Tentro

Begynner du i 9. klasse til høsten? Da er du hjertelig velkommen til å bli med på tentro!

Tentro er et frikirkelig alternativ til konfirmasjon, og det er ingen krav om medlemsskap for å være med. Vi har samlinger hver uke; tentrosamling på tirsdager eller fredag kveld sammen med resten av ungdommene i menigheten.

Målet med tentro er at ungdommene skal få et ekte og levende møte med kristen tro. På tentro møter du engasjerte ledere som er opptatt av å se og bli kjent med den enkelte. Du vil lære om Jesus, bibelen og aktuelle temaer. Gjennom turer, aktiviteter og fellesskap legger vi til rette for at tentroelevene kan bli godt kjent med hverandre og andre ungdommer i menigheten.

Året på tentro  består av dette:


2024/25

  • Oppstartssamling for tentroelever og foreldre 27. august 2024 (med forbehold om endring).
  • Tentrosamlinger med undervisning og aktiviteter annenhver tirsdag.
  • Ungdomsmøte med Fillaungdom annenhver fredag.
  • 1-natts bli-kjent-tur i nærområdet i september.
  • Høstleir med resten av ungdomsarbeidet.
  • Tentrotur til utlandet i påska.
  • Avslutningsseremoni lørdag 3. mai 2025 kl. 11:00.

Det er ikke krav til å være/bli døpt eller medlem i Filadelfia for å bli med på tentro.

Det koster 100,- per semester i kontingent. Alle som blir med på tentro får en bibel. Kostnader for overnattingstur, leir og tentrotur kommer i tillegg.

Påmeldingen for neste års tentro er nå åpnet: