Givertjeneste

Din gave er viktig

Det er herlig å se hva vi kan utrette sammen som forsamling. Hver uke får barn, ungdom og voksne høre om Jesus gjennom menighetens arbeid.

Som alle andre frimenigheter i Norge så er vår virksomhet i veldig stor grad basert på frivillige gaver. Vi tror at vårt kall er å elske Gud og å elske mennesker. Dette ønsker vi å gjøre gjennom å tilby nærhet og hjelp der det trengs, men også gjennom å legge til rette for at mennesker skal kunne vokse i livet med Jesus.

Vi hadde aldri kunne gjort alt det vi gjør uten den støtten og det engasjement som vi opplever at menighetens medlemmer gir inn. Vi er så takknemlig for alle økonomiske gaver og for all den tid som legges ned i frivillig arbeid. Tusen takk!

Bli fast giver

Fast, automatisk trekk hver måned.
Skattefradrag for gaver inntil kr. 25.000.
Gi menigheten en forutsigbar økonomi.

Gi engangsbeløp

Vipps nr. 8585
Bankkontonr.: 3060 05 02901
Kortbetaling eller vipps på nett.

Se eller endre beløp

Faste givere med AvtaleGiro som har registrert sitt telefonnummer eller sin e-postadresse hos oss kan se eller endre beløp via Min side - trykk her. Her kan man også behandle samtykker for kommunikasjon. Om vi mangler ditt telefonnummer eller din e-postadresse, eller du ønsker å oppdatere annen personalia kan du gi beskjed til menighetskontoret.


Skattefradragsordningen

Mange velger å gi sin gave som kollekt i forbindelse med menighetens møter, men en enda større andel velger å benytte seg av menighetens ordning for givertjeneste. Fordelen med sistnevnte er at menigheten gjennom PSGS (Pinsevennenes Sentralregistrering av Gaver med Skattefradrag) er godkjent for skattefradrag på alle gaver inntil kr. 25.000,- pr. år.

Vi gjør også oppmerksom på følgende:

1) Ved bruk av skattefradragsordningen vil gaven bli registrert på kontoinnehaver hvis ikke annet er spesifisert på innbetalingen.

2) Skattefradraget er personavhengig og er begrenset oppad til kr. 25.000,- pr. person pr. år. Dette betyr at ektepar kan få til sammen kr. 50.000,- i fradrag. Nedre grense for skattefradrag er satt til kr. 500,- pr. person pr. år. Beløp under dette vil ikke bli innrapportert.