Navneendring på skoletilbudene i Filadelfia

Denne nyheten er fra
2024
og kan være utdatert.

Bibelskolemiljøet i Filadelfia Kristiansand har bestått av to skoler, LEV Bibelskole og en avdeling av Menighetsbibelskolen i Sandefjord (MBS). Begge skolene har gjennomgått prosesser for både organisering og hvordan skolene kan utvikles til å bli enda bedre og mer aktuelle for å utruste unge mennesker i tro og tjeneste!

5
.
1
.
2024

Bibelskolene i Filadelfia Kristiansand har tidligere vært organisert som et 1. år og 2. år, men vil fremover nå være to skoletilbud; en bibelskole og en fagskole.


Fagskolen Essens (tidligere MBS) har to avdelinger, én i Oslo og én i Kristiansand. Den har som hovedmål å utruste mennesker til tjeneste innen kirke, misjon og ledelse. Avdelingen i Kristiansand heter derfor avdeling «Utrust». Fagskolen har betydelig mer praksis enn en bibelskole- og mange finner det derfor nyttig å ha tatt et år på bibelskole eller lignende før en søker fagskolen. Avdelingsleder i Kristiansand er Siv Anette Hoekstra og kan kontaktes dersom enn ønsker å vite mer om skolen.

Filadelfia har to representanter i LEV Bibelskole sitt styre, nemlig Andreas Fjellvang og Kasper Pagels (varamedlem). I samarbeid med lederrådet i Filadelfia har vi konkludert med at det er strategisk og nødvending å gjøre et navneskifte fra «LEV Bibelskole» til «Kristiansand Bibelskole».

Dette vil favne enda bredere, med et større mål om å være en bibelskole for hele Sørlandet, samtidig som vi ønsker å tiltrekke oss elever fra hele landet. Bibelskolen vil fortsatt være tilknyttet menighetsmiljøet i Filadelfia Kristiansand som vertsmenighet, og ønsker å være et viktig verktøy for at neste generasjon skal oppdage sin hensikt, bygge karakter og utruste unge mennesker til tjeneste, trofasthet og lederskap i den lokale menigheten, samt til å være et fyrlys ute i samfunnet.

Vi drømmer om å se en ung generasjon i brann for evangeliet, blir glad i å lese Guds ord og lever et liv nær Jesus som forandrer samfunnet rundt.


Er du nysgjerrig på et år på bibelskole, velkommen til å ta kontakt.
Du er velkommen til et spennende og livsforvandlene år!

Daniel Steinsland
Rektor
Kristiansand Bibelskole (Bibelskolen i Filadelfia Kristiansand)

Les videre