Åpning for fysisk deltakelse på møter

Fra og med fredag 11. juni kan vi igjen åpne for fysisk deltakelse på gudstjenester og aktiviteter.

9
.
6
.
2021

Inntil 100 personer kan delta på møter med faste tilviste plasser. Dermed er det klart for søndagsgudstjeneste og barnemøte kl. 11:00. Meld deg på på forhånd her.

Det blir ikke ungdomsmøte fredag 11. juni, men 18. juni samles vi igjen! Da er vi ikke lenger oppdelt i ungdomsskole og VGS, men åpner for 100 stk. på tilviste plasser i hovedsalen.

Les videre

Åpning for fysisk deltakelse på møter

Fra og med fredag 11. juni kan vi igjen åpne for fysisk deltakelse på gudstjenester og aktiviteter.

9
.
6
.
2021

Inntil 100 personer kan delta på møter med faste tilviste plasser. Dermed er det klart for søndagsgudstjeneste og barnemøte kl. 11:00. Meld deg på på forhånd her.

Det blir ikke ungdomsmøte fredag 11. juni, men 18. juni samles vi igjen! Da er vi ikke lenger oppdelt i ungdomsskole og VGS, men åpner for 100 stk. på tilviste plasser i hovedsalen.