Vis meny

Informasjon

Filadelfia Kristiansand har gjennom flere år hatt en fin vekst, og opplever at Gud gir menigheten en stadig mer omfattende plan for hvordan den kan være en viktig samfunnsaktør, både i egen by og i nasjonen.

  |   Av: Eirik Urdal  |   16.06.2020 
 

Bibelskolemiljøet i Filadelfia Kristiansand består av 2 bibelskoler, en avdeling av Menighetsbibelskolen i Sandefjord (MBS) og LEV Bibelskole.

Vi ønsker å bygge ekte og hele mennesker, som vet hvem de er og får en oppriktig og trygg relasjon med Jesus! Mennesker som med sin identitet i Jesus kan bringe livet med Ham ut i samfunnet gjennom musikk, politikk, næringsliv, barne- og ungdomsarbeid, helse og omsorg, misjon, media og menighet m.m.

Skolen har unike muligheter i et voksende miljø, der lovsangsmiljøet er toneangivende, media-arbeidet bl.a inneholder riksdekkende 24/7 radio, TV produksjon, web, sosiale medier og arbeid inn mot byens kongress-senter (Q42). Trivselsenteret arbeider med eldre, Shelter jobber med integrering av innvandrere, FOS hjelper mange som sliter med rus, barne-og ungdomsarbeidet er et kreativt og voksende arbeid.  Bønne-arbeidet er grunnlaget for alt som gjøres, og inneholder i dag forskjellige bønnesamlinger, bønn og lovsang og undervisning.

Skolene har følgende emner og fag: http://www.filadelfiakristiansand.no/skole/bibelskole/emner-og-fag

Avhengig av hvilken "fordypning" du er mest interessert i kan du søke plass på følgende bibelskole:

LEV Bibelskole har følgende fordypning:

Evangelisering
Undervisning, evangelisering som livsstil.
Praksis, møter, skolelag og team-turer.

Musikk og lovsang
Bibelsk forståelse av hva lovsang er, sammenheng mellom lovsang og bønn.
Vokaløvelse, samspill, hvordan lage sanger/tekster? 

Menighetsbibelskolen (MBS) har fordypning innen:

Media
Undervisning i media og kommunikasjon. Gode muligheter for praksis. (Min. 5 studenter)

Bønn og veiledning
Undervisning i «bønn og veiledning», praktisk omsorgsarbeid innenfor bl.a rusomsorg og innvandrerarbeid.

Søk om et 2. år

Har du gått et år på bibelskole i Filadelfia eller et annet sted, og ønsker å lære mere i Guds ord, finne ut av tjenesten din gjennom praksis, eller trenger en ny retning i livet? Da kan du søke på Tjenestelinjen ved LEV bibelskole. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

          

Trykk for å søke plass! (MBS)   Trykk for å søke plass! (LEV)

Skolepenger 1. år

Skolepenger for skoleåret 2021/2022 er kr. 22 000,-. Påmelding kan skje fortløpende, men begrenses eventuelt av plass.
Studieturene for skoleåret er kr. 24 000,-

Totalt vil skolepenger og studieturer utgjøre kr. 46.000,-

Skolepenger 2. år

Skolepenger for skoleåret 2021/2022 er kr. 22.000,-. Påmelding kan skje fortløpende, men begrenses eventuelt av plass.
Studieturene for skoleåret er kr. 24 000,-

Totalt vil skolepenger og studieturer utgjøre kr. 46.000,-

Skoledagen

Det er skole 4 dager i uka fra tirsdag til fredag. Skoledagen starter kl. 08:30 med bønn og lovsang eller bibellesing. Etter dette har vi undervisning, praksis eller valgfag frem til kl. 14.00.

Godkjenning

Begge bibelskolene er godkjente og studenter har anledning til å søke lån og stipend i Lånekassen.

Søknad

  • Søkere må være fylt 18 år.
  • Søknad sendes elektronisk.
  • Søknader mottas fortløpende gjennom hele året.
  • Søkere vil motta bekreftelse på mottatt søknad, og informasjon om opptak senest to uker etter at søknad er sendt.

Kontakt

Rektor
Jan Frithjof Bay Gundersen
Tlf: 982 68 464
Send epost

Leder for 1. trinn
Thomas Natvig
Tlf: 958 42 870

Filadelfias sentralbord
Tlf: 380 23 400
Send epost