En barneleder holder en andakt på barnemøtet i Filadelfia.
Menighet

Barne- og familiearbeid

Vi arbeider mot at barna skal få kjenne Jesus, bli sett og få nye venner.

0–14 år

Søndager for barn og unge

Samtidig med gudstjenesten kl. 11:00 samles barna til barnemøte. Først har vi en liten samling felles hvor vi får høre om Jesus. Etterpå deler vi oss i grupper etter alder hvor vi har gøye aktiviteter blir bedre kjent med hverandre.

0–4 år Minimøtet

4 år–4. klasse Barnemøtet

5.–8. klasse Junior

5.–8. klasse

Junior annenhver fredag

Går du i 5.-8. trinn, må du ikke gå glipp av Junior i Filadelfia! Vi gjør mange gøye aktiviteter sammen, blir bedre kjent med hverandre og Jesus. Så kom å bli med! Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

5 år–4. klasse

Kompis og kor

Kompis er et tilbud for barn fra siste år i barnehage til og med 4. trinn. Er barna mindre må de følge med en voksen.
På Kompis ønsker vi at barn skal bli godt kjent med hverandre og gjøre mye gøy, kult og koselig sammen. Det er også en korsamling for dem som liker å synge.

Alle

Stor­samlinger

Av og til er barna med på hele gudstjenesten. Da kaller vi det storsamling, og tilpasser tale, lovsang og øvrig møteinnhold slik at det blir gøy for alle!

Filadelfia hjem

Familie­grupper

I tillegg til å treffes i storfelleskapet på søndagene, tror vi det er viktig og verdifullt å treffes sammen i hjemmene i mindre fellesskap. Dette kaller vi Filadelfia Hjem. Vi har egne grupper hvor 3-4 familier er sammen.

Informasjon til foreldre

Filadelfia er en generasjonsmenighet i ordets rette forstand, noe som også resulterer i et rikt barne- og familiearbeid. Fra Smilehullet for de aller minste til barnemøter, kor, aktiviteter og tilbud til hele familien.

Vi arbeider mot at barna skal få kjenne Jesus, bli sett og få nye venner.

Trosopplærings­planen «Jesus hele livet»

Vi følger et trosopplæringsprogram som heter «Jesus hele livet». Det strekker seg fra 0-19 år. Her er målet at vi sammen som menighet og familie kan hjelpe våre barn til nettopp velge Jesus hele livet igjennom. Vi har i dette programmet (hefter dere får utdelt på foreldremøter) satt oss mål som vi jobber mot for at nettopp dette kan skje. Vi jobber også med gode overganger i de ulike aldresgruppen.

Barneledere

Barnearbeidet ledes av et barne- og familieråd og vi har tre personer som er ansatt i ulike stillinger. Barne- og familiearbeiderne har kontortid hver tirsdag, onsdag og fredag og kan da treffes på telefon via menighetens sentralbord mellom kl. 10.00 og 15.00.

Kontingent

Det koster selvfølgelig ikke noe å være med i barne- og juniorarbeidet i menigheten. Likevel gir vi deltakerne mulighet til å betale kontingent. Grunnen er at det er en grei måte for oss å se hvem som er «aktive» medlemmer. I tillegg får vi tilskudd i form av Frifondsmidler via Pinse Ung  for hvert betalende medlem. Vi får også støtte fra kommunen basert på hvor mange deltakere vi har i arbeidet.

Kontingenten er for tiden kr. 50,- pr aktivitet pr. år. Den samles inn ved turer og ulike arrangementer i regi av barne- og familiearbeidet.

Har du spørsmål, kontakt barne- og familieleder Camilla Evenstad, tlf. 922 87 733.