Sammen fremover

Denne nyheten er fra
2023
og kan være utdatert.

På søndag kveld den 26. november hadde vi en fin og nyttig medarbeidersamling i Filadelfia.

Vi er så takknemlige for alle frivillige medarbeidere som ukentlig og månedlig legger ned mange timer for menigheten. Vi hadde en fin samling med inspirasjon fra vår nye pastor Terje Gustavsen om «sammen fremover». Det var også mulighet for å bli kjent med nye gjennom samtale rundt bordet og gjennom lek.

Foto: Dan Borge

Les videre