Informasjon

Rutine for varsling

Det er vårt ønske at Filadelfia skal være et trygt og godt sted å være for alle, men om du skulle oppleve uønsket adferd er det ønskelig at du varsler om det.

Varslingsrutinen til Filadelfia gjelder for alle ansatte og medarbeidere, i tillegg til deltakere ved våre arrangement og turer m.v. Det er ønskelig at varsel så langt det er mulig leveres til leder i den avdelingen det gjelder, men om det ikke skulle være aktuelt eller mulig kan varsel sendes via e-post til varsling@filakrs.no som mottas av administrativ leder Hilde Løland Lunde, som igjen tar saken videre med resten av varslingsteamet. Ønsker du mer informasjon om selve varslingsrutinen kan også samme e-post benyttes.

Les mer og benytt gjerne vårt skjema for intern varsling av kritikkverdige forhold (pdf). Mottatt varsel behandles konfidensielt og kommuniseres kun innenfor fast beskrevet rutine.

Varslingsteamet er oppnevnt av Lederrådet i Filadelfia og består av:

  • Verneombud
  • Hilde Løland Lunde - Administrativ leder og personalansvarlig
  • Øyvind Grimestad - Leder av vertskapstjenesten
  • Wenche Egeland – Lederrådet

Ved inhabilitet trer den inhabile ut av varslingsteamet, og settemedlem oppnevnes av Lederrådet.