Vis meny
Vil prege ungdomsmiljøene i byen

Vil prege ungdomsmiljøene i byen

Karine Bragvin Skagestad ville gjøre menighetsarbeid på fulltid, men hadde ingen planer om å bli pastor.

  |   Av: Morten Marius Larsen  |   18.02.2018  |   #1 Feb 2018

Det er torsdag ettermiddag. En sånn dag der det går slag i slag for Karine. Stabsmøtet på formiddagen ble etterfulgt av en samtale om livet med en av tenåringene i ungdomsarbeidet. I morgen skal Karine holde to andakter som må forberedes, den ene på Laget og den andre på ungdomsmøte i Filadelfia.

- Jeg prøver å ha balanse på ting, men det er ikke alltid like lett å unngå at mye skjer på samme dag, sier Karine, mens hun trakter håndbrygget kaffe hjemme i leiligheten på Eg.

I januar i år ble Karine Bragvin Skagestad innsatt som ungdomspastor, etter 4½ år som ungdomsleder i Filadelfia. Selv om oppgavene hennes vil være mange av de samme som tidligere er den nye tittelen en tydelig anerkjennelse av ansvaret Karine har.

Etter innsettelsen har jeg opplevd mye støtte fra folk i og utenfor menigheten. Det har vært overveldende positivt, sier Karine.

To år i Los Angeles
Karine vokste opp på Fevik i Grimstad sammen med mamma, pappa og tre eldre søsken. Fra hun var liten har hun trodd at Gud er ekte, og kalt seg en kristen så lenge hun kan huske. Etter videregående flyttet hun til Los Angeles for å gå bibelskolen på Dream Center som tilhører menigheten Angelus Temple. Dette ble et viktig vendepunkt i livet.

- Her ble troen på Gud viktigere og mer personlig for meg. Jeg lærte at man kan bety en positiv forskjell for mennesker ved å være den man er, og at Gud kan bruke den han vil så lenge man er villig.

Dream Center driver blant annet et stort utadrettet arbeid blant hjemløse, rusavhengige og fattige. Her kom Karine tett på mennesker i ulike livssituasjoner.

- Det opplevdes godt å gi, og jeg fikk nære relasjoner og venner blant menneskene vi hjalp. Til tider var det vanskelig å være på Dream Center, og det er lett å tenke at alt må være på plass i eget liv for at man kan hjelpe andre. Men livet består av opp- og nedturer for alle. På Dream Center erfarte jeg at man likevel kan gi av seg selv og bli brukt av Gud, selv når livet blir tøft. Slike stunder har hjulpet meg til å forstå hvor avhengig jeg er av Gud.

Fulltidstjeneste
Etter to år på Dream Center kom Karine tilbake til Norge med et ønske om å jobbe fulltid i menighet. Men hun hadde ingen planer om å bli pastor.

- I mitt hode var ikke pastor det eneste alternativet for å være i fulltidstjeneste i menighet. Det kunne like godt være å jobbe med å dekke grunnleggende behov for de som er hjemløse – det er for meg også en del av det å være menighet.

Karine fikk jobb i en musikkforretning og startet på sosionomstudiet, men hadde lenge planer om å flytte tilbake til USA. Så ble hun engasjert i Filadelfia Kristiansand.

- Første gang jeg hadde med Filadelfia å gjøre var da Filadelfia Bibelskole hadde teamtur til Dream Center i L.A der jeg bodde. Da jeg kom hjem til Norge ville jeg besøke Filadelfia, siden jeg visste at det var folk på min alder der. Å komme til Filadelfia opplevdes som hjemme, forteller Karine.

I USA hadde Karine lært gleden av å gi. Derfor ble det naturlig å bidra i Filadelfia. Hun ble med som frivillig i barnearbeidet og deretter i ungdomsarbeidet. Seks år senere har hun lagt ned mange timer på å undervise og samtale med ungdommer om tro og liv.

Vil prege byen
- Hva har motivert deg til å fortsette som ungdomsleder gjennom disse årene?
- Det er stort å få være en del av livet til ungdommer, følge de «up-close» i deres vandring med Jesus og se mennesker få et forvandlet liv. Jeg har opplevd at jeg er på riktig plass, at Gud vil at jeg skal tjene i Filadelfia Kristiansand Ungdom. Det har vært den viktigste faktoren for å bli værende, både i medgang og motgang.

- Hva vil du at ungdommer skal sitte igjen med etter å ha deltatt i ungdomsarbeidet?
- Jeg håper det fører til en aktiv og livslang etterfølgelse av Jesus. At uansett hva livet bringer så lever de med Gud, og lar Den Hellige Ånd få virke i og gjennom dem. At de forberedes på livets utfordringer og gleder, og får en tro de lever ut ifra uavhengig av hva hverdagen inneholder.

- Hva tenker du om ungdomsarbeidet i fremtiden?
- Jeg håper vi kan bety en større forskjell for tenåringer i byen og prege ungdomsmiljøer enda mer. At enda flere ungdommer kan oppleve at de blir sett og møtt på en god måte, og at de får muligheten til å bli kjent med Jesus gjennom det vi gjør.