mer om den her.

Salg av Tordenskjoldsgate 54 og Festningsgata 56A

Eiendommene i Tordenskjolds gate og Festningsgata er nå solgt i henhold til avtale. Ny eier ønsker å legge til rette for videre drift av Shelter, noe vi alle er svært takknemlig for. Jan og Monica Kjosavik jobber nå for å få på plass nødvendige formaliteter, leieavtaler og en bærekraftig drift. Jan satser for fullt på arbeidet med Shelter og blir etterhvert ansatt i den nye stiftelsen. Det er enighet med Jan om at vi derfor avslutter ansettelsesforholdet som medpastor i Filadelfia.

Barn

Som orientert om tidligere valgte dessverre Tanja Skretting, Åse Simonsen og Camilla Evenstad før sommeren å si opp sine stillinger i menigheten, med virkning fra august. Flere av de er allerede ansatt i nye jobber. De har over mange år lagt ned et stort stykke arbeid som vi som menighet er svært takknemlige for. Deres engasjement og hjerte for barn og familier har betydd mye for mange. Vi takker for en fantastisk innsats!

Barne- og juniorarbeidet er et område vi satser på, så stillingene er allerede lyst ut og vi håper å kunne rekruttere nye gode medarbeidere med det aller første.

Ungdom

Karine Abrahamsen slutter 31. august som ungdomspastor etter mange års ansettelse. Vi takker henne for en fantastisk innsats for våre ungdommer. Karine er utdannet sosionom og har et stort hjerte for ungdom med ulike behov. Vi gratulerer Blå Kors med en dyktig medarbeider og ønsker Karine lykke til i ny jobb der. Vi er overbevist om at hun kommer til å bety en forskjell for mange mennesker der. Andreas Fjellvang som har vært deltidsansatt i ungdomsarbeidet i en lengre periode ansettes nå som leder for ungdomsarbeidet fra 1. september.

Bibelskolen i Filadelfia

Vi driver i dag bibelskole på to ulike godkjenninger. Jan Frithjof Bay Gundersen har hatt ansvaret som rektor siden august 2010. Han har ønsket en endring og sammen med styrene har de nå landet en ny lederstruktur. Daniel Steinsland går fra august inn som rektor for LEV bibelskole (70 %) samtidig som han studerer innovasjon og ledelse ved NLA og Siv Anette Hoekstra går inn som avdelingsleder på menighetsbibelskolen (100 %). Begge går dermed ut av stillingene de har hatt i Filadelfia i servicekontakten/FOS. Jan Fridthjof Bay Gundersen går over i en ny rolle og vil fortsatt være en viktig del av staben på bibelskolen.

Endring i eldsterådet

Interimmeldemmene starter nå sin periode i eldsterådet og har allerede hatt sitt første møte. Roald Høyland har hatt permisjon siden mars, og har nå bedt om å fratre som eldste etter 30 år i tjenesten. Vi takker Roald for lang og tro tjeneste.

Publisert
27.6.2022
kl.
14:26

Sommerhilsen og litt info

Takk for at du står med i bønn for menigheten, vi trenger dere alle i denne krevende tiden. Vi har tro på og ber om at Gud skal få sin vei i det arbeidet vi står i, og at mennesker skal komme til tro.

Nye medlemmer valgt til interim-lederråd

Wenche Egeland, Thomas Natvig og Daniel Steinsland er motivert og klare for å ta fatt på oppgaven som medlemmer av interim-lederrådet. Vi er glade for tilliten de fikk i sist menighetsmøte. Vi ser frem til å jobbe med dem som en del av lederrådet sammen med de eksterne observatørene, først og fremst nå i interimfasen. De starter formelt i august. Høsten byr på mange muligheter, samtidig som det fortsatt er svært viktige oppgaver som skal løses.

Wiggo Skagestad endrer rolle

Den 15. august trer Wiggo Skagestad ut av stillingen som hovedpastor, og dermed også ut av lederrådet. Fra samme tidspunkt trer han inn i en stilling som «leder for utadrettet virksomhet», med hovedfokus på media og menighetens utadrettede omsorgsarbeid. Han er for tiden 50 % permittert grunnet den økonomiske situasjonen.

Økonomi og bemanningssituasjonen

Det er gjennomført nedbemanning av til sammen to årsverk. Det skal ytterligere nedbemannes ett årsverk. Det er mange små stillinger og nedtaket er fordelt på flere avdelinger og helst i forbindelse med egen oppsigelse eller naturlig avgang.

Det er varslet permitteringer i administrasjon, ungdom og lovsang. I «Damer i Byen» og «Filadelfia Omsorgssenter» blir det ikke permitteringer slik det først ble formidlet på menighetsmøtet.

Vi har sett oss nødt til å gjøre disse tiltakene for å sikre en forsvarlig økonomi på bakgrunn av blant annet betydelig reduserte gaveinntekter til menigheten.

Vi har dessverre også et høyt sykefravær i barnearbeidet. Dette medfører naturlig nok noe mindre aktiviteter for barna på blant annet sommerkonferansen. Vi er svært takknemlige for mange frivillige som tar et stort ansvar og hjelper i en krevende fase.

Vi har forståelse for at noen er usikre i den situasjonen menigheten er i og dermed ser vi noe nedgang i inntektene. Vi håper og tror at dette nå stabiliserer seg. For å lykkes trenger vi at flest mulig støtter opp om endringsprosessen vi står i. Det tar tid å endre strukturer, få nye personer på plass, skape en ny kultur der det trengs og gjenopprette tillit det det er nødvendig. For å lykkes i denne overgangsperioden er vi avhengig av at så mange som mulig støtter opp i bønn, med frivillig innsats og med økonomi. I lys av ad-hoc gruppens anbefalinger og den interne gruppens rapport, håper vi de fleste har tillit til at det er nødvendige grep som gjøres. Tross nedbemanninger har vi fortsatt tro for å satse videre! Vi har tro for å vokse som menighet, men vi må lede i henhold til de ressurser som blir gitt oss. Dette betyr at alles innsats er utrolig viktig, det å bygge et varmt fellesskap, gode aktiviteter og en levende menighet er noe vi alle må gjøre i fellesskap.

Givertjeneste og frivillighet

Vi tror på velsignelsen med å være med å gi. Det pågår mange gode prosesser. Vi har kompetente fagfolk som hjelper oss på veien til en bedre struktur, samt en sunn og trygg økonomi.

Ønsker du å gi en ekstra gave, eller bli en fast giver kan du trykke her for videre hjelp.

Menighetskontoret er behjelpelig med å ordne det tekniske i forhold til avtalegiro og fast givertjeneste. Har du enda ikke registrert din e-postadresse anbefaler vi deg å sende en e-post til post@filakrs.no og be om at den blir registrert. Da mottar du nyheter, sakslister og viktig informasjon på e-post.

Filadelfia har en lang tradisjon med frivillig arbeid. Det har vært bærebjelken i menighetens 100-årige historie, selve fundamentet for alt det som er skapt. Dette trenger vi å styrke, både strukturelt, ledelsesmessig og kulturelt. Vi jobber for å legge bedre til rette for frivillighet enn tidligere, og ser hvor avgjørende det er.

Ønsker du å stille spørsmål eller gi tilbakemeldinger til lederrådet kan du gjøre det ved å sende en epost til post@filakrs.no.

Til slutt vil vi ønske deg en velsignet god sommer!

Det har vært en krevende vinter og vår. Mye tid er brukt på å kartlegge, samtale og gjennomføre nødvendige tiltak. Noe gjenstår fortsatt, men vi har store forventninger til høsten som ligger foran oss. Vi vil løfte blikket, strukturere oss for fremtiden, fokusere på menneskene vi er til for og oppdraget som er betrodd oss!

Publisert
1.6.2022
kl.
14:02

Informasjon i forkant av menighetsmøtet 12. juni

Øyvind Valvik har avtrådt som pastor

Øyvind jobber formelt ut juni, men på grunn av ferieavvikling i oppsigelsestiden har han allerede hatt sin siste arbeidsdag i Filadelfia. Det ønskes en markering på et senere tidspunkt.

Kandidater til interim-lederråd

På menighetsmøtet 12. mai ble kandidater til det midlertidige lederrådet presentert. Kandidatene stiller seg bak lederrådet sin avgjørelse om å følge anbefalingene fra ad-hoc gruppen.

Valg av disse kommer opp som egen sak på kommende menighetsmøte den 12. juni, og vi bringer derfor en kort presentasjon her:

D

Daniel Steinsland

27 år, gift med Helene og oppvokst på i Øvrebø.

Jobber i delt stilling mellom menighet (40 % i Filadelfia Omsorgssenter/Servicekontakten) og bibelskolen (40 %).

Oppvokst i en kristen familie og i menigheten Filadelfia Vennesla.

Vært tidligere svært aktiv og engasjert i ungdomsarbeid i Øvrebø Frikirke og jobbet flere år som ungdomsleder der.

Motivasjon:

Først og fremst en lyst og lengsel til å tjene Jesus og være et redskap for han.

Ser på lederrollen som et stort ansvar, og ønsker sterkt å bidra til å bygge en sunn, Jesussentrert menighet i vekst, som har betydning for enkeltmennesker, byen og lokalsamfunnet.

- Selv om vi er i en krevende periode som menighet, har jeg stor tro og forventninger til veien videre, og er takknemlig for at vi er en flergenerasjonsmenighet med en rik historie og stor arv.

- Jeg kjenner på stor motivasjon og en god drivkraft til å gå inn i denne tjenesten med mål om at vi som menighet når ut og virkeliggjøre evangeliet, og et fokus på at vi som menighet er med å utruster menighetens medlemmer for at nye mennesker skal komme til tro.


Wenche Egeland

61 år, gift med Espen, tre døtre som er gift og fire barnebarn som alle er tilhørende i menigheten.

- Jeg har vært medlem siden jeg var ung, og vært med i flere virkegrener.

- Jeg er med i lederteamet til Kvinner i Nettverk og har også jobbet i Q42 Regnskap som tidligere var en del av menigheten.

Motivasjon:

- Jeg vil gjerne bidra til å bane vei for neste generasjon og jobbe med å legge grunnlaget for en god kultur som gjør at vi kan se, gi vekstmuligheter og rom for alle til å trives og vokse i sine kall og gaver.


Thomas Natvig

Snart 32 år, gift med Kjersti Marie, og sammen har de har to gutter.

Jobber i bibelskolen (80 %) og som leder for UngVoksen-arbeidet i Filadelfia (20 %).

Motivasjon:

- Jeg har takket ja til forespørselen om å stille til valg fordi jeg har en brann etter å være med å legge til rette for at menigheten vår kan fortsette å vokse. Med å vokse tenker jeg både at vi som allerede er en del av menigheten vokser i kjennskapet, kjærligheten og hengivenheten til Jesus, men også at de som ikke tror enda kan finne troen og sin egen plass i fellesskapet vårt.

- Disippelgjøring, gode, åpne og nære relasjoner, dypere bibelundervisning og evangelisering er ting jeg brenner ekstra for, og er noe jeg eventuelt kommer til å løfte frem som viktige satsningsområder dersom jeg blir valgt.


Saksliste til menighetsmøte 12. juni

Sakslisten sendes ut på e-post til de medlemmenes som har registrert e-postadressen på menighetskontoret, og kan også hentes samme sted fra og med fredag 3. juni.

Rapporten vedr. drift og organisering

Lederrådet har gitt sin tilslutning til rapporten og de foreslåtte fokusområder og tiltak. Rapporten har blitt presentert for staben i sin helhet, og menighetens medlemmer kan også få rapporten tilsendt på e-post ved å kontakte menighetskontoret på 380 23 400 eller e-post info@filakrs.no.

Observatører inn i interim-lederrådet

Sigmund T. Kristoffersen (pastoral og teologisk kompetanse) og Kjartan Håvik (administrativt, organisatorisk og økonomisk kompetanse) blir med som observatører inn i interim-lederrådet fra august i år.

Publisert
5.5.2022
kl.
12:44

Informasjon i forkant av menighetsmøtet 12. mai

Kjære menighet

Menighetsmøte 12. mai og prosess med valg av kandidater til interim-lederråd

Vi er så glade for at vi som menighet kan ha gode arenaer å samles på. Gøy at vi har gjennomført en flott musikal «Til alle tider» og familieleir med stort engasjement, på tross av en tid der flere sitter med ulike spørsmål og vi kan se situasjonen og konklusjonene litt ulikt, alt etter hvor vi står i dette. Det betyr mye, og sier mye om dere som medlemmer, alle frivillige og dere som ansatte. Tusen, tusen takk!

Prosess vedr. valg av kandidater til interim-lederråd

Det er kommet inn mange forslag på gode kandidater. Vi har fått inn 25 navn. Tusen takk til alle som har sendt inn forslag!

Valgkomité og utvelgelse av kandidater

Lederrådet har satt ned en valgkomité bestående av Billy Øksendal (eldste), Hilde Lunde (adm. leder) og Cathrine Johannesen (eldste) som foretar samtaler med aktuelle kandidater. Ad-hoc gruppen er observatører også inn i valgkomiteen. Vi har nå startet en prosess hvor tre aktuelle kandidater vil bli forespurt.

Kandidater presenteres for menighetsmøte 12. mai og velges eventuelt på menighetsmøte 12. juni.

Kandidatene som blir foreslått av valgkomiteen/lederrådet blir presentert på menighetsmøtet 12. mai og det vil frem til 12. juni være mulig å komme med ev. innsigelser på disse personene. De kandidatene som stiller til valg 12. juni og eventuelt blir valgt med 2/3 flertall vil måtte stille på valg igjen på årsmøte i 2023. Vi har gjort det på denne måten da vi tenker dette er en krevende periode å ta ansvar i, og vi mener det kan være en trygghet både for kandidatene og for menigheten at de velges igjen.

Det er planlagt valg av ytterligere to nye medlemmer til lederrådet i begynnelsen av 2023. I tillegg skal det gjennomføres tillitsvalg i to runder som tidligere forklart på de fire gjenværende. Dersom eller flere ikke stiller til gjenvalg, eller ikke får tillit vil det fremmes nye kandidater som skal velges etter ordinære prosedyrer.

Menighetsmøte torsdag 12. mai

Saksliste ligger nå tilgjengelig på menighetskontoret. Vi sender den også ut på e-post til de vi har e-postadresser til.

Hovedsakene, i tillegg til presentasjon av kandidater til interim-lederrådet, vil være oppfølging av tiltakene som ble presentert i forrige møte, samt presentasjon av rapport fra den interne ressursgruppen som har sett på organisering og drift i menigheten.

Vi håper mange har mulighet til å stille opp. Vi må foreta en godkjenning av avvik fra gjeldende vedtekter for å kunne velge inn eldste for en interim-periode fram til årsmøtet 2023. For å kunne gjøre dette må minst 20 % av menighetens medlemmer være tilstede.

Vi har stor respekt for den tiden vi er i som menighet, samtidig er vi som lederskap nødt til å ta beslutninger og sikre fremdrift. Det er fortsatt sårbart, flere sitter med spørsmål og ulike følelser. Vi opplever midt i alt en åndelig modenhet i menigheten og ønske om enhet, selv om vi ser ulikt på noen ting. Dette gir oss tro på, og tillit til, at vi sammen kan bygge en sterk og solid menighet videre – også gjennom krevende tider. Vi takker for alt godt engasjement, forbønn og gode innspill. Som menighetsfellesskap ønsker vi å stå i det oppdraget Gud har for oss. Sammen ønsker vi å vise omsorg og gjøre Jesus tilgjengelig for flest mulig mennesker, internt i menigheten, lokalt i byen, nasjonalt og internasjonalt der vi har arbeid gjennom våre mange partnere og misjonærer.

Publisert
7.4.2022
kl.
21:33

Veien videre, orientering og tiltak

Menigheten har vært, og er fortsatt i en krevende fase. Vi har sammen med mange dyktige medarbeidere og medlemmer tatt del i en stor vekstfase for menigheten. Samtidig har dette vært en utvikling vi som lederskap ikke har klart å håndtere slik vi burde. Vårt største ønske er og har alltid vært å tjene menigheten. Vi ønsker å bidra til en sterk og levende menighet hvor Jesus løftes opp og at mennesker skal se Ham i møte med alle deler av menighetens arbeid.

Erkjennelse

Vi erkjenner og tar ansvar for at vi som lederråd og hovedpastorer har ledet menigheten inn i en situasjon som har gjort det vanskelig for mange av menighetens ledere og for menigheten generelt. Vi tenker spesielt på situasjonen med at Jan Kjosavik og Thor-Harald Evenstad trakk seg fra lederrådet i oktober 2021 og den økonomiske situasjonen menigheten er kommet i. Vi hører at mange har gitt tilbakemelding på store mangler i måten vi har fulgt opp og ledet menigheten på. Tilbakemeldingene går på flere plan, blant annet åpenhet, involvering, struktur, organisering, ledelseskultur og oppfølging.

Vi har brukt tid på å bearbeide tilbakemeldingene og anbefalingene vi har fått fra ad-hoc gruppen, og legger ikke skjul på at det har gjort noe med oss. Det har ikke vært vanskelig å erkjenne at ansvaret ligger på oss som et samlet lederskap, selv om vi har forskjellige roller hvor noen er ansatt og andre ikke. Det er likevel mange følelser som skal bearbeides og det har vært viktig for oss å forstå de tingene som har vært påpekt, både med hodet og med hjertet. Dette har vi brukt tid på, både som enkeltpersoner og som samlet lederskap.

Det har vært en vandring for oss alle fram til at vi i dag kjenner et klart behov for å be menigheten og alle berørte parter om tilgivelse.

Vi har en felles erkjennelse av at det aller viktigste vi kan gjøre i tillegg til å be om tilgivelse og erkjenne ansvar, er å bøye oss ned, for på den måten å legge til rette for at menigheten skal komme samlet gjennom denne krevende situasjonen. Vi ønsker å bidra til fred, forsoning og enhet på alle plan og gjøre vårt ytterste for at det skal lykkes. Vi erkjenner at det fortsatt ligger store utfordringer foran oss. Vi ser samtidig at dette gir oss en mulighet for å ha et generasjonsskifte i menigheten, noe som vi også over tid har ønsket.

Løsninger

  • Øyvind Valvik fylte i mars 67 år og har valgt å gå av med pensjon fra og med 1. juli. Han går også ut av lederrådet.
  • Wiggo Skagestad avslutter sin funksjon som hovedpastor fra og med 15. august og trer inn i en ny rolle som pastor for utadrettet virksomhet. Han sitter i lederrådet i kraft av å være hovedpastor, og går derfor ut av lederrådet på samme tid.
  • Det velges inn 3 nye medlemmer til lederrådet før sommeren. Disse velges for en interimfase frem til årsmøtet i 2023, hvor endelig valg gjennomføres.
  • Resterende lederråd stiller sine plasser til disposisjon ved å stille til nytt tillitsvalg, 2 stk i oktober 2022 og 2 stk i januar 2023. Dette for å sikre en best mulig kontinuitet i overgangen til permanent lederråd.
  • To eksterne personer blir med som observatører, inntil permanent lederråd er valgt.
  • Det nye interim-lederrådet får i oppgave å legge til rette for kontinuitet og god overgangsløsning frem til permanent lederråd er på plass.
  • Thor-Harald Evenstad er ønsket og forespurt om å komme tilbake i en pastor-funksjon.
  • Jan Kjosavik fortsetter i sin pastor-rolle etter endt permisjon.
  • Ad-hoc gruppen vil være ressurspersoner for lederrådet fremover.
  • Menigheten vil være tynt bemannet pastoralt i en periode og vi har derfor valgt å forespørre Egil Svartdahl som forkynner og inspirator, som vi tror kan være samlende i en sårbar situasjon. Han er forespurt om å være her fast 2 søndager i måneden, samt delta på et stabs/ledermøte ca en gang pr måned i perioden fra 1. september til påsken 2023.

Thor-Harald Evenstad og Jan Kjosavik er orientert om løsningene som lederrådet skisserer.

Vi vil takke ad-hoc gruppen, medlemmer i menigheten og ansatte som har bidratt med ærlige og viktige tilbakemeldinger i denne fasen. Vi vil takke Jan og Thor-Harald for lang og tro tjeneste i lederrådet, og for viktige tilbakemeldinger. Det har vært krevende prosesser, men vi er takknemlig for at vi som lederskap kan legge frem en felles handlingsplan vi tror er til det beste for menigheten. Vårt ønske er at dette kan samle menigheten til fortsatt felles tjeneste, tro på oppdraget og fremtiden. Vi vet det ligger utfordringer foran, men vi har stor tro på at Filadelfia Kristiansand vil vokse videre og være den menigheten vi ønsker å være for våre medlemmer og for samfunnet rundt oss, lokalt, nasjonalt og i de mange land våre misjonærer i dag gjør et viktig arbeid.

Mvh Lederrådet

Publisert
4.4.2022
kl.
15:49

Hva skjer videre med Shelter?

Shelter har siden oppstarten i 2016 hatt uvurderlig betydning for mange flykninger, både de som har vært og er beboere, og de som har benyttet seg av de ulike tilbudene vi gir til andre. Det har i denne perioden bodd 45 personer på Shelter og ca 200 har benyttet seg av våre tilbud.

På Shelter tilbyr vi varierte aktiviteter og grupper. Vi hjelper også enkeltpersoner med blant annet øvelseskjøring, leksehjelp, flytting, bistand ved møter, hjelp til å forstå brev og mye mer. Aktiviteter som allerede er igangsatt er: mannsgruppe, kvinnegruppe, barnegruppe, dagtilbud, turer og utflukter, temakvelder og internasjonale middager.

Vi er 17 beboere nå og alle leiligheter er fulle. Men i løpet av dette året regner vi med å bosette flere. Det er 7 leiligheter på Shelter i ulike størrelser som passer for 1–7 personer hver.

Som vi tidligere har orientert om, skal selve eiendommen selges som en del av refinansieringen av Filadelfia konsernet. Men menigheten ønsker å drive virksomheten ut 2022. Nå jobbes det med å etablere en stiftelse som evt kan stå ansvarlig for driften i fremtiden.

Monica og Jan, som hele tiden har vært ansvarlige for driften, har et brennende engasjement for å bidra til at det er mulig å videreføre og utvikle driften av Shelter. Det er fortsatt behov for å hjelpe flyktninger til å få en god start i det norske samfunnet!

Shelter vil utvide virksomheten for å spesielt ta imot flyktninger fra Ukraina fremover og har en tett dialog med Kristiansand kommune og menigheten om behovene og mulighetene. Vi ser at menighetsfellesskapet og Shelter kan være ressurser i møte med flyktningene fra Ukraina. Snart kommer vi med mer informasjon om hvordan vi best mulig kan ta imot flyktningene.

Publisert
1.4.2022
kl.
8:50

Informasjon i forkant av menighetsmøtet 7. april

Oppdatering prosess med ad-hoc gruppen

Ad-hoc gruppen og lederrådet jobber godt sammen. Det er krevende prosesser, men alle er grunnleggende fokusert på hva som vil være de beste løsningene for menigheten. Vi er opptatt av å sikre menigheten en sunn drift som igjen kan gi grunnlag for videre vekst.

Vi i lederrådet jobber sammen med ad-hoc gruppen for å ferdigstille en god handlingsplan som vil bli presentert på menighetsmøtet 7. april. Vi håper å komme frem til riktige løsninger i den situasjonen vi er i. Ad-hoc gruppen vil være representert på menighetsmøtet og presentere en oppsummering av sin rapport og anbefalinger.

Det vi ønsker mest av alt for fremtiden er at Jesus skal løftes opp i menigheten og at mennesker skal se Ham i møte med alle deler av menighetens arbeid.

Permisjon fra lederrådet

Roald Høyland har anmodet om permisjon fra sin tjeneste i lederrådet. Han er tydelig på at dette ikke er begrunnet i relasjonelle forhold til tidligere eller nåværende medlemmer av lederrådet, eller skyldes noen form for uenighet. Men lengre tids press har utløst et nødvendig behov for en pause. Roald har bedt om permisjon til 1. august, noe lederrådet har innvilget.

Den økonomiske løsningen

Som kjent ble det fremforhandlet en finansiell løsning i januar som sikret videre drift. Det har tatt tid å få alle formaliteter på plass, men nå er alle dokumenter signert. Jobben fremover blir nå å sikre en bærekraftig drift på lang sikt.

Mvh Lederrådet

Publisert
18.3.2022
kl.
11:58

FOS Landeskogen

Omsorg for mennesker som sliter med rus har gjennom hele menighetens historie vært en viktig del av menighetens DNA. Den 1. januar 1998 ble Filadelfia Omsorgssenter (FOS) formelt etablert med åpningen av arbeidet i Tordenskjoldsgate. Arbeidet har variert gjennom ulike faser, alt etter de behov og muligheter vi har sett. Vi har i alle år hatt et godt samarbeid med kommunen, og alltid drevet arbeidet i et spenn mellom idealisme, dugnad, innsamlede midler og offentlig støtte. Som tidligere orientert om har behovene for den type tilbud som Landeskogen i sin tid ble etablert for, endret seg vesentlig. Det offentlige prioriterer nå andre tilbud og det har i lengre tid vært minimalt med aktivitet på Landeskogen. De ansatte har vært permittert siden november 2021 og vi har etter lengre tids vurdering besluttet å legge ned arbeidet. De ansatte har nå mottatt oppsigelsene med virkning fra 1. april.

Flere av de ansatte vil i oppsigelsestiden arbeide i Filadelfia, blant annet i det øvrige FOS arbeidet. Vi har besluttet at Helge Flatøy kan bruke sin oppsigelsestid i «Open Heart» med hjelpearbeid til Ukraina.

Vi er imponert over alt det gode arbeidet som er lagt ned gjennom mange år og over dyktige ansatte som har vært med å gi så mange mennesker en ny start.

Vi takker alle de flotte medarbeiderne på Landeskogen som gjennom mange år har gjort en uvurderlig jobb, og vi takker Gud for hva dette har fått bety i den enkeltes liv!

Hovedbygget på Landeskogen.

FOS vil fortsette sitt arbeid med Ettervern og jobber med hvordan dette kan utvikles ytterligere. Vi ser og på andre behov som det kan være ønskelig å involvere seg i fremtiden.

Vi som menighetsfellesskap vil alltid ha omsorg for mennesker med ulike behov, og vi vil på ulike måter fortsatt søke å hjelpe der vi kan. Men vi må leve i takt med utviklingen i samfunnet og hvordan behov og muligheter til å hjelpe endrer seg.

Det vil bli holdt en avslutningsfest for medarbeiderne tilknyttet Landeskogen den 28. april, hvor også FOS styret vil delta sammen med representanter fra menighetens lederskap.

Mvh Lederrådet

Publisert
1.3.2022
kl.
12:39

Vårens program

Kjære menighet

Her kommer litt informasjon og nyheter fra oss i ledelsen:

Bønn- og fasteuker

Som vi sikkert alle kan kjenne på er vi denne vinter og vår som menighet inne i en svært krevende fase.

Derfor er vi glade for at vi tradisjonen tro har menighetens kollektive bønn- og fasteuker som denne våren er fra 28. februar til 13. mars.

Tema er: «I Guds nærvær». Klikk her for å lese mer om bønn- og fasteukene.

Bønn- og faste handler først og fremst om å være sammen med Jesus, ta tid til å lytte i tillegg til å be om visdom, styrke og kraft gjennom en vanskelig tid.  

Forestilling: «Til alle tider»

Torsdag 28. april skal vi som menighet sette opp en ny forestilling med tema: «Til alle tider». Den følger en familie som er på flyttefot der de i denne prosessen prøver å få tid til hverandre. Vi er så takknemlig for at arbeidet med julespill og kan trekkes ut til andre årstider. Sett av tid denne kvelden å få med deg dette gripende budskapet fremført av menighetens medlemmer. Dette er og en fantastisk anledning til å invitere med seg en nabo, kollega eller venn som ikke er vant til å gå på møter.

Besøk av Stefan Salmonsson

Vi gleder oss til besøk av Stefan Salmonsson 4. - 8. mai der han underviser på bibelskolen og deltar på menighetens møter.

Prosess

Vi er i en viktig fase og det pågår flere prosesser som vi orienterte om på menighetsmøtet. I perioden frem mot menighetsmøtet 7. april jobber vi på flere områder. I tillegg til den eksterne Ad-hoc gruppen er det satt ned en intern gruppe som arbeider med å se på den generelle driften, både i forhold til en rasjonell bruk av økonomi og organisering.

Eldsterådet bruker i en periode mye tid på å møte ledere for ulike virkegrener som har ansvar for menighetens mange frivillige medarbeidere. Det er gode samtaler med nyttige innspill til tiden vi er i og den videre utviklingen.    

Igjen vil vi takke dere for alt dere bidrar med hver enkelt, av synlig og usynlig innsats for at menigheten kan oppleve felleskap med Jesus og hverandre selv i en krevende tid som denne.

Publisert
7.2.2022
kl.
14:56

Menighetsmøte

På menighetsmøtet 6. februar fikk de fremmøtte en grundig orientering om flere viktige saker angående økonomi og prosessen som pågår.

Økonomi

Menigheten fikk en grundig orientering om den løsningen som er fremforhandlet mellom konsernet og finanskreditorene. Totalt innebærer løsningen en gjeldsreduksjon for konsernet på totalt opp mot 40 MNOK, hensyntatt netto bokførte verdier av eiendommer som må selges. I tillegg har eksterne investorer bidratt med kapital slik at Eiendomskreditt blir betjent framover. Øvrige detaljer i løsningen har vi ikke mandat til å informere om på vegne av de som har bidratt til denne.

Videre jobbes det for å få til en større kapitalisering og refinansiering. Dersom dette lykkes, vil det bedre det framtidige driftsgrunnlaget for konsernet og gi menigheten en vesentlig bedre situasjon.

På grunnlag av de løsningene som nå er fremforhandlet, ble det vedtatt et budsjett for menigheten for 2022, med hovedfokus på første halvår. Det vil bli foretatt en ny budsjettgjennomgang for andre halvår til sommeren.

Ad-hoc gruppen

Ad-hoc gruppen var representert og gruppens leder, Sigmund Kristoffersen gav en redegjørelse for arbeidet så langt og hva som gjenstår fra deres side. Gruppen er i hovedsak ferdig med intervjufasen. I tillegg til intervjuene har de fått inn noe skriftlige kommentarer. Materiellet blir nå gjennomgått og de starter utarbeidelsen med en rapport og eventuelle forslag til justeringer. Målsetningen er å levere en rapport til ledelsen i midten av mars. På neste menighetsmøte den 7. april vil menigheten få presentert en rapport med de viktigste funnene og eventuelle forslag til justeringer.

Nytt menighetsmøte

Det er planlagt nytt menighetsmøte 7. april. Der vil hovedfokus være rapporten fra Ad-hoc gruppen, i tillegg til oppdatering om den finansielle situasjonen og ellers aktuelle driftssaker. Vi ber menigheten merke seg datoene og håper så mange som mulig har anledning til å delta.

Takk

Takk for fremmøte og det store engasjementet dere viser. Vi er imponert over å se det hjertefølte engasjementet for menigheten, og ønsket om å stå sammen som fellesskap, samtidig som man evner å stille spørsmål og snakke om det som oppleves vanskelig.

Vi takker for de ulike tilbakemeldingene som kommer. Det er et mangfold av gode forslag til tiltak, kritiske spørsmål, oppmuntringer og presiseringer av hva dere opplever som viktig i hverdagen. Det er fortsatt mulig å komme med ros og ris på e-post til info@filakrs.no. De ulike innspillene hjelper oss som ledelse i det videre arbeidet.

Publisert
3.2.2022
kl.
11:48

Menighetsmøte 6. februar

Førstkommende søndag, den 6. februar kl. 19:00 er det menighetsmøte, og vi håper så mange medlemmer som mulig har anledning til å delta.

Det er krevende tider og vi vil tro at dere, som oss, kjenner i forskjellig grad på kroppen og i tankene at dette er tøft. Vi er lei oss for at dere må oppleve dette, men vi håper og tror at menigheten kan komme styrket ut av situasjonen.

Vi som lederskap har fått gode innspill og spørsmål som vi jobber videre med, og når rapporten fra Ad-hoc gruppen foreligger vil summen av dette være viktige ting vi som menighet og lederskap jobber videre med. Det førstkommende menighetsmøtet blir i hovedsak et informasjonsmøte. Ad-hoc gruppen vil delta og informere om sin prosess så langt, og de vil være til stede under hele møtet. De vil ikke komme med funn i denne omgang. Det har de intensjon om å komme med på menighetsmøte i april.

Noen kjenner kanskje på en utålmodighet, men vi er en stor organisasjon og det er viktig at vi får en grundig og god prosess. Derfor må vi bruke noe tid på dette.  

Vi er takknemlig for de eksterne ressursene som nå bistår. Vi er takknemlig og imponert over alle ansatte og de mange frivillige som står på, midt i en krevende fase og med delvis permitteringer.

Større mulighet for å samles

Nå er pandemien over i en ny fase, og vi er så takknemlig og glade for at vi nå kan samles uten antallsbegrensning. Følg med på nettsiden for mer informasjon om større og mindre samlinger fremover.

Det at vi midt i en vanskelig tid igjen kan samles til gudstjeneste med lovsang, undervisning, fellesskap og bønn uten antallsbegrensninger, er vi svært takknemlig for. Vi oppfordrer derfor alle til å ta turen innom møtene fremover.

PS: Som nevnt tidligere ønsker vi innspill og spørsmål velkommen, de kan sendes til oss på følgende epost; info@filakrs.no

Vel møtt til søndag!

Publisert
24.1.2022
kl.
17:39

Pantsatte eiendommer

Kjære medlemmer

Vi tenker på dere og vet at det kan være krevende å forholde seg til informasjon og ulike saker som kommer i media om dagen. Media har en viktig samfunnsoppgave, men situasjonen er mer nyansert og kompleks enn det man kan få frem der.

Vi tar ansvar som lederskap for den situasjonen vi befinner oss i, samtidig vil vi alle si at vi setter menighetens beste foran våre roller og posisjoner.

Det å ikke ha mulighet til å møte dere hver enkelt der dere er, med de spørsmålene dere sitter med, oppleves vanskelig.

Informasjon rundt den økonomiske løsningen som vi ønsket å informere om på menighetsmøte 6. februar er nå ute i media. Ledere, ansatte og frivillige som er berørt er orientert, men det har ikke vært mulig for oss å samles til menighetsmøte enda, og vi beklager at mange derfor må lese dette i media.  

Bankene har fra starten av hatt pant i de ulike eiendommene til menigheten. Eiendommen i Tordenskjoldsgate er en del av løsningen, og den må dessverre legges ut for salg, men hvordan et salg av den blir gjenstår å se. Arbeidet til Shelter vil man forsøke å skjerme så langt det er mulig. Det er selvfølgelig trist at vi får slike konsekvenser og synes det er vondt at denne virkegrenen settes i en slik usikker situasjon. Vi har stor respekt for det arbeidet Jan og Monica driver og alt de og mange andre har lagt ned av engasjement, tid og krefter for å opprettholde arbeidet.

Når det gjelder Landeskogen er den også pantsatt og må legges ut for salg som en del av løsningen. Det har imidlertid ikke vært beboere der i det siste, og det har i flere perioder tidligere vært permitteringer på grunn av manglende beboere. Rammevilkårene og behov for den type omsorgsplasser har endret seg. Nye tilbud er bygget opp og rusomsorgen praktiseres på andre måter i dag enn når vi startet på Landeskogen. Det har derfor vært usikkerhet rundt behovet for eiendommen videre til dagens formål.

Vi kan ellers bekrefte at det ikke er andre eiendommer som må selges som en del av den løsningen som er inngått med kreditorene.

Dette er ment som en foreløpig orientering og utfyllende kommentar til det som kom frem i media. Vi håper så mange som mulig deltar på menighetsmøtet. Der vil det bli orientert om arbeidet som pågår og prosessen videre.

Publisert
14.1.2022
kl.
16:43

Bekreftet løsning

Kjære menighet,

Det er med stor glede vi nå kan melde at det er ferdigforhandlet en avtale som sikrer videre drift.

For kort tid siden kom bekreftelsen på plass for samlet økonomisk løsning som sikrer Filadelfia konsernet videre.

Avtalen som gav Filadelfia konsernet et amnesti i forhold til betjening av sine finanskreditorer, utløp 31. desember 2021. Avtalen ble ikke akseptert forlenget. Det har vært jobbet intenst de siste ukene for å få til en løsning. Gleden er derfor nå stor over at eksterne partnere har bidratt med kapital, og de lokale finanskreditorene frafaller krav, slik at det nå er mulig å betjene første prioritets panthaver videre.

Vi er svært takknemlig til kreditorene for den forrige avtalen, den gjorde det mulig for oss å drifte gjennom 2021.

Det har vært krevende å skulle kombinere utvikling av nye forretningsområder, i helt nye fasiliteter, parallelt med den veksten og utviklingen vi sammen har klart å skape i menigheten. Vi er svært takknemlig for de partene som nå har bidratt til en løsning, samtidig som det smerter oss at vi ikke har klart å stå ved alle våre forpliktelser.

Vi er og svært takknemlig for alle som tidligere og nå har bidratt med små og store gaver. Dette er til stor oppmuntring og hjelp, samtidig som vi ser med alvor på den oppgaven som ligger foran oss med å skape en bærekraftig drift.

Det varmer å se hvordan menighetsfellesskapet fungerer og hvordan dere viser omsorg for hverandre, til tross for krevende tider og nedstengning på grunn av pandemien. Vi ser frem til igjen å kunne samles. Via nettside og ellers sosiale medier vil vi informere mer om møteaktivitetene som vi planlegger å gjenoppta fra og med kommende uke.

Mvh Eldsterådet

Publisert
14.1.2022
kl.
13:00

Fortsatt dialog

Kjære menighet,

Vi vet mange er spente på situasjonen og lurer på hva som skjer. Vi vil bare melde om at vi fortsatt er i en god og konstruktiv dialog med partene, og håper å komme tilbake med mer informasjon så snart som mulig.

Publisert
7.1.2022
kl.
13:00

Den finansielle situasjonen

Kjære menighet,  

Som dere er godt kjent med er vi i en krevende fase, og vi har slitt med å få til en bærekraftig forretningsdrift og dermed betjening av gjelden i det nye konferansesenteret Q42.

Som opplyst førte ikke forhandlingene i høst frem. Inn mot årsskiftet har vi jobbet intenst for å finne en løsning, og i romjulen var det positive signaler fra alle parter rundt en ny skisse. Denne skissen innebærer både frisk kapital fra nye partnere og en delvis gjeldssanering. De siste dagene har det vist seg å være mer komplisert og tidkrevende å få alle deler av løsningen på plass, og det forhandles nå rundt nye tilpasninger i håp om å komme i mål.

Som tidligere informert, kan oppbud være konsekvensen dersom forhandlingen ikke fører frem. Vi har likevel et fortsatt håp om å komme i mål med en avtale.

Hvilke konsekvenser et eventuelt oppbud måtte få for konsernet for øvrig og selve foreningen Filadelfia, avhenger av en eventuell videre prosess med Bo-bestyrer og kreditorer, og det vil vi uansett måtte komme tilbake til om det skulle bli det endelige resultatet.

Vi beklager på det sterkeste den situasjonen som er oppstått. Dette er en krevende situasjon for alle involverte, og vi vet at mange kjenner på en stor usikkerhet. Vi er takknemlig for alle som har bidratt så langt, og håper for alle parter sin del at vi klarer å lande en løsning.

Vi vil komme med en ny oppdatering så snart vi har noe mer konkret, mest sannsynlig noen dager ut i neste uke.

På menighetsmøtet den 13. desember ble det signalisert et nytt menighetsmøte i januar. Dette er nå satt til 6. februar hvor også Ad-Hoc gruppen vil delta. Vi vil derimot på kort varsel innkalle til et ekstraordinært menighetsmøte dersom den finansielle situasjonen tilsier det. Dersom smittevernreglene er som i dag vil et slikt møte bli en kombinasjon av et fysisk møte og en digital løsning.

Vi takker for all støtte som er kommet til menigheten, hilsninger og forbønn fra enkeltpersoner og menigheter lokalt og nasjonalt. Vi oppmuntres av den omsorg medlemmer viser for hverandre og det engasjementet som synliggjøres for menigheten. Vi er også rørt over den unisone viljen som framkom på menighetsmøtet i desember til å bevare menigheten samlet, dette til tross for mange følelser og skuffelser.

Publisert
30.12.2021
kl.
15:00

Ekstern ressursgruppe er i gang

En ekstern ressursgruppe, kalt Ad-hoc gruppen er nå etablert og godt i gang med sitt arbeid. Vi vil her informere om gruppen, dens mandat og om prosessen som er planlagt fremover.

Det er på det rene at menighetens virksomhet har vokst vesentlig de seneste årene, noe som også har ført til et behov for blant annet å se på hvordan arbeidet er organisert, ledelsesstruktur med mer. Lederrådet (Eldsterådet) har vurdert behovet for ekstern bistand, og den siste tiden har de ansatte uttrykt et klart ønske om dette. Den 15. desember tok Lederrådet kontakt med Personalrådet i Pinsebevegelsen for å starte prosessen med å etablere en ekstern ressursgruppe. Tirsdag 21. desember ble det sendt en formell bestilling. Når bestillingen ble sendt var det enighet om en arbeidsgruppe som de involverte hadde godkjent og gitt legitimitet. Gruppen hadde sitt konstituerende møte den 22. desember. Den 28. desember møttes gruppen igjen hvor de ferdigstilte en detaljert prosessplan og startet med de første intervjuene.

Gruppens medlemmer

Ad-hoc gruppen er satt sammen av personer fra Meklingsrådet i Pinsebevegelsen, en menighetsveileder, samt en ressurs utenfor pinsebevegelsen. Følgende personer er med:  

Sigmund T. Kristoffersen (leder for gruppen)

Er utdannet vernepleier og har vært leder av en rusmiddelinstitusjon i Stavanger kommune og Sandnes Pro-Service A/S (vernet bedrift). Pastor og menighetsplanter i Betel Hommersåk i 30 år. Leder av Pinsebevegelsen i 9 år. Har for øvrig vært leder av Tilsynsrådet og STIP utvalget i Pinsebevegelsen. Er for tiden pensjonist, forkynner og menighetsveileder.

Øivind Augland (medlem)

Han har vært pastor og menighetsplanter i den Evangelisk Lutherske Frikirke i 30 år, i en periode var han tilsynsmann på regionalt plan. Gjennom xpand Norge AS har han arbeidet med lederutvikling og organisasjonsutvikling i menigheter og organisasjoner over flere år. Øivind er utdannet innen media fra Gimlekollen Mediesenter og Can.teol fra Menighetsfakultetet i Oslo.

Mariane Borge Skakstad (medlem)

Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier og familieterapeut. Er medlem i Filadelfiakirken i Drammen og har i tre år vært medlem av Meklingsrådet i Pinsebevegelsen. Har arbeidet ved Modum Bad i 21 år, som miljøterapeut, terapeut, nestleder og for tiden som avdelingsleder.

Ad-hoc gruppen kommer ikke til å være i kontakt med media, eller på noen måte uttale seg om prosessen utad. De vil ha fokus på sitt mandat og arbeide i henhold til dette frem til rapporten er levert.

Gruppens mandat

Gruppen som skal bistå menigheten er gitt et relativt bredt mandat. Mandatet må forstås i lys av bakgrunnen for bestillingen, som er at to medlemmer av Lederrådet har trukket seg og peker på utfordringer ved lederkultur, struktur og ledelsesforståelse. Hvor dypt og bredt gruppen skal jobbe må veies opp mot tidsbruk og ressurser, og behovet for å komme med noen anbefalinger innen rimelig tid.

Ad-hoc gruppen står selv fritt til å avgjøre metodetilnærming og strukturere prosessen.

De skal blant annet gjøre en kartlegging av lederstruktur, lederkultur og ledelsesforståelse jfr. grunnlaget for bistanden, herunder: valg, ansettelser, vedtak og forankring, habilitet, rolleavklaring, formelle og uformelle maktstrukturer og andre elementer som måtte dukke opp og som krever en beskrivelse. De har mulighet til å gjøre bruk av ressurspersoner der ytterligere kompetanse er nødvendig. De vil så utarbeide rapport til menigheten ved Eldsterådet med bakgrunn i kartleggingen, herunder å gjennomgå og vurdere funn og fremme konkrete forslag til tiltak. De vil og se på implementering av eventuelle tiltak som foreslås, samt bistå med informasjon om prosessen underveis.

Prosessen

Ad-hoc gruppen har strukturert arbeidet sitt i 5 faser, der fase 1 allerede er gjennomført. Gruppen har som mål å være ferdig med sitt arbeid og ferdigstille en rapport før påske 2022. Videre oppfølging vil foregå ut 2022.

Fase 1: Avklaring

Fase 2: Intervjuer

Fase 3: Rapport

Fase 4: Overlevering

Fase 5: Oppfølging

Rapport

Ad-hoc gruppen vil ut fra sitt arbeid og i henhold til sitt mandat utarbeide en rapport til menigheten. Rapporten vil bli levert til menigheten ved Lederrådet som formelt har bestilt rapporten. Lederrådet er det organet som har det øverste ansvaret for den operative ledelsen av menigheten, og dermed også har ansvaret for å sikre en god prosess, en grundig vurdering av rapporten og iverksette eventuelle endringer. Ad-hoc gruppen vil i tråd med det mandat de er gitt, og i samarbeid med Lederrådet sørge for at ansatte og menigheten får del i en overordnet rapport som peker på eventuelle vesentlige funn og anbefalinger. Når rapporten foreligger planlegges det en videre prosess der både ansatte og menighetsmøte vil være involvert.

Pressekontakt

I forbindelse med det pågående arbeidet til Ad-hoc gruppen har menighetens ledelse valgt å knytte til seg en ekstra ressurs for å være tilgjengelig for media og svare på spørsmål. Lasse Rosten har takket ja til denne oppgaven og vil være menighetens pressekontakt frem til Ad-hoc gruppen har fullført sitt oppdrag. Han var ansatt i Filadelfia som administrativ leder fra 2003 og frem til 2017 og hadde i deler av den perioden også rollen som pressekontakt. Lasse er derfor godt kjent med menigheten og oppgaven, og vi er glade for at han har sagt seg villig til å bistå i denne fasen. Han kan nås på epost: lrosten@me.com eller på tlf 992 51 500.

I den grad media ønsker å snakke med Pinsebevegelsen sentralt vil daglig leder Ingunn Ulfsten være tilgjengelig. Hun kan nås på epost: ulfsten@pinsebevegelsen.no eller tlf 920 26 526.

Alt som omhandler det finansielle og forretningsdriften i Q42 er det styreleder i Filadelfia Kristiansand AS, Billy Øksendal som er pressekontakt for. Han kan nås på epost: billy@omanage.no eller tlf 990 90 970.

Publisert
30.12.2021
kl.
8:00

Pressemelding: Økonomisk løsning for Filadelfia konsernet

Det foreligger nå en skisse til økonomisk løsning som gir konsernet driftsgrunnlag videre i 2022. Skissen skal imidlertid godkjennes av alle parter, noe som grunnet ferieavvikling i jule- og nyttårshelgen mest sannsynlig ikke er ferdigstilt før rett over nyttår.

Begrensningene som følge av Covid-19 er fortsatt en utfordring både for menigheten og Kristiansand Kongressenter AS. Muligheten til å ha møter og arrangementer er sterkt begrenset, og det er uvisst hvor lenge dette vil vare. Det er derfor iverksatt permitteringer i konsernet for å redusere kostnader så mye som mulig i ukene som kommer.

Publisert
21.12.2021
kl.
22:45

Informasjon til menigheten og andre berørte

Menighetsmøtet

Den 13.12.2021 ble det avholdt menighetsmøte i Filadelfia Kristiansand. Der ble det informert om den krevende finansielle situasjonen som menigheten og konsernet befinner seg i. I samme møte orienterte hovedpastor Thor-Harald Evenstad om at han har sagt opp sin stilling, og dermed også fratrer som medlem i Lederrådet (også kalt Eldsteråd). Jan Kjosavik orienterte også om at han har trukket seg fra Lederrådet, men fortsetter som medpastor og ansvarlig for Shelter bo- og integreringssenter. Thor-Harald og Jan sier dette har vært to uavhengige prosesser, men begge angir menighetens lederstruktur og lederkultur som noe av begrunnelsen for sine beslutninger.

Vi beklager på det sterkeste at de velger å fratre. Vi skulle ønske at begge fortsatte i sine roller, men respekterer avgjørelsen og ser at det har vært ulike syn på hvordan deler av arbeidet skulle ledes. Vi takker for det flotte arbeidet de har gjort. Alle er dypt takknemlige for at Jan og Thor-Harald fortsatt vil bidra i menighetens arbeid, Thor-Harald som aktivt menighetsmedlem, og Jan i sin rolle som pastor og leder for Shelter.

Økonomi

Ledelsen har fått med seg noen ressurspersoner som jobber med den finansielle situasjonen. Det er etter menighetsmøtet på nytt søkt Eiendomskreditt om noe utsettelse for å få litt mer tid til å jobbe med løsninger. I motsetning til øvrige kreditorer står Eiendomskreditt fast på sin beslutning og krever ordinær betjening av gjeldsposten fra januar 2022.

Det jobbes med ulike løsninger. Det handler i hovedsak om å søke partnere som kan bidra med kapital for å betjene Eiendomskreditt. En god løsning rundt dette vil gi oss ro og tid til å rigge oss mer robust både på eiersiden, og til å jobbe fram en bærekraftig modell for fremtiden.

Ledelse

Det har vært jobbet aktivt med å etablere en gruppe med eksterne ressurspersoner som skal se på lederstruktur med mer. Målet er å ha gruppen på plass innen utgangen av 2021, slik at de kan komme i gang med sitt arbeid så snart som mulig på nyåret. Lederrådet i menigheten har tatt ansvar for å få denne gruppen på plass. Valget falt på å benytte seg av Pinsebevegelsens overordnede struktur og organer, i tillegg til kompetanse fra andre sammenhenger. Det er nå sendt en formell bestilling i henhold til gjeldende prosedyrer. Hovedpastorene og de to som har trukket seg fra Lederrådet har fått uttale seg om sammensetning av gruppen. Dette har vært viktig for å sikre at gruppen har nødvendig legitimitet og tillit.  

Hvor lang tid gruppen vil bruke på sitt arbeid er det per i dag for tidlig å si. Det som er klart, er at det blir satt en tidsplan med en målsetning for når de skal ferdigstille sitt arbeid. Det vil også bli definert konkret hvilke rapporter og eventuelle andre verktøy som kommer ut av denne prosessen, og hvordan dette skal brukes for å videreutvikle menighetens arbeid og lederstruktur.

Permitteringer

Det er sendt ut generelt permitteringsvarsel til alle ansatte i menigheten. Dette kan bli justert noe i henhold til de til enhver tid gjeldende restriksjoner i forbindelse med Covid-19 og menighetens aktivitetsnivå. Hvorvidt nedstengninger grunnet Covid-19 fører til permitteringer i noen av aksjeselskapene i konsernet avgjøres av styre og ledelse i hvert enkelt selskap.

Informasjon

For å sikre en lett tilgjengelig, åpen og helhetlig informasjon til menigheten og øvrige involverte vil det bli orientert om situasjonen via nyhetsoppdateringer her på nettsiden.

Media

Spørsmål fra media rundt den eksterne arbeidsgruppen sitt arbeid kan rettes til daglig leder i Pinsebevegelsen, Ingunn E. Ulfsten.

Avslutningsvis

Som lederskap vil vi beklage på det sterkeste den situasjonen som er oppstått. Det har vært en spennende og krevende vekstfase med mye nyskaping og stort engasjement fra mange. Vi som ledelse er imponert over den helhjertede og store innsatsen som mange ansatte og hundrevis av frivillige har lagt ned i en årrekke. Mye flott virksomhet er skapt, og mange mennesker har fått hjelp. Samtidig har vi ikke strukket til, eller klart å organisere arbeidet optimalt. Det er ikke til å legge skjul på at deler av de satsningene som vi har stått for har vært forbundet med risiko.

Ulike vurderinger er gjort og vi har foretatt ulike strategiske valg, både innen forretningsvirksomhet og innen selve menighetsarbeidet. På visse områder har vi nådd våre mål, og på andre områder er det åpenbart at vi ikke har lykkes. Vi jobber nå for å løse den akutte krisen som har oppstått.

Situasjonen er krevende, og utfallet er per i dag ikke gitt. Vi vil til slutt uttrykke takknemlighet for at ulike ressurspersoner nå bidrar både på det finansielle med forretningsvirksomheten, og med det strukturelle innen ledelse og drift.

Til slutt vil vi også takke alle frivillige og ansatte som står på i en krevende fase nå. Vi jobber for og håper menigheten skal komme styrket ut av dette. Vi er også veldig takknemlig for alle internt og eksternt som tilkjennegir at de ber for situasjonen.

Med vennlig hilsen
Menighetens Lederråd