En barneleder holder en andakt på barnemøtet i Filadelfia.
Menighet

Barne- og familiearbeid

Vi arbeider mot at barna skal få kjenne Jesus, bli sett og få nye venner.

0–14 år

Søndager for barn og unge

Samtidig med gudstjenesten kl. 11:00 samles barna til barnemøte. Først har vi en liten samling felles hvor vi får høre om Jesus. Etterpå deler vi oss i grupper etter alder hvor vi har gøye aktiviteter blir bedre kjent med hverandre.

0–4 år Smilehullet (Eget lekerom og samling)

4 år–4. klasse Barnemøtet (Samling først og grupper etterpå)

5.–8. klasse Junior (Går rett til hjørnebygget)

5.–8. klasse

Junior hver fredag

Går du i 5.-8. trinn, må du ikke gå glipp av Junior i Filadelfia! Vi gjør mange gøye aktiviteter sammen, blir bedre kjent med hverandre og Jesus. Så kom å bli med! Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

5 år–4. klasse

Kompis

Kompis er et tilbud for barn fra siste år i barnehage til og med 4. trinn. Er barna mindre må de følge med en voksen.
På Kompis ønsker vi at barn skal bli godt kjent med hverandre og gjøre mye gøy, kult og koselig sammen.

Alle

Stor­samlinger

Av og til er barna med på hele gudstjenesten. Da kaller vi det storsamling, og tilpasser tale, lovsang og øvrig møteinnhold slik at det blir gøy for alle!

Filadelfia hjem

Familie­grupper

I tillegg til å treffes i storfelleskapet på søndagene, tror vi det er viktig og verdifullt å treffes sammen i hjemmene i mindre fellesskap. Dette kaller vi Filadelfia Hjem. Vi har egne grupper hvor 3-4 familier er sammen.

Informasjon til foreldre

Filadelfia er en generasjonsmenighet i ordets rette forstand, noe som også resulterer i et rikt barne- og familiearbeid. Fra Smilehullet for de aller minste til barnemøter, kor, aktiviteter og tilbud til hele familien.

Vi arbeider mot at barna skal få kjenne Jesus, bli sett og få nye venner.

Trosopplærings­planen «Jesus hele livet»

Vi følger et trosopplæringsprogram som heter "Jesus hele livet". Det strekker seg fra 0-19 år. Her er målet at vi sammen som menighet og familie kan hjelpe våre barn til nettopp velge Jesus hele livet igjennom. Vi har i dette programmet (hefter dere får utdelt på foreldremøter) satt oss mål som vi jobber mot for at nettopp dette kan skje. Vi jobber også med gode overganger i de ulike aldresgruppen.

Barneledere

Barnearbeidet ledes av et barne- og familieråd hvorav tre personer også er ansatt. Barne- og familiearbeiderne har kontortid hver tirsdag, onsdag og fredag og kan da treffes på telefon via menighetens sentralbord mellom kl. 10.00 og 15.00.

Kontingent

Det koster selvfølgelig ikke noe å være med i barne- og juniorarbeidet i menigheten, men vi sender likevel ut giro for innbetaling av kontingent til alle medlemmer. Dette gjør vi i to omganger; en gang på våren og en gang på høsten. De som betaler kontingent på våren får ikke tilsendt ny giro på høsten.

Grunnen for å betale inn kontingent til barnearbeidet, er at det er en grei måte for oss å se hvem som er «aktive» medlemmer. I tillegg får vi tilskudd i form av Frifondsmidler via PBU og støtte fra kommunen for hvert betalende medlem.

Kontingenten er for tiden kr. 275,- pr år.
Denne kan betales inn på følgende konto:

Filadelfia barne- og ungdomsarbeid
Dronningensgate 91
4608 Kristiansand
Kontonummer: 3060 33 44444

VIKTIG! Innbetalingen merkes med følgende kode: 3810 50