Vis meny

Bønn- og fasteuker høsten 2020

Det er igjen klart for menighetens bønn- og fasteuker. Her kan du ta ansvar for én eller flere timer.

  |   Av: Eirik Urdal  |   10.10.2020  |   Omsorg

Klikk her for å registrere din bønnetime

19. oktober til 1. november er denne høstens bønn og faste uker. Temaet er «I Guds nærvær» og vi går på ulike måter inn i dette temaet disse ukene. For oss som menighet er nettopp disse ukene, som vi har hver høst og vår, noe av det viktigste vi gjør. Guds nærvær har for oss blitt sentrum av alt vi holde på med. Når vi tilber Jesus og er sammen med han opplever vi at han gir oss alt det andre i tillegg (Matt.6.33). 

Vi håper du vil være en del av disse ukene ved å sette til side noe av den vanlige hverdagen for å gi mer rom for Guds nærvær. Vi oppfordrer alle til å være en del av vår 24/7 bønnedekning hvor vi dekker alle timene med bønn disse to ukene. Klikk her for å registrere din bønnetime.

Første uka er en kollektiv fasteuke som starter med at Jan Kjosavik taler om faste søndag formiddag. 

Her kan du lese mer om faste.

Fullt program:

Søndag 18. oktober
Gudstjeneste kl. 10:00 og 12:00. Jan Kjosavik taler om faste.

19.–25. oktober
Kollektiv fasteuke.

Onsdag 21. oktober
Bønn og lovsang kl. 19:30 med bønneposter og nattverd.

Søndag 25. oktober
Gudstjeneste kl. 10:00 og 12:00.
 Sofaprat med tema «I Guds nærvær».

Onsdag 28. oktober
Bønn og lovsang kl. 19:30.

Lørdag 31. oktober
Seminar med Martin Cave kl. 11:00–14:00. Tema: «Profeti».
 Lovsang over ordet med Marie Hognestad.

Søndag 1. november
Gudstjeneste kl. 10:00 og 12:00. Martin Cave taler.

Pastor Øyvind Valvik om bønn og faste