Bønn- og fasteuker

27. februar–12. mars går vi i Filadelfia inn i denne vårens bønn- og fasteuker. Vi ser fram til disse dagene som også denne gangen har tittelen «I Guds nærvær».

Om bønn og faste

Bønn og faste er et fundament i byggingen av menighet og i all Gudommelig vekst og framgang. Det er her vi henter ut både kraft og retning for alt vi står i. Som menighet vet vi at det er bønn og faste som er den store forskjellen. Det vi henter ut her kan vi ikke oppnå på andre måter. Selv de vanskeligste og mest låste situasjoner kan løses gjennom bønn og faste. Likevel oppfordrer bibelen oss til å la det være en jevn del av vårt Gudsliv – ikke bare i krisesituasjoner.

Bibelen sier i Matteus 6,6 og 16 når «dere ber…» og «når dere faster». For den første menighet i apostlenes gjerninger står det om bønn og faste som en naturlig del av menighetslivet: «Mens de tjente Herren og fastet, sa Den Hellige Ånd…» Apostlenes gjerninger 13,2. Disse to ukene er derfor noe vi som menighet setter av hvert halvår. Og vårt ønske er at vi som menighet sammen innvier oss i bønn og faste for alt vi står i, men også for alt som kommer. Vår oppfordring er at du, i tillegg til ditt vanlige bønneliv, setter av en eller flere timer ekstra denne uka til bønn. Registrer din(e) time(er) her.

Å faste er kanskje uvant for mange. Vår oppfordring er å sette til side noe for å gi Gud mer plass. Det kan være mat som de fleste forbinder med faste, men det kan også være TV, telefon, trening, Facebook, eller andre ting som opptar vår oppmerksomhet. Vi setter våre ønsker til side for å søke Gud i stedet. En faste trenger ikke heller vare en uke eller to, det kan være en dag, et måltid, tre dager, osv. Vi anbefaler deg å ta noen valg for din egen del, og la disse to ukene bli litt ekstra spesielle.

Skriv deg opp på bønnelisten, og sett av minst én time til bønn. Bønn er først og fremst felleskap med Gud, ikke oppremsing av ord. Selv om vi har foreslått mange bønneemner på denne siden, oppfordrer vi deg til å la Den Hellige Ånd være din bønneleder når du ber. Lytt etter Hans ledelse, og be for de områdene du blir minnet om. Bønneemnene på denne siden kan være en inspirasjon, men vær fri til å brukebønnetiden slik du har tro for.