Medarbeidersamling

Denne nyheten er fra
2023
og kan være utdatert.

På kvelden søndag 26. november inviterer vi til medarbeidersamling (tidligere kalt tjenestesamling) kl. 19:00-21:30.

Åpen samling for alle som er med som medarbeider eller utøver i en tjeneste i menigheten, eller har lyst til å vite mer om hva vi gjør. Ønsker du å bli med i en tjeneste, er du ny på våre gudstjenester eller ny som medlem i menigheten? Du er invitert til samling.

Menighetens ledelse inviterer til inspirasjon, informasjon og fellesskap. Ingen påmelding. Velkommen!

Les videre