Vis meny
Alt er mulig for den som tror

Alt er mulig for den som tror

Tenk hvilken styrke og kraft som ligger i troen og i håpet... Jeg har vært med som fotballtrener i noen år for sønnen min. Det er så merkbart på hele kampbildet og spillet når et lag har troen på seier. Ikke minst får det store konsekvenser når laget mister troen. Når en ikke lenger har noe håp så mister en piffen og det er fort at målene bare renner inn. Da er det vanskelig å være trener. Det er ikke lett å motivere noen som har gitt opp.

  |   Av: Thor-Harald Evenstad  |   21.06.2018  |   #2 Jun 2018

I livet møter vi noen ganger mennesker som har mistet håpet. Mennesker som ikke ser noe lys i enden av tunellen, og føler at de ikke lenger har noe å spille for. Det virker som om kampen er tapt...

Tro og håp er viktig for oss! Når mennesker møter Jesus tennes håpet. Om vi kan hjelpe folk til å løfte blikket på Gud så vet vi at der kan alle ting skje.

Håpet er et anker for sjelen. Når bølger og stormer møter oss i livet, gjør håpet at vi holdes fast. Det gjør at vi ikke mister motet. Ankeret står fast og dette håpet svikter ikke.


Skulle noe være umulig for Gud?

Jesus viste sin kraft når han gikk på jorden. Han åpnet blinde øyner, vekket opp døde, helbredet syke og drev ut demoner. Og ikke minst så talte han ord som forandret menneskers tanker og holdninger. Ord av ånd og liv.

Jesus beviste at han var mer enn et vanlig menneske, han beviste sin guddom. Når vi lever et liv i bønn og hengivelse så er vi inne på mulighetenes område. Guds allmakt gir oss håp. Vi vet at Gud er større enn alt vi møter. Det finnes et større bilde en det vi kan se i det synlige. Og om ting likevel ikke skulle gå slik vi hadde bedt om og håpet, så vet vi at Jesus er større en dette livet. Han sier til Martha og Maria: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.


Hvem sier dere at jeg er?

Dette er spørsmålet Jesus spurte disiplene, men hva sier vi? Sier vi at han var en vis mann, et forbilde i nestekjærlighet og selvoppofrelse, en lærer eller en profet. Eller sier vi at han er Messias, Guds sønn?

Jesus er troens opphavsmann og fullender. Når vi er sammen med ham da øker troen og tilliten, da kan vi som Peter kjenne mot til å gå på vannet. Men når blikket er rettet på omstendighetene så kommer tvilen inn.  Kanskje er det noe som har kommet i veien så du ikke lenger ser ham så klart. Kanskje det er på tide å vaske brillene eller å løfte blikket. På søndagsskolen sang vi: Min Gud er så stor, så sterk og så mektig. Det fins ingenting han ikke kan. Mange har denne troen som barn, men når en blir større, blir kanskje bildet av Gud mindre. Det er på tide å få et større bilde av Gud igjen. Det finnes ingenting han ikke kan!

Vår bekjennelse kan være styrt av frykt, tvil eller vantro. Men vi kan også møte livets utfordringer med troens bekjennelse. Jesus sier: La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg (Joh. 14, 1)! Vår tro og vårt håp er i ham. Og han er stor nok til å bære oss gjennom hele livet. La oss aldri miste troen på at Jesus kan.