Vis meny
Personvern-policy

Personvern-policy

Filadelfia Kristiansand respekterer personvernet, og derfor er vår nettside www.filadelfiakristiansand.no og våre interaktive applikasjoner for nettbrett og telefoner, ikke utviklet på en måte som gjør at de urettmessig kan hente inn informasjon fra de som besøker oss og leser våre artikler. Du må selv gjøre noe aktivt for at informasjon skal bli registrert. Det samme gjelder også innhenting, behandling og arkivering av medlemsopplysninger.

  |   Av: HMS-leder  |   07.11.2013  |   Personvern
Hvilken informasjon kan bli innhentet på vår nettside og via våre interaktive applikasjoner?
 
I forbindelse med at du registrerer deg for å motta vårt digitale nyhetsbrev vil vi be om;
Epostadresse
 
I forbindelse med påmelding til turer, arrangement og bestillinger vil vi be om;
Navn
Adresse
Alder eller fødselsdato
Generell kontaktinformasjon
Annen relevant informasjon
 
I forbindelse med tilbakemelding, konkurranser m.v. i våre applikasjoner for nettbrett og telefoner vil vi be om;
Epostadresse
Generell kontaktinformasjon
Annen relevant informasjon
 
 
Hvordan bruker vi denne informasjonen;
Filadelfia Kristiansand vil aldri dele eller på noen måte gi videre informasjonen vi har mottatt fra deg. Vi vil bare benytte ditt navn og din epostadresse når vi kommuniserer med deg, eller i påmeldingslister til turer og arrangementer m.v.
Dersom du ønsker å slette dine oppføringer hos oss, er dette fullt mulig. Vi vil da slutte å benytte oss av informasjonen vi har mottatt fra deg. Nyhetsbrevet vårt kan du selv melde deg av ved å skrive inn epostadressen din på nytt samme sted du registrerte den.


Rutiner for behandling av medlemsopplysninger;
Filadelfia Kristiansand er underlagt Lov om trudomssamfunn og ymist anna § 23 og § 25 med tilhørende forskrift § 11. Sammen med Personopplysningsloven regulerer denne hvordan menigheten behandler medlems- og personopplysninger. Rutinene er dokumentert i vår Internkontrollrutine IK «Rutiner for behandling av personopplysninger», og både denne og øvrig innsyn i registrerte opplysninger er til enhver tid tilgjengelig for våre medlemmer. Ta kontakt med vårt menighetskontor via informasjonen nedenfor for å få tilsendt internkontrollrutinen og opplysninger registrert på din person, hvis ønskelig.
 
 
Hvordan kommer man i kontakt med Filadelfia Kristiansand?
Nettsiden www.filadelfiakristiansand.no og våre interaktive applikasjoner eies av pinsemenigheten Filadelfia i Kristiansand og du kan ringe +4738023400 eller benytte følgende epostadresse for å komme i kontakt med oss;
post@filakrs.no