Høstdugnad på Fredheim leirsted

Denne nyheten er fra
2023
og kan være utdatert.

Filadelfia Kristiansand er en av flere pinsemenigheter i Agder som sammen eier Fredheim leirsted på Vatnestrøm. Lørdag 30. september fra kl 08:30 til ca. kl. 16:00 kalles det inn til dugnad.

Dugnaden er en fin anledning til å bli kjent med andre pinsevenner på Sørlandet, samtidig som både menn og kvinner kan bidra til nødvendig vedlikehold av leirstedet, utearbeid, vask m.m. Vi ser fram til et godt oppmøte og en fin dugnad!

Middag og kaffe holdes av Fredheim. Likeledes frokost for dem som kommer noe før.

Hver menighet bør stille med minst 5 personer som kan bidra noen timer denne lørdagen, så om du har lyst til å bidra setter vi pris på om du melder fra om det til menighetskontoret på telefon 38023400 eller epost post@filakrs.no

Vennlig hilsen styret for Fredheim leirsted v/Vidar Myhre

Adresse: Fredheimsveien 31, 4730 Vatnestrøm

Les mer om leirstedet: http://www.fredheimleirsted.org

Les videre