Julesammenkomst for seniorer

Denne nyheten er fra
2022
og kan være utdatert.

Stab og lederskap i Filadelfia ønsker deg over 60 år velkommen til julesammenkomst tirsdag 6. desember kl. 11:00.

9
.
11
.
2022

Vi møtes i bi-salen til andakt og sang, før vi fortsetter i restauranten hvor det blir servert juletallerken, julesanger og ulike innslag.

Påmelding innen 1. desember til menighetskontoret på telefon 38023400 (tirsdag-fredag kl. 10.00-15.00) eller ved å sende e-post til post@filakrs.no.

Prisen er kr. 200,- for menighetens medlemmer og kr. 300,- for ikke-medlemmer.

Vær varmt velkommen til godt fellesskap og julestemning – om du er medlem eller ikke.

Les videre