Hjemgrupper i UngVoksen

Ønsker du å bli en del av et småfelleskap som møtes jevnlig hjemme hos hverandre? Her kan du melde deg på.

5
.
11
.
2020

Hjemgruppene i UV er mindre fellesskap bestående av mellom 5-10 personer som møtes annenhver uke i hjemmene for å bygge gode vennskap og vokse som etterfølgere av Jesus. Hjemgruppene er kjønnsdelte.

Hjemgruppene skal være en arena for nye vennskap, og ikke en gruppe bare bestående av allerede gode venner. Som menighetsfellesskap utgjør vi Guds familie, og derfor tror vi det er viktig at hjemgruppene er et sted for nye bekjentskaper på tvers av vennegjenger.

Hjemgruppene skal også være en arena for disippelskap. Disippelskap er en livslang vandring hvor vi stadig blir mer utrustet til å leve etter Jesu eksempel. I hjemgruppene søker vi sammen å forstå mer av hvem Jesus er, hva han har gjort for oss og hva han ønsker å gjøre gjennom oss. Hjemgruppa skal være et oppmuntrende og ansvarliggjørende fellesskap hvor vi sammen tar steg i det å vokse som lærlinger av Jesus i hverdagen.

I tillegg til samlingene som hjemgruppene har annenhver uke, ønsker vi å starte en arena for dypere bibelundervisning for alle hjemgruppene. Disse undervisningskveldene kaller vi «Dypere», og kommer til å avholdes tirsdager annenhver måned. Disse kveldene er for alle som går i hjemgruppene i UV. Her ønsker vi å undervise om viktige temaer som vi sjelden tar opp på de ordinære møtene våre.

Ønsker du å være med i en hjemgruppe?

Klikk her for å melde deg på, så vil du bli kontaktet for videre oppfølging.