Vårdugnad på Fredheim

Denne nyheten er fra
2024
og kan være utdatert.

Lørdag 27. april inviterer vi til dugnad på Fredheim leirsted på Vatnestrøm kl. 08:30 til 16:00.

Vi trenger noen menn og kvinner til nødvendig vedlikehold av leirstedet vårt som eies av pinsemenighetene på Sørlandet i fellesskap. Dugnad på Fredheim leirsted er derfor en fin anledning til å bli kjent med andre pinsevenner på Sørlandet - og i egen menighet. I tillegg til nødvendig vedlikehold må det også gjøres noe utearbeid, vask og rengjøring m.m.

Dugnaden starter ca kl 08.30 og avsluttes ca kl 16.00. Det serveres middag og kaffe til alle som stiller, og også frokost for de som kommer noe før oppstart.

Vi ser fram til et godt oppmøte og en fin dugnad, så meld deg på til menighetskontoret ved å ringe 38023400 eller sende en e-post til post@filakrs.no.

Vennlig hilsen styret for Fredheim leirsted
v/Vidar Myhre

Les videre
Nettsiden til Fredheim leirsted