Oppdatering av personalia

Denne nyheten er fra
2022
og kan være utdatert.

Sjekk om vi har registrert riktig kontaktinformasjon slik at du mottar viktig informasjon og nødvendige sakslister på e-post.

8
.
2
.
2022

Som informert om på menighetsmøtet 6. februar er det ønskelig at medlemsregisteret er enda mer oppdatert når det gjelder personalia, inkludert telefonnummer og spesielt e-postadresse. Dette slik at vi på en sikker måte kan sende ut viktig informasjon og nødvendige sakslister på et tidligere tidspunkt enn hva vi har anledning til i dag.

Medlemmer som fra tidligere har registrert sitt telefonnummer eller sin e-postadresse kan selv kontrollere informasjonen vi har registrert via Min side. Her kan man også sjekke og endre beløp om man er med i fast givertjeneste med AvtaleGiro, og man kan også behandle samtykker for kommunikasjon. Om vi mangler ditt telefonnummer eller din e-postadresse får du ikke logget inn – ta da kontakt med menighetskontoret slik at vi får lagt dette inn. Om det er noe annet som må oppdateres må du også kontakte menighetskontoret da det er begrenset hva du selv kan oppdatere av personalia.

Les videre