Ledige deltids­stillinger i avlastnings­tilbudet PUFF

Fra 15.09.22 er det ledig to deltidsstillinger som medarbeider i PUFF. Den ene stillingen er fast, den andre er et vikariat. I tillegg til disse stillingene er det behov for vikarer.

3
.
8
.
2022

Avlastningstilbudet PUFF – Positiv Ungdom Fremover i Fellesskap – er et avlastningstilbud for ungdom med ulike funksjonsnedsetninger. Filadelfia driver arbeidet på anbud fra Kristiansand kommune. Vårt mål er at ungdommene som er med i PUFF får gode opplevelser, opplever mestring og utvikler vennskap i trygge rammer.

Arbeidsoppgaver

 • Omsorgs- og miljøarbeid.
 • Bistå brukere i pleie og praktiske gjøremål.
 • Daglige praktiske gjøremål.

Arbeidstid

 • En helg i måneden + en uke på sommeren.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra lignende arbeid er ønskelig.
 • Gyldig politiattest må forevises ved eventuell ansettelse.

Personlige egenskaper

 • Vise respekt og raushet i møte med brukere, og ha et ønske om å se det positive og mulighetene i hver enkelt.
 • Tålmodighet og ro i arbeidet med brukerne, og ha evnen til å ta deres perspektiv.
 • Være en tydelig og trygg voksenperson.
 • Takle uforutsette hendelser og gi kollegastøtte i krevende situasjoner.
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Godt humør, være fleksibel, omsorgsfull og løsningsfokusert.
 • Stå inne for arbeidsgivers verdier.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • En meningsfull jobb der den enkelte, deres utvikling og trivsel er i fokus.
 • Et inkluderende og verdibasert arbeidsmiljø.

Søknadsfrist

 • 23.08.22.

Om arbeidsgiver

Filadelfia Kristiansand er en av Norges største Pinsemenigheter og driver et utstrakt arbeid utover ordinær menighetsdrift. Menigheten driver blant annet arbeid innenfor rusomsorg, omsorgsarbeid for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, bibelskole, radioarbeid, bruktbutikk, kongressenter, innvandrerarbeid m.m. Mer info på filakrs.no.

Spørsmål og søknad sendes til:
Avdelingsleder Hilde Lauvland Andresen
E-post: hilde.andresen@filakrs.no
Mobil 934 92 800

Les videre

Ledige deltids­stillinger i avlastnings­tilbudet PUFF

Fra 15.09.22 er det ledig to deltidsstillinger som medarbeider i PUFF. Den ene stillingen er fast, den andre er et vikariat. I tillegg til disse stillingene er det behov for vikarer.

3
.
8
.
2022

Avlastningstilbudet PUFF – Positiv Ungdom Fremover i Fellesskap – er et avlastningstilbud for ungdom med ulike funksjonsnedsetninger. Filadelfia driver arbeidet på anbud fra Kristiansand kommune. Vårt mål er at ungdommene som er med i PUFF får gode opplevelser, opplever mestring og utvikler vennskap i trygge rammer.

Arbeidsoppgaver

 • Omsorgs- og miljøarbeid.
 • Bistå brukere i pleie og praktiske gjøremål.
 • Daglige praktiske gjøremål.

Arbeidstid

 • En helg i måneden + en uke på sommeren.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra lignende arbeid er ønskelig.
 • Gyldig politiattest må forevises ved eventuell ansettelse.

Personlige egenskaper

 • Vise respekt og raushet i møte med brukere, og ha et ønske om å se det positive og mulighetene i hver enkelt.
 • Tålmodighet og ro i arbeidet med brukerne, og ha evnen til å ta deres perspektiv.
 • Være en tydelig og trygg voksenperson.
 • Takle uforutsette hendelser og gi kollegastøtte i krevende situasjoner.
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Godt humør, være fleksibel, omsorgsfull og løsningsfokusert.
 • Stå inne for arbeidsgivers verdier.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • En meningsfull jobb der den enkelte, deres utvikling og trivsel er i fokus.
 • Et inkluderende og verdibasert arbeidsmiljø.

Søknadsfrist

 • 23.08.22.

Om arbeidsgiver

Filadelfia Kristiansand er en av Norges største Pinsemenigheter og driver et utstrakt arbeid utover ordinær menighetsdrift. Menigheten driver blant annet arbeid innenfor rusomsorg, omsorgsarbeid for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, bibelskole, radioarbeid, bruktbutikk, kongressenter, innvandrerarbeid m.m. Mer info på filakrs.no.

Spørsmål og søknad sendes til:
Avdelingsleder Hilde Lauvland Andresen
E-post: hilde.andresen@filakrs.no
Mobil 934 92 800