Medarbeidersamling

Denne nyheten er fra
2023
og kan være utdatert.

På kvelden søndag 15. oktober inviterer vi til medarbeidersamling (tidligere kalt tjenestesamling) kl. 19:00-21:30.

Dette er en åpen samling for alle som er med som medarbeider eller utøver i en tjeneste i menigheten, har lyst til å vite mer eller ønsker å bli med i en tjeneste. Er du ny på våre gudstjenester eller ny som medlem i menigheten er du invitert til samling.

Menighetens ledelse inviterer til inspirasjon, informasjon og fellesskap. Ingen påmelding. Velkommen!

Les videre