Prat med en bibelskoleelev: Line Engesland

Denne nyheten er fra
2023
og kan være utdatert.

Line Engesland har gått to år på Bibelskolen i Filadelfia. Hun fikk oppleve at hennes personlige relasjon til Jesus ble grunnfestet og fikk øynene opp for sannhetene om hvem Gud sier hun er.

4
.
7
.
2023
Bibelskolen for meg har hjulpet meg til å få en personlig relasjon med Gud.

Jeg kom inn på skolen med mange løgntanker som denne verden hadde lært meg opp til å leve etter. Og etter mye god undervisning og tid i Guds nærvær på skolen, fikk jeg høre sannheten om livet og fikk lære å leve et liv i gudsfrykt og kjennskap til Jesus. Jeg opplevde at Jesus viste meg litt etter litt å leve et annerledes liv og jeg fikk en stor begeistring for hvem Han er og hvilket liv Han kalte meg til å leve.

Gjennom skolen lærte Jesus meg også å tro på sannhetene om hvem Han sier at jeg er, og med hvilken hensikt jeg er her på jorden. To år på bibelskolen har vært livsforvandlende for meg, og jeg er og blir aldri den samme.

En bibelhistorie jeg liker veldig godt og som minner meg om årene på bibelskolen er historien om Marta og Maria. De får besøk av Jesus, og Maria satte seg ved Jesu føtter og lyttet til Hans ord, mens Marta var travelt opptatt med alt tjenestearbeidet, og synes det var urettferdig at Maria ikke hjalp henne. Jesus sa da til Marta: «Marta, Marta, du er bekymret og urolig for mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.»

Bibelskolen legger til rette for å lære å kjenne Guds ord, bruke tid i Guds nærvær og gir elevene mange nøkler i livet til å leve et liv med en personlig relasjon til Jesus. Bibelskolen har vært og forblir et fundament for livet mitt, og det ble et hvilested hvor jeg fikk sitte ved Jesus føtter og lære av Ham.

Lurer du på hva du skal til høsten? Vi har fortsatt ledige plasser. Les mer og søk på bibelskolenifiladelfia.no.

Les videre
Gå til bibelskolens nettside