Nå skapes det historie i Kristiansand

Denne nyheten er fra
2022
og kan være utdatert.

Høsten 2023 starter Oasen skole videregående utdanning på en kristen skole i byen vår – noe som skjer for aller første gang!

22
.
6
.
2022

av Øyvind Haugland, daglig leder ved Oasen skole.

Oasen skole Strømme har ca. 150 elever i dag. Denne veksten har kommet på syv skoleår siden oppstarten i 2015. Siden 2018 har det vært dialog med omkringliggende menigheter ift. å også tilby videregående utdanning ved en av våre skoler i Kristiansand. Da vi søkte om dette i 2019 ble det positivt høringssvar i Agder fylkesting med én stemmes overvekt. Godkjenningen om utvidelse til videregående kom i 2020 og frist for oppstart er derfor høsten 2023.

Siden 2020 har skolen jobbet målrettet med planlegging og finansiering av nytt bygg. Prosjektet ble godkjent i bank og skolens styre i februar 2022. Nå jobbes det for fullt med sluttprosjektering og forberedelse for byggestart. Bygget skal stå ferdig i juni 2023 slik at alle hele skolen, inkludert videregående avdeling, kan flytte inn i nytt bygg til skolestart 2023.

Hvorfor skal vi starte videregående skole i byen vår? Flere av de lokale menighetene forteller om store grupper med tweens og ungdommer i menighetene. Samtidig opplever disse at mange unge forsvinner fra menighetene i årene de går på videregående skole.  Vårt mål er at en kristen videregående skole kan bidra til å både trygge våre unge i deres tro og modning samtidig som det kan bringe flere unge til tro. Vi har derfor stor forventning til hva dette kan bety for våre unge i Kristiansand i årene fremover! Spre ordet og vær med å be for prosjektet!

For mer informasjon: www.oasenvgs.no

Facebook/Instagram: oasenvgs

Fakta

• Filadelfia Kristiansand eier 20% av Oasen skolene.

• Oasen skole Strømme har fått godkjenning til å starte videregående opplæring fra høsten 2023.

• Godkjente linjetilbud er studiespesialisering, idrettsfag, Helse og oppvekst.

• Høstens 10. klassinger er første kull som kan søke og starte på Oasen videregående skole på Strømme.

Denne artikkelen finner du også i Filadelfiamagazinet sammen med andre artikler fra menigheten og det vi er involvert i. Siste utgave kan du lese her.

Les videre