Prat med en bibelskoleelev: Cecilie Røinås

Denne nyheten er fra
2023
og kan være utdatert.

Cecilie Røinås opplevde bibelskoleårene som en døråpner inn i samfunnsengasjement. Her forteller hun om hennes opplevelse av å bli sett, utrustet og inspirert til å stå opp for ufødte barn, starte podcast som tar opp relevante samfunnsspørsmål og få relasjoner for livet.

18
.
7
.
2023

Hvordan opplevde du å gå på Bibelskolen?

Bibelskolen er både opptatt av bønn, lovsang og undervisning i Guds Ord – samtidig som de tilrettelegger for å ta aktive steg i troen. Undervisningen er både dagsaktuell, praktisk og evangeliesentrert. Bibelskolen fikk meg til å se verdien og viktigheten av å gå tett sammen med andre kristne. Det å «leve i lyset» gjorde at Gud kunne møte meg i det som var mørkt i mitt liv til å bruke det inn i Hans rike.

Skolen er dyktige på å se den enkelte og oppmuntre elevene i de gavene de har fått.

Ikke bare erfarte jeg dette selv, men jeg fikk se hvordan Gud virket i de andre i klassen. Jeg opplevde Bibelskolen som et sted hvor jeg kunne bryte fasaden, bli utrustet og bli fylt med Guds sannheter. På turene vi dro på fikk vi lovsynge på gatene, snakke med mennesker om Jesus og besøke nye steder.

Hva har skolen betydd for deg?

Skolen har hatt avgjørende betydning for valgene jeg har tatt videre. Før Bibelskolen hadde jeg et stort kaos på innsiden og opplevde å bli sett fra første dag jeg kom inn dørene. Jeg gikk fra å ha mistet håpet om at Gud hadde noe konkret for meg, til å på nytt få kjenne Guds kjærlighet. På grunn av det Gud gjorde under Bibelskolen fikk jeg frimodighet til å starte med podkast og ulike former for medieengasjement, i tillegg til å starte et hjelpearbeid for jenter som er uønsket gravide.

Noe jeg er særlig takknemlig for i ettertid er hvordan lærerne oppmuntret meg hele veien til å være påkoblet den lokale menigheten min. Dette gjorde at overgangen ikke ble for stor fra tiden på Bibelskolen til veien videre.

Bibelskolen åpnet dører, gav meg et fundament og relasjoner jeg vil ha med meg for resten av livet.

Lurer du på hva du skal til høsten? Vi har fortsatt ledige plasser. Les mer og søk på bibelskolenifiladelfia.no.

Les videre
Gå til bibelskolens nettside