Menighet

Klubben

«Klubben» (tidligere «Torsdagstreff») er vårt treffpunkt for mennesker med psykisk utviklingshemming.

Annenhver torsdag kl. 18:00–19:30 (partallsuker) samles en herlig gjeng i Restaurant Q42. På våre samlinger er det mye glede og sang – og latteren sitter løst.

NB! Fra og med torsdag 20. april møtes vi i hjørnebygget (hjørnet av Dronningensgate og Kronprinsensgate).

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om Klubben, eller har spørsmål, kan du kontakte leder Hilde Lunde.