Vis meny
Personvern-policy

Personvern-policy

Filadelfia respekterer personvernet og derfor er vårt medlemsregister og vår nettside utviklet slik at ingen urettmessig kan hente ut informasjon. Den som skal registreres må selv gjøre noe aktivt for at informasjon skal bli registrert, og ved medlemsregistrering kreves det signatur fra den som skal registreres, eller foreldre/foresatte i forbindelse med barnevelsignelser/registrering av barn.

  |   Av: (Oppdatert 20.01.2021) Frode Daland  |   25.05.2018  |   Personvern

HVILKEN INFORMASJON LAGRES?

I forbindelse med medlemsregistrering vil vi be om:

 • Navn
 • Adresse
 • Personnummer
 • Sivilstatus
 • Familietilknytning
 • Statsborgerskap
 • Generell kontaktinformasjon
 • Signatur


Medlemsopplysninger lagres fysisk i avlåst arkivrom og digitalt på plattformen Cornerstone som leveres av Kommunion. Kun et minimum ansatte har tilgang til opplysningene, som dokumentert i Filadelfia sin Internkontrollrutine IK (GDPR). Ta kontakt med oss via kontaktinformasjonen nedenfor om du er registrert hos oss og ønsker internkontrollrutinen tilsendt i sin helhet.

I henhold til databehandleravtalen Kommunion har med Amazon lagres medlemsopplysningene i Viginia, USA.


I forbindelse med påmelding til turer, arrangement og bestillinger vil vi be om:

 • Navn
 • Adresse
 • Alder eller fødselsdato
 • Generell kontaktinformasjon
 • Annen relevant informasjon (f.eks. allergier m.v.)


Påmeldingsinformasjon og andre henvendelser som skjer på vår nettside sendes via wufoo.com og kontoen Bona Fide med 128-bit SSL sikker kryptering.


HVORDAN BRUKES INFORMASJONEN?

Filadelfia vil aldri dele eller på noen måte gi videre informasjonen vi har mottatt fra deg til en 3. part, men en opplisting av alle medlemmers personnummer må hvert år sendes til Statsforvalteren i Agder for å bli «vasket» i Brønnøysundregistrene. Dette gjøres for å avdekke dobbeltregistreringer mot annet trossamfunn og danner grunnlag for utbetaling av statlig og kommunalt tilskudd. Filadelfia mottar hvert år tilskudd fra stat og kommune for hvert medlem med norsk statsborgerskap som ikke er registrert dobbelt annet sted.

For øvrig vil vi bare benytte ditt navn og din kontaktinformasjon når vi kommuniserer med deg, ved utsendelse av medlemsinformasjon (herunder også menighetsblad) eller i påmeldingslister til turer og arrangementer m.v. Annen kontakt skjer i.h.h.t. samtykke.

Dersom du ønsker å slette dine oppføringer hos oss er det fullt mulig, men medlemsopplysninger kan vi ikke slette helt da vi er pålagt å arkivere disse eller overlevere til Statsarkivet som kirkebøker av historisk interesse. Det registreres derfor dato for når du ble utmeldt som medlem og kun et minimum av opplysninger blir liggende igjen digitalt i Cornerstone.

Vi vil uansett slutte å benytte oss av informasjonen vi har mottatt fra deg.HVILKE LOVER GJELDER?

Filadelfia er underlagt Lov om trudomssamfunn og ymist anna § 23 og § 25 med tilhørende forskrift § 11. Sammen med Personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 og EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), regulerer denne hvordan menigheten behandler medlems- og personopplysninger. Rutinene er dokumentert i detalj i vår Internkontrollrutine IK (GDPR), og både denne og øvrig innsyn i registrerte opplysninger er til enhver tid tilgjengelig for våre medlemmer. Ta kontakt med vårt menighetskontor via informasjonen nedenfor for å få tilsendt internkontrollrutinen og-/eller opplysninger registrert på din person hvis ønskelig.


HVORDAN KONTAKTE FILADELFIA?

Du kan ringe +47 380 23 400 eller benytte epost-adressen for å komme i kontakt med oss.