Vis meny
Rettigheter

Rettigheter

Rettigheter i forbindelse med kopiering av sangtekster og fremførelse av musikalske verk.

  |   Av: Frode Daland  |   22.03.2017  |   Sang og musikk

Kopinor
Filadelfia, Kristiansand har en løpende avtale med Kopinor for det som har å gjøre med fremstilling av eksemplarer på papir, transparenter eller for fremvisning med videoprosjektor. Med kopiering menes også avskrift og utskrift, også utskrift fra f.eks. internett. Menigheten betaler en årlig avgift til Kopinor, basert på avtale utarbeidet i samarbeid med Norges Kristne Råd.

Dette gjør at Filadelfia, og alle avdelinger og grupper som er dekket av menighetens ordinære virksomhet, har lov til å kopiere lovsangspermer til ordinær bruk, samt vise sangtekster, bibeltekster m.v. på storskjerm.

I alle tilfeller hvor rettighetsbeskyttet materiale brukes, så skal kilde fremkomme. Dette gjelder både på kopierte ark og ved visning på storskjerm.

Vi gjør også oppmerksom på at egne retningslinjer foreligger for notehefter og materiell man normalt bør kjøpe.

Avtaletekst kan leses på www.norkr.no og www.kopinor.no


Tono og fremføring av musikk
Videre har Filadelfia Kristiansand en rutine for innrapportering i forbindelse med fremføring av musikalske verk til Tono. Vi kjenner jo til Tono gjennom flere år med radiodrift, og fremførelse av sanger og opphavsbeskyttet materiale gjelder også for gudstjenester. Forskjellen er at alt som går inn under menighetens ordinære gudstjenester ikke må betales av menigheten. Tono får hvert år tilskudd fra staten som skal tilbakebetales til artister innenfor Den Norske Kirke og andre religiøse formål.
Derfor innrapporterer vi hvilke sanger som er benyttet i våre gudstjenester pr. kvartal. Dette gjøres på bakgrunn av rapporter vi henter ut fra EasyWorship – programmet vi viser sanger på storskjerm med.

Det som derfor er viktig å være klar over, er at hvis det gjennomføres gudstjenester hvor storskjerm ikke benyttes, så må det fylles ut en egen rapport for dette:

Last ned skjema her (pdf)!

Avtalen/innrapporteringen til Tono koster ikke menigheten noe som helst, men må ikke forveksles med avtalen med Radio Filadelfia.

Det som også må sies her, er at med en gang det tas inngangspenger for et arrangement, så faller vi utenfor ordinære gudstjenester. Da er regelen at det må søkes Tono på forhånd om bruk av sanger, samt at det må betales etter ordinære takster fra arrangør til Tono:

Last ned skjema for dette her (pdf)!

Les retningslinjer til konsertarrangør her (pdf)!


Tono og avspilling av musikk
Vi har pr. 22. mars 2017 fått bekreftelse fra Tono om at menigheten også kan spille av musikk fra CD eller iTunes i forkant og etterkant av våre gudstjenester. Trykk her for å lese bekreftelsen (pdf).


Annet
Selv om det raskt blir mye snakk om rettigheter i forbindelse med sang- og musikk, vil vi også kort si at avtalen med Kopinor også dekker en mengde andre typer kopieringer. Les mer på www.kopinor.no.

Ta kontakt med administrasjonen i Filadelfia hvis du har spørsmål omkring dette, eller noen av tingene som er nevnt over her.