Vis meny
Kontingent

Kontingent

Det koster selvfølgelig ikke noe å være med i ungdomsarbeidet i menigheten, men vi sender likevel ut giro for innbetaling av kontingent til alle medlemmer.

  |   Av: Webadminstrator  |   10.11.2016  |   Fakta og visjon ungdom

Dette gjør vi i to omganger, en gang på våren og en gang på høsten. De som betaler kontingent på våren får ikke tilsendt ny giro på høsten.
Grunnen for å betale inn kontingent til ungdomsarbeidet, er at det er en grei måte for oss å se hvem som er ´aktive` medlemmer. I tillegg får vi tilskudd i form av Frifondsmidler via PBU for hvert betalende medlem.

Kontingenten er for tiden kr. 250,- pr år.

 

Denne kan betales inn på følgende konto:

Filadelfia barne- og ungdomsarbeid
Dronningensgate 91
4608 Kristiansand

Kontonummer: 3060 33 44444

VIKTIG!
Innbetalingen merkes med følgende kode: 3810 60

 

Kontaktinformasjon

Karine Abrahamsen
Ungdomspastor
Tlf: 993 75 718
Send epost


Sindre Rosseland Sørli
Ungdomsarbeider
Tlf: 901 77 197
Send epost


Hanne Reinertsen
Lovsangsleder
Tlf: 936 98 969

 

Ungdomslederne kan også treffes via menighetens sentralbord på nummer 380 23 400 mellom kl. 10.00 og 15.00 på tirsdag - fredag.