Norge åpner!

Restriksjoner, tilviste plasser, påmelding, maksantall og METEREN er historie! Velkommen til gudstjeneste søndager kl. 11:00 og resten av våre møter og aktiviteter

24
.
9
.
2021

Endelig er vi så og si tilbake til normalen. Nå kan vi fylle salen til randen, stå så tett vi vil, få lov til å gå til forbønn og sammen løfte opp navnet Jesus uten å tenke på dråpesmitte – og forhåpentligvis blir kohort igjen et fremmedord. Vi kan til og med mingle i foajeen etter formiddagsmøtet og spise eller ta en kaffekopp sammen i restauranten.

Vi skal fremdeles ta hensyn til hverandre og vise omsorg. Det er ikke alle som er klare for å klemme helt enda. Men nå er det lov :D

Alle som er syke bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede. Hold også på de gode vanene ved å hoste i albuekroken og være nøye med håndhygiene.

Sees på søndag!