Menighet

Medlemsskap

Filadelfia Kristiansand er en åpen evangelisk forsamling, og alle som kan stå inne for menighetens og bibelens tro og lære kan bli medlemmer. En forutsetning for medlemsskap er troendes dåp, og at du ikke er medlem i et annet tros- eller livssynssamfunn i Norge.

Min side

Medlemmer som har registrert sitt telefonnummer eller sin epost-adresse hos oss kan kontrollere informasjonen vi har registrert via Min side - trykk her. Her kan man også sjekke og endre beløp om man er med i fast givertjeneste med AvtaleGiro, og man kan også behandle samtykker for kommunikasjon. Om vi mangler ditt telefonnummer eller din epost-adresse, eller du ønsker å oppdatere annen personalia kan du gi beskjed til menighetskontoret.

Innmelding

Normal prosedyre for å melde seg inn i menigheten er å avtale en samtale med en av pastorene. I denne samtalen går vi gjennom noen sentrale punkter som omhandler menigheten, samt at du får muligheten til å fortelle litt om deg selv og gi uttrykk for om du ønsker å delta med noen av dine gaver og talenter i menighetens arbeid. Videre fyller du ut et innmeldingsskjema med personlige opplysninger. Dette skjemaet kan med fordel printes ut og fylles ut på forhånd av den som skal melde seg inn.

Utmeldingsattest

Så langt det er mulig ønsker vi at du tar med deg en kopi av utmeldingsattest fra tidligere tros- eller livssynssamfunn til denne samtalen. Dette gjelder selvfølgelig bare hvis du har vært medlem et annet sted tidligere, og gjøres for å unngå dobbeltregistreringer. Er du usikker på om du er medlem et annet sted, må du selv kontakte Brønnøysundregistrene v/Løsøreregisteret på telefon 75007500 og be om innsyn i opplysninger registrert på ditt personnummer.

Om du er usikker på om du fra før av er medlem hos, eller registrert i Den norske kirke, kan du ved hjelp av din BankID selv sjekke status - trykk her!

Velkommen

Etter at du har meldt deg inn som medlem i menigheten er det vanlig at du blir offisielt ønsket velkommen på et av våre møter.

Informasjon om barn

Barn av medlemmer meldes ikke inn som medlemmer, men som menighetstilhørige. Dette betyr at de i følge det offentlige regnes som tilknyttet Filadelfia, Kristiansand (rett til sivilrettslige gjøremål som bryllup og begravelser m.v.), men at de ikke har stemmerett m.v. i menigheten. Når barna blir store nok til å selv avgjøre videre medlemskap kan de la seg døpe og melde seg inn. Det er også mulig for voksne å være tilhørige i menigheten. Du har da de samme rettigheter til sivile gjøremål, men har ikke møte- eller stemmerett i våre menighetsmøter.

Ta gjerne kontakt med vårt menighetskontor for mer informasjon, eller for å avtale et møte for samtale.

Les mer om:

Bli med

Det er plass til deg! Uansett om du har vært kristen hele livet, eller om du aldri har vært på en gudstjeneste før, er du hjertelig velkommen i Filadelfia.