Fantastisk sommeravslutning

Denne nyheten er fra
2023
og kan være utdatert.

Siste Damer i Byen før sommeren ble farget av sterke livshistorier.

24
.
5
.
2023

Tirsdag 24. mai var vå så heldige å ha Jonas Norheim Tangstad, Samuel Erøy og Per Svein Hagland Tønnessen med oss i sofaen. Takk for at dere, tre så flotte unge menn, så åpenhjertig delte om den store forskjellen med å ha Jesus i livet!

Takk at dere delte om:

  • å gå fra sterk angst og isolasjon til å komme ut i total frihet gjennom å proklamere Guds ord!
  • å gå fra åndelig søken i sjamanisme til å få den den etterlengtende fred i Jesus!
  • å bli satt fri fra «religiøse krav» og prestasjonskrav og egne forventninger om «å få det til» til gleden og kraften i å følge Jesus!

Så var det godt å høre Marianne Braseth dele om hvordan Jesus ser på den enkelte av oss! Han elsker alle uforbeholdent! Han ser alt og vet alt om oss. Likevel elsker han oss med en ekte og den dypeste kjærlighet! Han kan vi komme til med «lave skuldre» uten å måtte skjule noe eller skjerpe oss. Om vi ikke tør nærme oss Jesus, er det uvitenhet og løgntanker om hvem Han er som da ligger til grunn.

Vi fikk høre at Jesus vil ta bort skyld og skam som vi bærer på om vi kommer til Ham med det. Når vi erkjenner hva som har tustet seg til i livet vårt og gir det til Ham, så vil Han tilgi, rense og hjelpe oss til et liv i frihet. Han elsker oss så høyt at Han tar «hele oss» på alvor!

Svaret for oss alle er ikke å ta oss sammen, men falle sammen foran Ham og la Ham overta – la Ham elske oss – slik at frukten av Hans kjærlighet til istandsetter oss til det gode liv.

Så vil jeg ønsker dere alle en GOD SOMMER!

Hilsen Berit

Les videre