Vis meny
Guds rike er inni dere

Guds rike er inni dere

Gjennom Jesu liv og tjeneste kan vi se at han til stadighet bruker begrepet Guds rike. Etter Jesu dåp og prøvelse i ørkenen kom han til Galilea og vi leser i Markus kapittel 1 og vers 15 at han sier: Tiden er kommet, Guds rike er nær. Vend om og tro på evangeliet!

  |   Av: Wiggo Skagestad  |   20.02.2018  |   #1 Feb 2018

I sitt møte med barna der hans disipler ville vise dem bort sier han i Markus 10, 14: Da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: «La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til».

Hva mener Jesus når han i Lukas 11, 2 sier:
Når dere ber, skal dere si:
Fader vår, du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig.
La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden som i himmelen.


Hva handler det om? Jeg tror det handler om at Guds rike skal bli synlig og tilgengelig i en verden som ennå ligger i det onde.

Det var nettopp derfor Jesus kom, med nåde og sannhet og for å frelse det som var fortapt.

Komme ditt rike handler og om at han gjenopprettet løfte Gud gav mennesket som han skapte i sitt eget bilde.
Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden» (1. Mosebok 1, 28)!

Komme ditt rike handler om at mennesket kan leve i Guds frelsende, helliggjørende, bevarende og forsørgende nåde.
Løftet om velsignelse, multiplikasjon og forvaltning gjelder og ligger tilgjengelig i dette Guds rike. Der dette ikke bare er for noen få eksklusivt utvalgte men for alle. Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn - de som tror på hans navn (Johannes 1, 12).

For den enkelte av oss og for Guds menighet er alvoret og utfordringen hvordan vi selv forvalter dette riket som er oss betrodd.
Og nå overdrar jeg dere riket, likesom min Far har overdratt det til meg (Lukas 22, 29).

Dette var ikke bare noe Jesus sa til de som var han nærmest før han skulle gå i døden, men tenk at dette løftet gjelder for oss alle i livet vi lever i dag.

Fariseerne utfordret han på hvor og hva dette riket var, der Jesus selv sier: Ingen vil kunne si: «Se her er det, eller: Der er det. For Guds rike er inni dere» (Lukas 17, 21).

Sannheten om at Guds rike er gjort ferdig for alle er fantastisk, men også et stort og alvorlig ansvar, og det bør faktisk utfordre oss. Noe Paulus gjør til gangs i Romerne 10, 14: Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre dersom ingen forkynner?

Hvordan synliggjøre og iverksette Guds frelsesplan og Jesu egen bønn komme ditt rike? Svaret er enkelt men likevel så vanskelig: For sannheten er at Guds rike i deg blir ikke mer enn det du tillater å gi Gud rett og rom i ditt eget liv.