Menighetens ledelse forsterkes

Denne nyheten er fra
2023
og kan være utdatert.

På menighetsmøtet søndag 17. september ble Øyvind Haugland og Terje Gustavsen valgt som nye pastorer i Filadelfia. I tillegg ble Heidi Natvig valgt inn som medlem i menighetens lederråd.

18
.
9
.
2023

Øyvind Haugland (47 år) går inn i en 30% stilling og Terje Gustavsen (57 år) i en 50% stilling som pastorer for en periode fra henholdsvis 1. oktober 2023 til 31. desember og 30. september 2024.

Filadelfia Kristiansand er en relativt stor pinsemenighet, og har det siste året vært tynt bemannet med pastorer. Det har derfor vært en høy prioritet for ledelsen å styrke pastorteamet. «Vi er glad for å kunne lansere Terje Gustavsen og Øyvind Haugland som nye pastorer i hver sin deltidsstilling. Terje Gustavsen har lang og viktig erfaring som pastor for Familiekirken i Mandal, med et stort hjerte for mennesker. Øyvind er en dyktig og strategisk leder, med hjerte på rett plass og lang erfaring fra både menighetsarbeid og arbeidsliv. Kombinasjonen av Terje og Øyvind, sammen med vårt eksisterende pastor team, tror vi blir en god løsning for menigheten i tiden fremover», melder lederrådet og fortsetter: «Det er ingen hemmelighet at det har vært noen krevende år vi legger bak oss, hvor mye av ressursene har gått til å redde og ta vare på menigheten, både økonomisk og relasjonelt. Derfor er det flott å kunne komme med en oppløftende nyhet, som handler om å kunne se fremover, med fokus på å samle og bygge menighet.»  

Terje Gustavsen er ikke ukjent for menigheten og har vært tilknyttet menigheten i mange år. Terje er gift med Torhild, som i en årrekke har jobbet som avdelingsleder for menighetens ettervern. Terje har 18 års erfaring som pastor fra blant annet Familiekirken i Mandal, hvor han er pastor i dag. Terje har et utpreget hyrde- og omsorgs-hjerte, brenner for mennesker og det å snakke sant og ekte om livet, til tro og oppmuntring for mennesker. Nettopp tyngdepunktet på det pastorale er det Terje vil ha som fokusområde og passer godt inn i situasjonen menigheten er i dag. «Jeg ser det som et privilegium å kunne bidra i Filadelfia sammen med gode og dyktige medarbeidere, og takker derfor menigheten for tilliten som er gitt meg. Menighet kan noen ganger være krevende, men på sitt beste er menighet fantastisk. Jeg har stor tro på menigheten og de flotte menneskene her, og har forventning til hva Jesus vil gjøre gjennom fellesskapet framover», sier Terje. Han vil fortsette å jobbe 50% som pastor for Familiekirken i Mandal, samtidig med at han bistår Filadelfia Kristiansand som pastor i en 50% stilling.

Øyvind Haugland er fra Kristiansand, gift med Kristin, og har vært tilknyttet menigheten siden 1994. Han har en tre-årig utdannelse innenfor teologi og ledelse og var også ansatt i menigheten fra 1995-2002. «Jeg er takknemlig for tilliten menigheten har  vist meg. Samtidig er jeg veldig ydmyk for oppgaven som ligger foran. Menighetsledelse er et langsiktig teamarbeid for å samle og frigjøre ressursene i menigheten. Sammen ønsker vi å bygge en sunn og bærekraftig menighet som kan bety en forskjell for mange mennesker i Kristiansand og omegn», sier Øyvind.

Øyvind var i perioden 2003-2007 også med å starte menigheten Salt Bergen sammen med Øystein Gjerme, som nå er leder for Pinsebevegelsen Norge og pastor i Salt Bergen. Dette var den første av åtte menigheter som Salt har i dag.

De siste fem årene har han jobbet som daglig leder for Oasen skolene. Øyvind har hatt en vesentlig betydning for den utviklingen Oasen skolene har opplevd de siste årene, både i antall og kvalitet.  Øyvind vil fortsette som daglig leder i Oasen skole holding AS samtidig som han bistår Filadelfia Kristiansand i en 30%-pastorstilling.

Pastorteamet i Filadelfia er med denne forsterkningen oppe på seks personer. Utover Terje og Øyvind, består pastorteamet av Michel Rivas, ansvarlig for senior, misjon og lærer på bibelskolen, Andreas Fjellvang, ansvarlig for ungdom og unge voksne, samt Turi Jorud, ansvarlig for barn- og junior. I tillegg er Thomas Natvig i permisjon til og med sommeren 2024.

På menighetsmøtet ble også Heidi Øksendal Natvig valgt inn i lederrådet for en periode på 3 år:

«Jeg er 51 år gammel, gift med Leif-Otto, og sammen har vi fire voksne barn, hvorav et fosterbarn fortsatt bor hjemme. Vi har tre barnebarn og verdsetter tid med dem veldig høyt. Jeg kommer fra Kristiansand, og er bosatt i Vågsbygd. Jeg har hele livet hatt Filadelfia som mitt åndelige hjem, og er selv femte generasjon her i menigheten.

Mitt arbeidssted har siden 2018 vært Oasen skole, Birkelid. Der jobber jeg som sosiallærer og stortrives med det. Før dette hadde jeg mange år som utvikler i Solkollen barnehagene.

Som en del av lederrådet håper jeg å kunne bidra til å skape et åpent fellesskap, hvor trivselen er høy og hvor det er kultur for å spille hverandre gode. Jeg brenner for at alle skal oppleve seg som en verdifull del av fellesskapet og kunne bidra med det den enkelte har av gaver og talenter.

Det er viktig for meg at menigheten har stort fokus på formidling av 'de gode nyhetene', og at vi har som mål å nå nye mennesker med evangeliet.

Det å bli sett og etablere vennskap er kriterier for at mennesker som søker oss, blir hos oss. Jeg ser på meg som en som er god til å se mennesker, og som kan bidra til at de finner tilhørighet og innlemmes i fellesskapet.»

Vi er svært takknemlige for å ha fått styrket laget. Filadelfia har i over 100 år betydd mye for mange mennesker. Etter en krevende etappe er vi klare for å ha fokus på det som betyr mest av alt for oss, formidle evangeliets gode nyheter både i ord og handling. Sammen skal vi bygge videre på det generasjoner har gjort før oss og være et sunt, godt og aktivt menighetsfellesskap.

Les videre