Styrking av pastorteamet

Denne nyheten er fra
2022
og kan være utdatert.

Vi er glade for å kunne meddele at menighetens pastorteam utvides med to nye pastorer.

På menighetsmøtet søndag 30. oktober ble Andreas Fjellvang (25) valgt inn som ungdomspastor og Frank Benjamin Grave Erlandsen (60) som midlertidig ledende pastor. Etter endringene som har vært det seneste året er vi takknemlig for at menighetsmøtet valgte disse to inn med stort flertall, slik at pastorteamet styrkes i en fremdeles sårbar tid.

Andreas har jobbet som ungdomsleder sammen med tidligere ungdomspastor siden 2019, og overtar nå rollen som ungdomspastor etter at Karine Abrahamsen sluttet i sommer. Frank er på «utlån» som ledende pastor i et midlertidig engasjement ut april neste år. Stor takk til Betesda Heddal som låner han ut til Kristiansand noen dager annenhver uke.

Både Andreas og Frank vil derfor sammen med Michel Andreas Rivas utgjøre menighetens pastorteam i tiden fremover. I tillegg deltar Thomas Natvig som leder av UngVoksen-arbeidet og etterhvert også Turi Jorud som leder for barnearbeidet – selv om disse to ikke er pastorer. Med dette vil alle generasjoner i menigheten være representert i arbeidet med innhold, retning og møteplanlegging – noe vi mener er svært viktig.

Staben har allerede hatt gleden av å bli litt kjent med Frank og verdiene han har fokus på, og menigheten vil også treffe han på bønn- og lovsangsmøtene onsdag kveld i partallsuker. Etterhvert vil vi nok få anledning til å høre han på noen søndager, men i hovedsak vil Frank være i Kristiansand tirsdag til torsdag annenhver uke med hensikt å lede pastorteam og øvrige medarbeidere.

Følg ungdomsarbeidet på Facebook og Instagram, og les gjerne mer om Frank Erlandsen og hans mange gode innlegg på Facebook.

Les videre