Sammen kan vi hjelpe flere!

Denne nyheten er fra
2023
og kan være utdatert.

Servicekontakten er Filadelfia sitt utadrettede og sosiale hjelpearbeid, hvor målet er å være til hjelp og glede for Kristiansands befolkning gjennom blant annet praktisk arbeid og sosial kontakt, og til dette trenger vi flere medarbeidere.

Vi har behov for flere frivillige som vi kan kontakte for å utføre behov som folk melder inn til oss. Det kan være alt fra hagearbeid, enkle reparasjoner, rengjøring, rydding, handling, snømåking, osv. med varighet på opptil to timer.

Vil du være med å tjene i Guds rike på denne måten? Ta kontakt med Stine Kallevik som er koordinator i Servicekontakten på e-post stine@filakrs.no eller kontakt menighetskontoret på tlf. 380 23 400 eller e-post post@filakrs.no.

Les videre