«Gud signe vårt dyre fedreland»

Denne nyheten er fra
2023
og kan være utdatert.

På onsdagsmøtet 19. april får vi besøk av turneen «Gud signe vårt dyre fedreland» som tar oss med på en profetisk reise gjennom Norges historie.

15
.
3
.
2023

Arild Stav med flere gir oss en smakebit av noen av vår histories viktigste salmer og sanger.

Alv Magnus deler fra Hans Nielsen Hauges liv og virke.

Håvard Sand tar oss med gjennom historien ut fra boken «Drømmen om Norge».

Bakgrunnen for turneen:

Hva om Norges historie begynte med en drøm som forutsa at Gud skulle komme til vår nasjon? Og at bønnen om lysets komme er skrevet inn i vårt første lovverk, og at denne profetiske historien er fortalt gjennom vår fedrelandssalme «Gud signe vårt dyre fedreland»?

Bli med på en spennende og fantastisk reise gjennom vår nasjons historie i ord, toner og bilder. Vi drar tilbake til våre åndelige røtter på øya Selja der alt kan ha startet. Vi vil også se at vi som nasjon ikke ble kristnet med sverd, men at det derimot var lysets komme som brøt mørket over vårt land slik vår fedrelandssalme uttrykker det: «Du (Gud) sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos over landet strøymde.» Med dette bakteppet vil vi igjen be om at Guds lys skal strømme over vårt land.

Arrangører:

Ungdom i Oppdrag, Stiftelsen Oase, Nasjonalt Bønneråd, Kvinner i Nettverk, Nettverk for menn, Proklamedia, Filadelfia Kristiansand m.fl.

Les videre
Les mer på drommenomnorge.no