Fadderordning for ukrainske flyktninger

Vil du være med å gjøre det nye livet i Kristiansand lettere for menneskene som er på flukt fra Ukraina?

Informasjonssamlingen blir onsdag 30. mars kl. 18:00 i Hjørnebygget på hjørnet av Kronprinsens gate og Dronningens gate. Alle er velkommen.

3 millioner ukrainske flyktninger er nå i Europa. Et mye større antall er internflyktninger i Ukraina. FN frykter at 7 millioner ukrainere flykter til andre land i Europa i løpet av våren.

Vi vet ikke hvor mange som kommer til Kristiansand, men vi vet at det blir mange flere enn under flyktningkrisen i 2015. Da kom det 1.2 millioner flyktninger til Europa.

Majoriteten av flyktningene er mødre med barn. Dette blir en enorm oppgave for samfunnet. Om 2000 flyktninger kommer til Kristiansand, betyr det at ca 900 barn skal få plass i barnehager og skoler.

Vi som menighet ønsker å gjøre vår del, for å gjøre det nye livet i Kristiansand lettere for flyktningene. En av de tingene vi ønsker å gjøre er å organisere en fadderordning for flyktningene.

Hva innebærer det å være fadder?

Å være fadder betyr at du vil være en venn. Du skal ikke være terapeut, sjelesørger eller den som fikser og betaler alt. Dette er oppgaver som samfunnet har ansvar for. Du skal være en skulder å lene seg til, den man kan spise mat sammen med, den som blir med på butikken, den som spiller fotball eller den man ser en film sammen med.

For en som er ny i byen, så vil det bety enormt mye om noen tar dem i hånden og sier: Vil du bli med på middag så kan vi bli venner?

Hvem kan bli fadder?

Alle som vet hvordan man er en venn, kan gjøre dette. Om du har venner i dag og vet hva man gjør som venn, da har du det som trengs for å bli en venn med en flyktning.

Ettersom de aller fleste flyktningene er kvinner med barn, vil det være større behov for kvinnelige faddere enn menn.

Hvordan bli fadder?

Du registrerer deg ved å trykke på knappen under. Når du har blitt registrert blir du invitert til en informasjonssamling der du får vite mer om hva det innebærer å være fadder. Registreringen er ikke bindende men har som formål å gi en oversikt over interesserte og samle kontaktinformasjon for å kunne holde dem informerte.

Les videre
Registrer deg