Vis meny
Fra rykte til erfart sannhet

Fra rykte til erfart sannhet

Blant alle de menneskene som møtte Jesus etter at Han hadde stått opp fra de døde, stopper jeg opp ved Tomas, en av de tolv disiplene.

  |   Av: Stian Thune  |   26.02.2021  |   #1 Mars 2021

I Bibelen står det skrevet om Tomas i Johannes 20,24–29. Han var ikke til stede da Jesus viste seg for dem første gang etter oppstandelsen. De sa til Tomas: «Vi har sett Herren.» Men Tomas svarte dem: «Hvis jeg ikke får se merkene etter naglene i hendene Hans, og får sette fingeren min i merkene etter naglene og legge hånden min i Hans side, kan jeg slett ikke tro.» Tomas må ha vært der da Jesus døde på korset. Nå sier disiplene at Han lever. Hva skulle Tomas tro? Han hadde fysisk bevis på at Jesus døde, hvor var det fysiske beviset på at Han hadde stått opp igjen?

Ryktet om at Jesus lever ville ikke dø ut. Helt siden den påskemorgenen steinen rullet bort fra Jesu grav har det overlevd. Tvilen, like tung som stein, skulle også bli fjernet fra Tomas sitt hjerte, da han ved en senere anledning var sammen med disiplene igjen. Jesus kom da til dem. Bak lukkede dører sto Han midt iblant dem og sa: «Fred være med dere.» Så sier Jesus til Tomas: «Kom med fingeren din og se hendene Mine! Og kom med hånden din og legg den i Min side! Vær ikke vantro, men troende!»

Jesus hadde vært nær hele tiden, og Han hadde vært der da Tomas tvilte i møte med disiplene som hadde sett Ham. Når de alle er samlet åpenbarer Jesus seg. Det passer fint med Jesus sitt eget løfte i Matteus 18,20: «For hvor to eller tre er samlet i Mitt navn, der er Jeg midt iblant dem.» I sin tvil fikk Tomas del i det spesielle nærværet av Jesus som er til stede når troende samles for å søke Ham. Selvfølgelig er Jesus også hos oss når vi er alene, men i dette tilfellet var det i fellesskapet troen til Tomas fikk gjenoppstå. Der løsnet tvilens grep om ham og han fikk se, høre og røre ved Jesus. Da kom han til tro og sa: «Min Herre og min Gud!» Et rykte han tvilte på ble da til en erfart sannhet.

Er det ikke slik at når vi som troende i dag kommer sammen også erfarer at Jesus lever? Om ikke vi har fått berøre Jesus på samme måte som Tomas, så kan vi få kjenne hvordan Jesus berører oss på vår innside. Jesus sa også til Tomas: «Fordi du har sett Meg, Tomas, er du kommet til tro. Salige er de som ikke har sett, og likevel tror.» Den erfaringen vi alle kan gjøre oss er å ta imot troens berøring i hjertet vårt. Den får en virkning i våre liv. Kall det gjerne et fysisk bevis. En erfart sannhet.

Vi er alle blitt merket og såret av synden, og kanskje den til og med har gitt oss slagside i livet, helt inntil Jesus får komme som en støtte ved vår side, med sin finger inn i det såre og med sin hånd lagt over våre liv. Da skal den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde også reise oss opp, i dette livet og i det neste, fordi troen på vår frelser, som døde for våre synder og stod opp til vår rettferdiggjørelse, er oppstått i våre hjerter. Det vender vårt fokus bort fra døden og over på Jesus og det evige livet som Han gir oss. Jesus lever, tenk på hvilken styrke det er å komme sammen og oppleve det i troen på Ham!