Sommer­konferansen 10.–14. august

Hold av andre uka i august! Til årets sommerkonferanse får vi blant andre besøk av Thomas Åleskjær og Stebastian Stakset.

10
.
5
.
2022

Vi ser så frem til årets sommerkonferanse 10.–14. august. Det blir fantastisk å begynne samlet med et smell etter sommerferien.

Årets tema er «Nådetid» og det er hentet ut fra Hebreerbrevet 4. Vi tror at det er viktig å komme inn i relasjonen med Jesus, bevare våre hjerter og vandre sammen i bekjennelsen av at Jesus er vår løsning. Hver dag kommer vi sammen til gudstjeneste for Ham og fellesskap med hverandre. Det blir opplegg i takhagen med mat og underholdning etter kveldsmøtene og mulighet for kirkekaffe etter morgenmøtene. Det er viktig å være sammen som storfamilie!

Hele uka er det kjempeopplegg for barn og ungdom. Barneprogrammet legges ut så snart det er klart. Ungdommene har egen Youth Lounge i nærheten av Takhagen.

På lørdag blir det en annerledes dag. Vi kommer til å ha fokus på det å gå ut og enten gjøre en forskjell, eller å møte mennesker. Du kan enten være med i evangeliseringsteam eller i praktiske team med Servicekontakten. Vi skal invitere med oss mennesker til lørdagsmøtet hvor Sebastian Stakset forkynner om frelsesbudskapet.

Være med frivillig?

Hvert år er det mange frivillige som er med å gjøre sommerkonferansen mulig. Vi trenger hjelp til alt fra å rigge klart til fellesskapet i takhagen etter møtene til å pynte foajeen, servere mat og drikke, være barneleder, styre sangtekst på skjermen og alt annet som må gjøres. Vær med å ta eierskap til konferansen og menigheten ved å bidra i tjeneste. Send en e-post til monica@filakrs.no om du vil være med.

Program

Tirsdag

Kl. 19:00 Kickoff for frivillige

Onsdag

Kl. 19:00 Åpningsmøte

Torsdag

Kl. 11:00 Formiddagsmøte

Kl. 19:00 Kveldsmøte
Tale: Thomas Åleskjær

Fredag

Kl 11:00 Formiddagsmøte
Tale: Thomas Åleskjær

Kl. 19:00 Kveldsmøte
Tale: Sebastian Stakseth

Lørdag

Kl. 11:00 Formiddagsmøte
Sofaprat

Kl. 15:00–17:00 Evangelisering i byen/Servicekontaktenaksjon

Kl. 19:00 Kveldsmøte
Tale: Sebastian Åleskjær

Søndag

Kl. 11:00 Formiddagsmøte 

Kl. 19:00 Lovsangsfest

Sommer­konferansen 10.–14. august

Hold av andre uka i august! Til årets sommerkonferanse får vi blant andre besøk av Thomas Åleskjær og Stebastian Stakset.

10
.
5
.
2022

Vi ser så frem til årets sommerkonferanse 10.–14. august. Det blir fantastisk å begynne samlet med et smell etter sommerferien.

Årets tema er «Nådetid» og det er hentet ut fra Hebreerbrevet 4. Vi tror at det er viktig å komme inn i relasjonen med Jesus, bevare våre hjerter og vandre sammen i bekjennelsen av at Jesus er vår løsning. Hver dag kommer vi sammen til gudstjeneste for Ham og fellesskap med hverandre. Det blir opplegg i takhagen med mat og underholdning etter kveldsmøtene og mulighet for kirkekaffe etter morgenmøtene. Det er viktig å være sammen som storfamilie!

Hele uka er det kjempeopplegg for barn og ungdom. Barneprogrammet legges ut så snart det er klart. Ungdommene har egen Youth Lounge i nærheten av Takhagen.

På lørdag blir det en annerledes dag. Vi kommer til å ha fokus på det å gå ut og enten gjøre en forskjell, eller å møte mennesker. Du kan enten være med i evangeliseringsteam eller i praktiske team med Servicekontakten. Vi skal invitere med oss mennesker til lørdagsmøtet hvor Sebastian Stakset forkynner om frelsesbudskapet.

Være med frivillig?

Hvert år er det mange frivillige som er med å gjøre sommerkonferansen mulig. Vi trenger hjelp til alt fra å rigge klart til fellesskapet i takhagen etter møtene til å pynte foajeen, servere mat og drikke, være barneleder, styre sangtekst på skjermen og alt annet som må gjøres. Vær med å ta eierskap til konferansen og menigheten ved å bidra i tjeneste. Send en e-post til monica@filakrs.no om du vil være med.

Program

Tirsdag

Kl. 19:00 Kickoff for frivillige

Onsdag

Kl. 19:00 Åpningsmøte

Torsdag

Kl. 11:00 Formiddagsmøte

Kl. 19:00 Kveldsmøte
Tale: Thomas Åleskjær

Fredag

Kl 11:00 Formiddagsmøte
Tale: Thomas Åleskjær

Kl. 19:00 Kveldsmøte
Tale: Sebastian Stakseth

Lørdag

Kl. 11:00 Formiddagsmøte
Sofaprat

Kl. 15:00–17:00 Evangelisering i byen/Servicekontaktenaksjon

Kl. 19:00 Kveldsmøte
Tale: Sebastian Åleskjær

Søndag

Kl. 11:00 Formiddagsmøte 

Kl. 19:00 Lovsangsfest