Vis meny
Hvis kristne verdier er viktige

Hvis kristne verdier er viktige

Oasen skoler stiller et viktig spørsmål. Er kristne verdier så viktige at vi virkelig ønsker å ta kampen opp? Starten hadde vært lang og tung for menigheten Oasen da visepresidenten på Stortinget, Inge Lønning åpnet skolen 1. februar 2002. I forkant hadde undervisningsminister Jon Lilletun godkjent skolen, men kun en dag før regjeringen Bondevik gikk av på grunn av gasskraftsaken. Rektor Oddvin Larsen måtte tåle mye motvind i media, men en engasjert menighet kjempet saken igjennom. Jeg var selv invitert til åpningen av skolen og lot meg imponere av engasjementet.

  |   Av: Øyvind Valvik  |   19.02.2018  |   #1 Feb 2018

Gode frukter
Omtrent samtidig begynte også Filadelfia sitt engasjement for kristne verdier. Noen måneder i forkant overtok vi Millenium Barnehage og omdøpte den til Solkollen Barnehage. Ser vi oss tilbake disse årene har det vært enormt mange og gode frukter. Barnehagene vokste raskere enn vi hadde tenkt og har fått en sentral plass i bybildet. De 33 elevene som i 2002 startet på Oasen Skole på Mjåvann industriområde har for lengst vokst ut av lokalen og er flyttet til Birkelid. Mange hundre elever har i disse årene opplevd en oppvekst hvor engasjerte lærer har gjort en fantastisk jobb med å gjøre de kristne verdiene synlige og virksomme. Mange tidligere elever er nå engasjert i ulike menigheter som lovsangere, forkynnere og barne og ungdomsarbeidere.

Hvor går ferden videre?
Vi er nå gått plassert i Kristiansand med skole både i Vågsbygd og på Strømme. Også her har starten vært krevende med et beskjedent antall elever. Men skolen vokser og får stadig et mer anerkjennende omdømme. Men kampen for å ut de kristne verdier av den offentlige skole er ikke slutt. Enkelte politikere ser det som sin oppgave å gjøre skoler og barnehager religions nøytrale. Men ingen ting er nøytralt. Moralske verdier og etiske prinsipper er under et særdeles sterkt press. Hvem skal ta ansvar for at disse verdiene ikke glir så langt bort fra bibelens standard at de blir ugjenkjennelig for de som i sin tid lagde en ramme for dette gjennom vår grunnlov.

Jeg har lenge hevdet at vi for tiden har et «overgangsvindu» som kan bli stengt. Utrykket overgangsvindu er hentet fra fotballen hvor det i en bestemt tidsperidoe, ofte 12 uker, er lov for spiller å bytte klubb. Enkelte byråder og ordfører i ulike deler av landet har stengt vinduet for etablering av kristne barnehager og skoler. I dag kjemper vi en kamp for å etablere skole i Flekkefjord og Vennesla. Vi kjemper også en kamp for å etablere kristen videregående skole i Marvika i samarbeid med Filadelfia Vennesla.

Hva med resten av landet?
Vi er privilegert i bibelbeltet på Sørlandet som har mange aktive kristne politikere som står med oss, men hvis disse kristne verdiene virkelige er viktige så må vi fortsette å kjempe. Våre barn og barnebarn må oppleve disse skolene som attraktive. Vi må sørge for å gi dem de dyktigste lærerne og de beste lokalene. Vi som menighetsledere må jobbe sammen for gjøre det mulig for andre menigheter rundt om i landet til å starte nye skole og barnehager i sitt område.

Noe av de mest tragiske en kan lese i bibelen er at det vokser opp en generasjon som ikke kjenner Herren. Selv presten Eli opplevde det: Elis sønner var ugudelige. De kjente ikke Herren (1. Sam 2,12).

Ansvaret for kristendommens plass i nasjonen er vårt. Spørsmålet er ikke om disse  verdiene er viktige. De er helt nødvendige.