Pastor Jan Kjosavik intervjuer Daniel Magli.

Bli kjent med menigheten

Filadelfia Kristiansand

Et levende fellesskap med et brennende hjerte og en utstrakt hånd.